Show simple item record

Burial-ground of Bylany Culture from Lovosice
dc.contributor.advisorSalač, Vladimír
dc.creatorPůlpán, Marek
dc.date.accessioned2017-05-07T20:15:54Z
dc.date.available2017-05-07T20:15:54Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/46136
dc.description.abstractMateriálovou základnou práce jsou archeologické nálezy získané v roce 2002 na lokalitě Lovosice (okr. Lovosice, Ústecký kraj, Česká republika). Podstatnou náplní práce je popis a kresebná dokumentace 15 vesměs velmi bohatě vybavených hrobů ze starší doby železné (doba halštatská Ha C1 - Ha D1, kultura bylanská). Movité artefakty jsou analyzovány z typologicko-chronologického hlediska. Pohřební ritus je hodnocen v rámci prostorově- funkčních vztahů mezi lidskými ostatky a milodary. Nemovité nálezy jsou analyzovány s ohledem na parametry jam, konstrukci a výbavu. Na tomto základě jsou hroby roztříděny do nálezových skupin. Pohřebiště je hodnoceno s ohledem na podobu, strukturu, celkový rozsah a chronologicko-chorologický vývoj. Hlavní úkol práce spočívá v definici vývojových horizontů pohřebiště a v jejich komparaci s českými a středoevropskými chronologickými systémy. Stanovené horizonty mohou do budoucna tvořit jednu z hlavních opor při hodnocení hrobových a sídlištních nálezů doby halštatské nejen v severozápadních, ale i ve středních Čechách. Lovosická nekropole je interpretována jako lokalita centrálního významu a zesnulí jako elita, která měla zásadní podíl na kulturním a hospodářském rozvoji regionu. Lovosice představují v současné době jedno z nejbohatších, nejkomplexněji prozkoumaných, a...cs_CZ
dc.description.abstractThe work is concerned with the archaeological finds from Lovosice, Ustecky kraj, CR obtained in 2002. The major part consists of description and drawing documentation of 15 well-equipped from the Early Iron Age. Movable artifacts are analyzed typologically and chronologically. The funeral rite is evaluated in the frame of spatially-functional relations between human relicts and burnt offerings. Immovable finds are analyzed with respect to the parameters of holes, construction and things. In the same way the graves are categorized into the finding groups. The funeral site is evaluated with regard to the form, structure, total range and chronological trend. The main goal consists in a definition of evolutionary horizons of the funeral site and their comparison between Czech and Central European chronological systems. These horizons, in the future, can make one of the main pillars for evaluating grave and settlement finds of Hallstatt age in NW and C Bohemia. The area of Lovosice necropolis is interpreted as a site of central relevancy and the dead as elite with significant influence over the cultural and economic development of the region. Nowadays, Lovosice represents one of the richest, most widely researched and therefore most important funeral site of Ha C1 - Ha D1 in Bohemia. Keywords Hallstatt...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectbylanská kulturacs_CZ
dc.subjectpohřebištěcs_CZ
dc.subjectLovosicecs_CZ
dc.subjectBylany Cultureen_US
dc.subjectBurial-grounden_US
dc.subjectLovosiceen_US
dc.titlePohřebiště bylanské kultury v Lovosicíchcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-09-12
dc.description.departmentInstitute of Archaeologyen_US
dc.description.departmentÚstav pro archeologiics_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId66708
dc.title.translatedBurial-ground of Bylany Culture from Lovosiceen_US
dc.contributor.refereeKoutecký, Drahomír
dc.identifier.aleph001501855
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrehistoric and Early Medieval Archeologyen_US
thesis.degree.disciplinePravěká a raně středověká archeologiecs_CZ
thesis.degree.programHistoryen_US
thesis.degree.programHistorické vědycs_CZ
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPravěká a raně středověká archeologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPrehistoric and Early Medieval Archeologyen_US
uk.degree-program.csHistorické vědycs_CZ
uk.degree-program.enHistoryen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csMateriálovou základnou práce jsou archeologické nálezy získané v roce 2002 na lokalitě Lovosice (okr. Lovosice, Ústecký kraj, Česká republika). Podstatnou náplní práce je popis a kresebná dokumentace 15 vesměs velmi bohatě vybavených hrobů ze starší doby železné (doba halštatská Ha C1 - Ha D1, kultura bylanská). Movité artefakty jsou analyzovány z typologicko-chronologického hlediska. Pohřební ritus je hodnocen v rámci prostorově- funkčních vztahů mezi lidskými ostatky a milodary. Nemovité nálezy jsou analyzovány s ohledem na parametry jam, konstrukci a výbavu. Na tomto základě jsou hroby roztříděny do nálezových skupin. Pohřebiště je hodnoceno s ohledem na podobu, strukturu, celkový rozsah a chronologicko-chorologický vývoj. Hlavní úkol práce spočívá v definici vývojových horizontů pohřebiště a v jejich komparaci s českými a středoevropskými chronologickými systémy. Stanovené horizonty mohou do budoucna tvořit jednu z hlavních opor při hodnocení hrobových a sídlištních nálezů doby halštatské nejen v severozápadních, ale i ve středních Čechách. Lovosická nekropole je interpretována jako lokalita centrálního významu a zesnulí jako elita, která měla zásadní podíl na kulturním a hospodářském rozvoji regionu. Lovosice představují v současné době jedno z nejbohatších, nejkomplexněji prozkoumaných, a...cs_CZ
uk.abstract.enThe work is concerned with the archaeological finds from Lovosice, Ustecky kraj, CR obtained in 2002. The major part consists of description and drawing documentation of 15 well-equipped from the Early Iron Age. Movable artifacts are analyzed typologically and chronologically. The funeral rite is evaluated in the frame of spatially-functional relations between human relicts and burnt offerings. Immovable finds are analyzed with respect to the parameters of holes, construction and things. In the same way the graves are categorized into the finding groups. The funeral site is evaluated with regard to the form, structure, total range and chronological trend. The main goal consists in a definition of evolutionary horizons of the funeral site and their comparison between Czech and Central European chronological systems. These horizons, in the future, can make one of the main pillars for evaluating grave and settlement finds of Hallstatt age in NW and C Bohemia. The area of Lovosice necropolis is interpreted as a site of central relevancy and the dead as elite with significant influence over the cultural and economic development of the region. Nowadays, Lovosice represents one of the richest, most widely researched and therefore most important funeral site of Ha C1 - Ha D1 in Bohemia. Keywords Hallstatt...en_US
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav pro archeologiics_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV