Show simple item record

Příspěvky ke generování těkavých sloučenin arsenu, stříbra a zlata pomocí reakce s tetrahydroboratem pro atomovou absorpční spektrometrii
dc.contributor.advisorRychlovský, Petr
dc.creatorMusil, Stanislav
dc.date.accessioned2021-03-25T08:48:02Z
dc.date.available2021-03-25T08:48:02Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/34924
dc.description.abstract(EN) The presented dissertation thesis summarizes the results contained in five original research papers that were published in prestigious international scientific journals in the field of analytical chemistry and atomic spectrometry. It is devoted to the method of generation of volatile compounds using a tetrahydroborate reaction and detection in a quartz multiatomizer by atomic absorption spectrometry. The thesis can be divided into two thematic parts - speciation analysis of arsenic based on hydride generation technique with collection and separation in a cryogenic trap and generation of volatile species of transition metals. In the first thematic part pre-reduction of pentavalent inorganic and methylated arsenicals has been studied. A simple setup for on-line pre-reduction employing thioglycolic acid as a fast pre-reductant has been developed, connected with a current hydride generator and applied/verified to oxidation state specific arsenic speciation analysis of human urine samples. In the same method the possibility of drying the gaseous phase from water vapor has been investigated to avoid incidental blocking the cryogenic trap by frozen water and to decrease fluctuations of signal baseline. Pronounced losses of methylated species have been discovered on Nafion tube dryer currently used in...en_US
dc.description.abstract(CZ) Předložená disertační práce shrnuje výsledky obsažené v pěti původních vědeckých článcích, které byly publikovány v prestižních mezinárodních časopisech v oboru analytické chemie a atomové spektrometrie. Konkrétně se práce věnuje rozvoji metody generování těkavých sloučenin reakcí s tetrahydroboratem a detekcí atomovou absorpční spektrometrií v křemenném multiatomizátoru. Práce může být tematicky rozdělena do dvou částí - speciační analýza arsenu založená na generování hydridů s kolekcí a separací v kryogenní pasti a generování těkavých forem přechodných kovů. V prvním tematickém okruhu byla studována předredukce pětimocných anorganických a methylovaných sloučenin arsenu. Bylo vyvinuto jednoduché uspořádání on-line předredukce pomocí kyseliny thioglykolové, které bylo spojeno se stávajícím hydridovým generátorem, a tento systém byl ověřen pro použití na speciační analýzu arsenu ve vzorcích lidské moče. Dále byla ve stejné metodě testována možnost sušení plynné fáze od vodní páry z důvodu možného ucpávání kryogenní pasti či snížení vlivu vodní páry na stabilitu přístrojové základní linie. U nafionové sušicí trubice, která se dosud běžně používá v analytické atomové spektrometrii, byly pozorovány významné ztráty těkavých methylovaných arsanů. Takové chování může vést při stanovení metodami,...cs_CZ
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectvolatile compound generationen_US
dc.subjectatomic absorption spectrometryen_US
dc.subjectquartz multiatomizeren_US
dc.subjectarsenicen_US
dc.subjectspeciation analysisen_US
dc.subjectcryotrappingen_US
dc.subjectsilveren_US
dc.subjectgolden_US
dc.subjecttransmission electron microscopyen_US
dc.subjectsize aerosol distributionen_US
dc.subjectradioactive indicatorsen_US
dc.subjecttransport lossesen_US
dc.subjectgenerování těkavých sloučenincs_CZ
dc.subjectatomová absorpční spektrometriecs_CZ
dc.subjectkřemenný multiatomizátorcs_CZ
dc.subjectarsencs_CZ
dc.subjectspeciační analýzacs_CZ
dc.subjectkryogenní záchytcs_CZ
dc.subjectstříbrocs_CZ
dc.subjectzlatocs_CZ
dc.subjecttransmisní elektronová mikroskopiecs_CZ
dc.subjectvelikostní distribuce aerosolucs_CZ
dc.subjectradioindikátorycs_CZ
dc.subjecttransportní ztrátycs_CZ
dc.titleContributions to Volatile Compound Generation of Arsenic, Silver and Gold by Tetrahydroborate Reaction for Atomic Absorption Spectrometryen_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2011
dcterms.dateAccepted2011-03-31
dc.description.departmentDepartment of Analytical Chemistryen_US
dc.description.departmentKatedra analytické chemiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId66153
dc.title.translatedPříspěvky ke generování těkavých sloučenin arsenu, stříbra a zlata pomocí reakce s tetrahydroboratem pro atomovou absorpční spektrometriics_CZ
dc.contributor.refereeKanický, Viktor
dc.contributor.refereeSpěváčková, Věra
dc.identifier.aleph001357671
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.programAnalytical Chemistryen_US
thesis.degree.programAnalytická chemiecs_CZ
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra analytické chemiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Analytical Chemistryen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csAnalytická chemiecs_CZ
uk.degree-program.enAnalytical Chemistryen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.cs(CZ) Předložená disertační práce shrnuje výsledky obsažené v pěti původních vědeckých článcích, které byly publikovány v prestižních mezinárodních časopisech v oboru analytické chemie a atomové spektrometrie. Konkrétně se práce věnuje rozvoji metody generování těkavých sloučenin reakcí s tetrahydroboratem a detekcí atomovou absorpční spektrometrií v křemenném multiatomizátoru. Práce může být tematicky rozdělena do dvou částí - speciační analýza arsenu založená na generování hydridů s kolekcí a separací v kryogenní pasti a generování těkavých forem přechodných kovů. V prvním tematickém okruhu byla studována předredukce pětimocných anorganických a methylovaných sloučenin arsenu. Bylo vyvinuto jednoduché uspořádání on-line předredukce pomocí kyseliny thioglykolové, které bylo spojeno se stávajícím hydridovým generátorem, a tento systém byl ověřen pro použití na speciační analýzu arsenu ve vzorcích lidské moče. Dále byla ve stejné metodě testována možnost sušení plynné fáze od vodní páry z důvodu možného ucpávání kryogenní pasti či snížení vlivu vodní páry na stabilitu přístrojové základní linie. U nafionové sušicí trubice, která se dosud běžně používá v analytické atomové spektrometrii, byly pozorovány významné ztráty těkavých methylovaných arsanů. Takové chování může vést při stanovení metodami,...cs_CZ
uk.abstract.en(EN) The presented dissertation thesis summarizes the results contained in five original research papers that were published in prestigious international scientific journals in the field of analytical chemistry and atomic spectrometry. It is devoted to the method of generation of volatile compounds using a tetrahydroborate reaction and detection in a quartz multiatomizer by atomic absorption spectrometry. The thesis can be divided into two thematic parts - speciation analysis of arsenic based on hydride generation technique with collection and separation in a cryogenic trap and generation of volatile species of transition metals. In the first thematic part pre-reduction of pentavalent inorganic and methylated arsenicals has been studied. A simple setup for on-line pre-reduction employing thioglycolic acid as a fast pre-reductant has been developed, connected with a current hydride generator and applied/verified to oxidation state specific arsenic speciation analysis of human urine samples. In the same method the possibility of drying the gaseous phase from water vapor has been investigated to avoid incidental blocking the cryogenic trap by frozen water and to decrease fluctuations of signal baseline. Pronounced losses of methylated species have been discovered on Nafion tube dryer currently used in...en_US
uk.file-availabilityP
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemiecs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.contributor.consultantMatoušek, Tomáš
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV