Show simple item record

Accessibility and Impact of its Changes in Czechia during the Transformation Period: Relation to Settlement System
dc.contributor.advisorMarada, Miroslav
dc.creatorHudeček, Tomáš
dc.date.accessioned2019-05-03T14:38:02Z
dc.date.available2019-05-03T14:38:02Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/2580
dc.description.abstract-,.r ruaus. Selecteil resulls In compliance with the majority of foreign studies, thc research pointed out that lower hierarchical level means smaller impact of accessibility and its changes. e.g. the case study of Prague. New infiastructure hacl the biggest irnpact on the national level. 'l'[re impact on the interregional level was smaller and on the rnicro-regional level was hardly noticeable. It has also been provcd that irnpact of new infrastructure does not show immediately but with delay. This can bc seen primarily in tl're ce ntres connected to the D | , D5 and D8 lrighways wlriclr started operating at various tirnes bcťore 200 | . Thc situation presurnecl on the basis of the gravitational ntodel thus acquires an element of imbalance in the fbrrn of new or reccnt i n frastrttctttre. Variance of irnpact of changes which accessibility of interregional centres has on their irnportance was proved using the dominancc irrdicator. Good tranSport accessibility oť a hierarchically superior centre leads to its higher dominance within its background. Horvever, good accessibility is not perceived absolutely. It is a relative concept. ČeskéBudějovice and Zlín are quite isolated centres. [t has been proved that in order to strengthen their impact in their subordinate region it is il essential that the influence of...en_US
dc.description.abstract-I.érrratcrn přcclloŽerró prírcc je vztalr mezi akcesibilitou středisck a organizací systórnrr osídlenív Česku.FIIavní pozortrtlst .ie včnována problcmaticc časovéclostr-rpnosti, jej ích dopadťr a vzáj cnlnénr u kon tirkttr středisek a clostttpnosti středisko_z-ázemi. V discrtačnípráci jsou tyto vztalry zkouInány ve třech rovinách. První rovinou je analýza akcesibility a jeiích dopadťr na organizaci osídIenía význam středisek. Druhou rovinou je obnrěna těchto vztahťr bělrem transformačníhoobdobí v Česku, přesnč určcná okamŽiky Sčítánílidu, domů a bytťr v letech l99l a 200l ' A konečnětřetí rovirrotr je řádovostní di|erenciace těchto s ouv is Iostí. I-Ilavním cílempráce je ana|ýza vztahu mezi akcesibilitou středisck a organizací systótnrr osídlenív Českuv transÍbrmačnínr období. Jsou rozlišeny tři základní úrovně. Na národní ťtrovni, která se zabývá vzájemným vztahem nejvýznamnějšíchstředisek osídlenív Česku,je dílčímcílem prácc ana|ýza vlivtr změny akcesibility nrezoregionálních středisek na jejich vzájenrnou irrterakci v transfbrmačnímobdobí' Na nrezoregionální ťrrovni je dílčínrcí|ern analýza míry rozrťtzněnívlivu akcesibility nrezoregioná[ních středisek na jejich význam v regionu v transÍbrmačnímobdobí. Třetí úroveň zkourná pomocí sacly ukazatelů specifický případ Prahy jako lrierarchicky...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.titleAkcesibilita a dopady její změny v Česku v transformačním období: vztah k systému osídlenícs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2008
dcterms.dateAccepted2008-06-26
dc.description.departmentDepartment of Social Geography and Regional Develop.en_US
dc.description.departmentKatedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId112583
dc.title.translatedAccessibility and Impact of its Changes in Czechia during the Transformation Period: Relation to Settlement Systemen_US
dc.contributor.refereeVoženílek, Vít
dc.contributor.refereeSeidenglanz, Daniel
dc.identifier.aleph000966813
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.programSociální geografie a regionální rozvojcs_CZ
thesis.degree.programSocial Geography and Regional Developmenten_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Social Geography and Regional Develop.en_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csSociální geografie a regionální rozvojcs_CZ
uk.degree-program.enSocial Geography and Regional Developmenten_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.cs-I.érrratcrn přcclloŽerró prírcc je vztalr mezi akcesibilitou středisck a organizací systórnrr osídlenív Česku.FIIavní pozortrtlst .ie včnována problcmaticc časovéclostr-rpnosti, jej ích dopadťr a vzáj cnlnénr u kon tirkttr středisek a clostttpnosti středisko_z-ázemi. V discrtačnípráci jsou tyto vztalry zkouInány ve třech rovinách. První rovinou je analýza akcesibility a jeiích dopadťr na organizaci osídIenía význam středisek. Druhou rovinou je obnrěna těchto vztahťr bělrem transformačníhoobdobí v Česku, přesnč určcná okamŽiky Sčítánílidu, domů a bytťr v letech l99l a 200l ' A konečnětřetí rovirrotr je řádovostní di|erenciace těchto s ouv is Iostí. I-Ilavním cílempráce je ana|ýza vztahu mezi akcesibilitou středisck a organizací systótnrr osídlenív Českuv transÍbrmačnínr období. Jsou rozlišeny tři základní úrovně. Na národní ťtrovni, která se zabývá vzájemným vztahem nejvýznamnějšíchstředisek osídlenív Česku,je dílčímcílem prácc ana|ýza vlivtr změny akcesibility nrezoregionálních středisek na jejich vzájenrnou irrterakci v transfbrmačnímobdobí' Na nrezoregionální ťrrovni je dílčínrcí|ern analýza míry rozrťtzněnívlivu akcesibility nrezoregioná[ních středisek na jejich význam v regionu v transÍbrmačnímobdobí. Třetí úroveň zkourná pomocí sacly ukazatelů specifický případ Prahy jako lrierarchicky...cs_CZ
uk.abstract.en-,.r ruaus. Selecteil resulls In compliance with the majority of foreign studies, thc research pointed out that lower hierarchical level means smaller impact of accessibility and its changes. e.g. the case study of Prague. New infiastructure hacl the biggest irnpact on the national level. 'l'[re impact on the interregional level was smaller and on the rnicro-regional level was hardly noticeable. It has also been provcd that irnpact of new infrastructure does not show immediately but with delay. This can bc seen primarily in tl're ce ntres connected to the D | , D5 and D8 lrighways wlriclr started operating at various tirnes bcťore 200 | . Thc situation presurnecl on the basis of the gravitational ntodel thus acquires an element of imbalance in the fbrrn of new or reccnt i n frastrttctttre. Variance of irnpact of changes which accessibility of interregional centres has on their irnportance was proved using the dominancc irrdicator. Good tranSport accessibility oť a hierarchically superior centre leads to its higher dominance within its background. Horvever, good accessibility is not perceived absolutely. It is a relative concept. ČeskéBudějovice and Zlín are quite isolated centres. [t has been proved that in order to strengthen their impact in their subordinate region it is il essential that the influence of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a region. rozvojecs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV