Show simple item record

Fytogenetický, morfologický a ekologický kontext mikroevoluce penátních rozsivek
dc.contributor.advisorNeustupa, Jiří
dc.creatorVeselá, Jana
dc.date.accessioned2019-05-03T16:09:01Z
dc.date.available2019-05-03T16:09:01Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/47173
dc.description.abstractVisual assessment of discontinuities in the morphological features of diatom cells has been widely used in the discovery and delimitation of diatom species. However, a multidisciplinary approach to species-level taxonomy has revealed hidden diversity within the traditional diatom morphospecies. Consequently, this work examined both the natural and clonal populations of diatoms by diverse traditional and modern approaches, in order to assess the diversity, ecology, and distribution of diatom species. Although a detailed investigation of natural diatom samples was confounded by uncertain morphological boundaries between the traditional diatom species, it recognized that the diversity was relatively high; even one new diatom species was described using the morphological species concept. The multivariate statistical analyses showed that the variation of natural communities of traditional diatom morphospecies reflected differences in the local environmental conditions, as well as microhabitat heterogenity within a region. Since each diatom morphospecies is most likely a complex of sibling species, the two model traditional morphospecies were investigated, in order to assess morphological variation, genetic diversity, and/or the reproductive compatibility of monoclonal cultures. Even though isolated...en_US
dc.description.abstractVizuální zhodnocení nespojitostí v morfologických znacích rozsivkových buněk je široce využíváno v objevování a vymezování druhů rozsivek. Multidisciplinární přístup v taxonomii rozsivek na úrovni druhů však objevil skrytou diverzitu v rámci tradičních morfologicky definovaných druhů. Tato práce tudíž zkoumala přírodní a klonální populace rozsivek různými tradičními a moderními přístupy, aby bylo možné posoudit diverzitu, ekologii a rozšíření rozsivkových druhů. Ačkoli detailní studium přírodních vzorků rozsivek bylo znesnadněno nejasnými morfologickými hranicemi mezi tradičními druhy, rozpoznaná diverzita byla poměrně vysoká a byl dokonce popsán nový druh rozsivky za využití morfologického druhového konceptu. Mnohorozměrné statistické analýzy ukázaly, že variabilita přírodních populací tradičních morfologicky definovaných druhů odráží v rámci regionu rozdíly především v lokálních podmínkách prostředí a v heterogenitě mikrobiotopů. Jelikož každý morfologicky definovaný rozsivkový druh je nejspíše komplexem druhů, v této práci byla zkoumána morfologická diverzita, genetická variabilita a/nebo reprodukční kompatibilita monoklonálních kultur v rámci dvou modelových tradičních druhů. Přestože izolované kmeny rozsivek byly kultivované ve stálých podmínkách, morfologická variabilita buněk byla relativně...cs_CZ
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectbiodiverzitacs_CZ
dc.subjectbiogeografiecs_CZ
dc.subjectrozsivkycs_CZ
dc.subjectekologiecs_CZ
dc.subjectmorfometrikacs_CZ
dc.subjectfylogenezecs_CZ
dc.subjectprotistní organismycs_CZ
dc.subjectbiodiversityen_US
dc.subjectbiogeographyen_US
dc.subjectdiatomsen_US
dc.subjectecologyen_US
dc.subjectmorphometricsen_US
dc.subjectphylogenyen_US
dc.subjectprotist organismsen_US
dc.titlePhylogenetic, morphological and ecological context of microevolution in pennate diatomsen_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-10-14
dc.description.departmentDepartment of Botanyen_US
dc.description.departmentKatedra botanikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId84690
dc.title.translatedFytogenetický, morfologický a ekologický kontext mikroevoluce penátních rozsivekcs_CZ
dc.contributor.refereeŘeháková, Klára
dc.contributor.refereeVanormelingen, Pieter
dc.identifier.aleph001394535
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.programBotanikacs_CZ
thesis.degree.programBotanyen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra botanikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Botanyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csBotanikacs_CZ
uk.degree-program.enBotanyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csVizuální zhodnocení nespojitostí v morfologických znacích rozsivkových buněk je široce využíváno v objevování a vymezování druhů rozsivek. Multidisciplinární přístup v taxonomii rozsivek na úrovni druhů však objevil skrytou diverzitu v rámci tradičních morfologicky definovaných druhů. Tato práce tudíž zkoumala přírodní a klonální populace rozsivek různými tradičními a moderními přístupy, aby bylo možné posoudit diverzitu, ekologii a rozšíření rozsivkových druhů. Ačkoli detailní studium přírodních vzorků rozsivek bylo znesnadněno nejasnými morfologickými hranicemi mezi tradičními druhy, rozpoznaná diverzita byla poměrně vysoká a byl dokonce popsán nový druh rozsivky za využití morfologického druhového konceptu. Mnohorozměrné statistické analýzy ukázaly, že variabilita přírodních populací tradičních morfologicky definovaných druhů odráží v rámci regionu rozdíly především v lokálních podmínkách prostředí a v heterogenitě mikrobiotopů. Jelikož každý morfologicky definovaný rozsivkový druh je nejspíše komplexem druhů, v této práci byla zkoumána morfologická diverzita, genetická variabilita a/nebo reprodukční kompatibilita monoklonálních kultur v rámci dvou modelových tradičních druhů. Přestože izolované kmeny rozsivek byly kultivované ve stálých podmínkách, morfologická variabilita buněk byla relativně...cs_CZ
uk.abstract.enVisual assessment of discontinuities in the morphological features of diatom cells has been widely used in the discovery and delimitation of diatom species. However, a multidisciplinary approach to species-level taxonomy has revealed hidden diversity within the traditional diatom morphospecies. Consequently, this work examined both the natural and clonal populations of diatoms by diverse traditional and modern approaches, in order to assess the diversity, ecology, and distribution of diatom species. Although a detailed investigation of natural diatom samples was confounded by uncertain morphological boundaries between the traditional diatom species, it recognized that the diversity was relatively high; even one new diatom species was described using the morphological species concept. The multivariate statistical analyses showed that the variation of natural communities of traditional diatom morphospecies reflected differences in the local environmental conditions, as well as microhabitat heterogenity within a region. Since each diatom morphospecies is most likely a complex of sibling species, the two model traditional morphospecies were investigated, in order to assess morphological variation, genetic diversity, and/or the reproductive compatibility of monoclonal cultures. Even though isolated...en_US
uk.file-availabilityP
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botanikycs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.identifier.lisID990013945350106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV