Show simple item record

Novel Approaches to the Application of Electrochemical Volatile Compounds Generation in Spectrometric Methods
dc.creatorČervený, Václav
dc.date.accessioned2017-04-24T11:25:49Z
dc.date.available2017-04-24T11:25:49Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/25584
dc.description.abstractedložená diserta ní práce se zabývá studiem r zných možností využití elektrochemického generování t kavých slou enin pro stanovení stopových a ultrastopových množství prvk pomocí atomové absorp ní spektrometrie, pop . optické emisní spektrometrie. Práce je rozd lena do ty tématických ástí. Prvním dv ma na sebe navazujícím ástem je spole né elektrochemické generování studených par rtuti. Další ást je v nována elektrochemickému generování t kavé formy kadmia a poslední kapitola se zabývá využitím elektrochemického generátoru hydrid jako derivatiza ní jednotky p i specia ní analýze arsenu. V rámci každého uvedeného tématu byla provedena optimalizace jednotlivých stanovení, zahrnující nap . zm ny v konstrukci generátoru t kavých slou enin (forem) analytu, zm ny v konstrukci separátoru fází, dále pak optimalizaci koncentrace a pr tokových rychlostí všech íslušných roztok a nosného plynu. Nejd ležit jším parametrem však byla velikost vloženého genera ního proudu. V prvním tématickém okruhu byl navíc navržen a optimalizován systém "in-situ" záchytu vygenerovaných studených par rtuti v grafitovém atomizátoru (s vnit ním povrchem pokrytým zlatou folií) atomového absorp ního 12 spektrometru. Po 60 s záchytu byla za optimálních podmínek získána absolutní mez detekce 80 pg, tedy výrazn nižší hodnota než 124 pg...cs_CZ
dc.description.abstractVarious possibilities for the use of electrochemical generation of volatile compounds for the determination of trace and ultratrace quantities of elements using atomic absorption spectrometry and optical emission spectrometry, respectively, were studied in this work. The Thesis is divided into four thematic sections. Electrochemical cold mercury vapor generation is common to the first two parts. The third part is devoted to electrochemical generation of the volatile form of cadmium and the last part deals with the use of the electrochemical hydride generator as a derivatization unit for speciation analysis of arsenic compounds. The optimization of each individual determination was carried out including, for example, various designs of the generator of volatile compounds (forms) of the analyte, the changes in the design of the gas-liquid separator, optimization of the concentration and the flow rate of all the solutions and the carrier gas. However, the value of the electric current employed was the most important parameter. In the first section, the in-situ trapping system of the cold mercury vapor generated in the graphite furnace (with the inner surface covered with a gold foil) of the atomic absorption spectrometer was also designed and optimized. The absolute limit of detection, 80 pg, was...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.titleNové přístupy k aplikaci elektrochemického generování těkavých sloučenin ve spektrometrických metodáchcs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2010
dcterms.dateAccepted2010-07-21
dc.description.departmentDepartment of Analytical Chemistryen_US
dc.description.departmentKatedra analytické chemiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId98072
dc.title.translatedNovel Approaches to the Application of Electrochemical Volatile Compounds Generation in Spectrometric Methodsen_US
dc.identifier.aleph002086780
thesis.degree.nameRNDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineAnalytical Chemistryen_US
thesis.degree.disciplineAnalytická chemiecs_CZ
thesis.degree.programChemistryen_US
thesis.degree.programChemiecs_CZ
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAnalytická chemiecs_CZ
uk.degree-discipline.enAnalytical Chemistryen_US
uk.degree-program.csChemiecs_CZ
uk.degree-program.enChemistryen_US
thesis.grade.csProspělcs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csedložená diserta ní práce se zabývá studiem r zných možností využití elektrochemického generování t kavých slou enin pro stanovení stopových a ultrastopových množství prvk pomocí atomové absorp ní spektrometrie, pop . optické emisní spektrometrie. Práce je rozd lena do ty tématických ástí. Prvním dv ma na sebe navazujícím ástem je spole né elektrochemické generování studených par rtuti. Další ást je v nována elektrochemickému generování t kavé formy kadmia a poslední kapitola se zabývá využitím elektrochemického generátoru hydrid jako derivatiza ní jednotky p i specia ní analýze arsenu. V rámci každého uvedeného tématu byla provedena optimalizace jednotlivých stanovení, zahrnující nap . zm ny v konstrukci generátoru t kavých slou enin (forem) analytu, zm ny v konstrukci separátoru fází, dále pak optimalizaci koncentrace a pr tokových rychlostí všech íslušných roztok a nosného plynu. Nejd ležit jším parametrem však byla velikost vloženého genera ního proudu. V prvním tématickém okruhu byl navíc navržen a optimalizován systém "in-situ" záchytu vygenerovaných studených par rtuti v grafitovém atomizátoru (s vnit ním povrchem pokrytým zlatou folií) atomového absorp ního 12 spektrometru. Po 60 s záchytu byla za optimálních podmínek získána absolutní mez detekce 80 pg, tedy výrazn nižší hodnota než 124 pg...cs_CZ
uk.abstract.enVarious possibilities for the use of electrochemical generation of volatile compounds for the determination of trace and ultratrace quantities of elements using atomic absorption spectrometry and optical emission spectrometry, respectively, were studied in this work. The Thesis is divided into four thematic sections. Electrochemical cold mercury vapor generation is common to the first two parts. The third part is devoted to electrochemical generation of the volatile form of cadmium and the last part deals with the use of the electrochemical hydride generator as a derivatization unit for speciation analysis of arsenic compounds. The optimization of each individual determination was carried out including, for example, various designs of the generator of volatile compounds (forms) of the analyte, the changes in the design of the gas-liquid separator, optimization of the concentration and the flow rate of all the solutions and the carrier gas. However, the value of the electric current employed was the most important parameter. In the first section, the in-situ trapping system of the cold mercury vapor generated in the graphite furnace (with the inner surface covered with a gold foil) of the atomic absorption spectrometer was also designed and optimized. The absolute limit of detection, 80 pg, was...en_US
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV