Show simple item record

Safety problems of modern nuclear reactors
dc.contributor.advisorPřibil, Rudolf
dc.creatorKukla, Jaroslav
dc.date.accessioned2017-04-20T12:39:08Z
dc.date.available2017-04-20T12:39:08Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/26614
dc.description.abstractJaroslav Kukla Otázky bezpe nosti moderních jaderných reaktor Bakalá ská práce Abstrakt: Tato práce se zabývá bezpe ností jaderných reaktor . Shrnuje historii vývoje jaderných reaktor a rozebírá p í iny n kterých závažných havárií, které se v minulosti udály. Popisuje fyzikální vlastnosti radioaktivního zá ení a uvádí základní p ehled veli in a jednotek. Dále popisuje vliv radioaktivního zá ení na lov ka a na další živé organismy. Definuje n které komponenty reaktoru a zam uje se na obecné bezpe nostní principy, které rozvijí. Stru n vysv tluje metody hodnocení bezpe nosti jaderných reaktor a úlohu jaderného dozoru. adí jaderné reaktory do n kolika generací a každý typ reaktoru zvláš popisuje po technické a bezpe nostní stránce. Poukazuje na soudobé trendy ve vývoji jaderných reaktor a na trendy ve vývoji jejich bezpe nosti.cs_CZ
dc.description.abstractJaroslav Kukla Otázky bezpe nosti moderních jaderných reaktor Bakalá ská práce Abstract: This study is concerned with safety factors of nuclear reactors. It summarizes history of nuclear reactors development and analyses causes of some serious accidents, which occurred in the past. It describes physical characteristics of radioactive radiation and mentions a basic survey of quantities and units. Then it describes the influence of radioactive emission on man and other living organisms. It also defines some reactor components and focuses on general security principles, which are further developed. It shortly explains the methods of evaluation of safety factors of nuclear reactors and a role of nuclear supervision. It puts nuclear reactors into several generations and every type of reactor is described as for technical and safety aspects, respectively. It refers to contemporary trends in development of nuclear reactors and in development of their safety.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectsafetyen_US
dc.subjectnuclear reactoren_US
dc.subjectnuclear energyen_US
dc.subjectnuclear power planten_US
dc.subjectbezpečnostcs_CZ
dc.subjectjaderný reaktorcs_CZ
dc.subjectjaderná energiecs_CZ
dc.subjectjaderná elektrárnacs_CZ
dc.titleOtázky bezpečnosti moderních jaderných reaktorůcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-06-17
dc.description.departmentInstitute for Environmental Studiesen_US
dc.description.departmentÚstav pro životní prostředícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId66932
dc.title.translatedSafety problems of modern nuclear reactorsen_US
dc.contributor.refereeMatějíček, Luboš
dc.identifier.aleph001279823
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineOchrana životního prostředícs_CZ
thesis.degree.disciplineEnvironmental Protectionen_US
thesis.degree.programEkologie a ochrana prostředícs_CZ
thesis.degree.programEcology and Environmental Protectionen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Ústav pro životní prostředícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Institute for Environmental Studiesen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csOchrana životního prostředícs_CZ
uk.degree-discipline.enEnvironmental Protectionen_US
uk.degree-program.csEkologie a ochrana prostředícs_CZ
uk.degree-program.enEcology and Environmental Protectionen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csJaroslav Kukla Otázky bezpe nosti moderních jaderných reaktor Bakalá ská práce Abstrakt: Tato práce se zabývá bezpe ností jaderných reaktor . Shrnuje historii vývoje jaderných reaktor a rozebírá p í iny n kterých závažných havárií, které se v minulosti udály. Popisuje fyzikální vlastnosti radioaktivního zá ení a uvádí základní p ehled veli in a jednotek. Dále popisuje vliv radioaktivního zá ení na lov ka a na další živé organismy. Definuje n které komponenty reaktoru a zam uje se na obecné bezpe nostní principy, které rozvijí. Stru n vysv tluje metody hodnocení bezpe nosti jaderných reaktor a úlohu jaderného dozoru. adí jaderné reaktory do n kolika generací a každý typ reaktoru zvláš popisuje po technické a bezpe nostní stránce. Poukazuje na soudobé trendy ve vývoji jaderných reaktor a na trendy ve vývoji jejich bezpe nosti.cs_CZ
uk.abstract.enJaroslav Kukla Otázky bezpe nosti moderních jaderných reaktor Bakalá ská práce Abstract: This study is concerned with safety factors of nuclear reactors. It summarizes history of nuclear reactors development and analyses causes of some serious accidents, which occurred in the past. It describes physical characteristics of radioactive radiation and mentions a basic survey of quantities and units. Then it describes the influence of radioactive emission on man and other living organisms. It also defines some reactor components and focuses on general security principles, which are further developed. It shortly explains the methods of evaluation of safety factors of nuclear reactors and a role of nuclear supervision. It puts nuclear reactors into several generations and every type of reactor is described as for technical and safety aspects, respectively. It refers to contemporary trends in development of nuclear reactors and in development of their safety.en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředícs_CZ
dc.identifier.lisID990012798230106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV