Show simple item record

Factors important for Cajal body formation
dc.contributor.advisorStaněk, David
dc.creatorRoithová, Adriana
dc.date.accessioned2017-05-07T03:55:18Z
dc.date.available2017-05-07T03:55:18Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/41969
dc.description.abstractTato re er e popisuje strukturu a funkci jaderných domén nazývajících se Cajalova t líska (CB). CB obsahují proteiny a faktory, které se ú astní uspo ádání a modifikace snRNP. Tyto t líska se nachází u obratlovc i bezobratlých a nejdeme je i v rostlinách. Ne v echny typy bun k v ak obsahují CB. Jejich po et a velikost se odvíjí od transkrip ní aktivity bu ky a fázi bun ného cyklu. Tato práce pojednává o faktorech, které mají vliv na formaci CB. Jeden z nejd le it j ích faktor je hladina snRNP a transkrip ní aktivita. V poslední dob se v ak ukazuje, e významnou roli ve formaci CB má i fosforylace coilinu a jiných komponent. Jiné studie ukazují na vliv okolního prost edí. Také se zde diskutuje regulace biogeneze CB, která není je t zcela objasn na. Klí ová slova: Cajalovo t lísko, coilin, bun né jádro, snRNP, pre-mRNA sest ih, transkripcecs_CZ
dc.description.abstractThis research describes the structure and function of nuclear domains called Cajal bodies (CB). CB contain proteins and factors involved in assembly and modification of snRNPs. These bodies are found in vertebrates and invertebrates and even plants. Not all cell types contain CB. Their number and size depends on the transcription activity of cell and cell cycle phase. This paper discusses the factors that affect the CB formation. One of the most important factors is the level of snRNPs and transcription activity. Recently shows that an important role in CB formation has coilin and other components phosphorylation. Other works show the influence of the environment. There is also discussion regulation of CB biogenesis, witch is not yet fully understood. Key words: Cajal bodies, coilin, cell nucleus, snRNP, pre-mRNA splicing, transcriptionen_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectbuněčné jádrocs_CZ
dc.subjectsnRNPcs_CZ
dc.subjectpre-mRNA sestřihcs_CZ
dc.subjecttranskripcecs_CZ
dc.subjectcoilincs_CZ
dc.subjectCajalovo tělískocs_CZ
dc.subjectcell nucleusen_US
dc.subjectsnRNPen_US
dc.subjectpre-mRNA splicing transcriptionen_US
dc.subjectcoilinen_US
dc.subjectCajal bodyen_US
dc.titleFaktory důležité pro formování Cajalova tělískacs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2012
dcterms.dateAccepted2012-05-31
dc.description.departmentDepartment of Cell Biologyen_US
dc.description.departmentKatedra buněčné biologiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId117179
dc.title.translatedFactors important for Cajal body formationen_US
dc.contributor.refereeValentová, Anna
dc.identifier.aleph001480134
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineMolecular Biology and Biochemistry of Organismsen_US
thesis.degree.disciplineMolekulární biologie a biochemie organismůcs_CZ
thesis.degree.programSpecial Chemical and Biological Programmesen_US
thesis.degree.programSpeciální chemicko-biologické oborycs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra buněčné biologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Cell Biologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csMolekulární biologie a biochemie organismůcs_CZ
uk.degree-discipline.enMolecular Biology and Biochemistry of Organismsen_US
uk.degree-program.csSpeciální chemicko-biologické oborycs_CZ
uk.degree-program.enSpecial Chemical and Biological Programmesen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csTato re er e popisuje strukturu a funkci jaderných domén nazývajících se Cajalova t líska (CB). CB obsahují proteiny a faktory, které se ú astní uspo ádání a modifikace snRNP. Tyto t líska se nachází u obratlovc i bezobratlých a nejdeme je i v rostlinách. Ne v echny typy bun k v ak obsahují CB. Jejich po et a velikost se odvíjí od transkrip ní aktivity bu ky a fázi bun ného cyklu. Tato práce pojednává o faktorech, které mají vliv na formaci CB. Jeden z nejd le it j ích faktor je hladina snRNP a transkrip ní aktivita. V poslední dob se v ak ukazuje, e významnou roli ve formaci CB má i fosforylace coilinu a jiných komponent. Jiné studie ukazují na vliv okolního prost edí. Také se zde diskutuje regulace biogeneze CB, která není je t zcela objasn na. Klí ová slova: Cajalovo t lísko, coilin, bun né jádro, snRNP, pre-mRNA sest ih, transkripcecs_CZ
uk.abstract.enThis research describes the structure and function of nuclear domains called Cajal bodies (CB). CB contain proteins and factors involved in assembly and modification of snRNPs. These bodies are found in vertebrates and invertebrates and even plants. Not all cell types contain CB. Their number and size depends on the transcription activity of cell and cell cycle phase. This paper discusses the factors that affect the CB formation. One of the most important factors is the level of snRNPs and transcription activity. Recently shows that an important role in CB formation has coilin and other components phosphorylation. Other works show the influence of the environment. There is also discussion regulation of CB biogenesis, witch is not yet fully understood. Key words: Cajal bodies, coilin, cell nucleus, snRNP, pre-mRNA splicing, transcriptionen_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra buněčné biologiecs_CZ
dc.identifier.lisID990014801340106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV