Recent Submissions

Now showing items 1-10 of 2697

 • Prevence orgánového postižení po mimonemocniční zástavě oběhu 

  Defence status: DEFENDED
  Karásek, Jiří (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 22. 11. 2021
  Tato práce shrnuje formou 4 původních publikací výsledky autora týkající se mimonemocničních zástav oběhu. První prací je prospektivní observační studie porovnávající vliv mechanizované srdeční masáže v porovnání s manuální ...
 • Vliv GLP-1 na jaterní metabolismus v experimentu 

  Defence status: DEFENDED
  Fontana, Josef (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 9. 12. 2021
  1 Souhrn GLP-1 (glucagon-like peptide-1) je peptidový hormon řadící se do skupiny inkretinů, secernovaný postprandiálně z enteroendokrinních L-buněk. Byla publikována řada prací popisujících jeho účinky ve smyslu snížení ...
 • Možnosti agregometrie při antiagregační prevenci mozkových iktů. Vztah mezi sníženou agregací a prevencí rizika CMP 

  Defence status: DEFENDED
  Chýlová, Miroslava (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 6. 12. 2021
  1. ABSTRAKT Disertační práce nabízí přehled poznatků o krevních destičkách, principech agregace destiček, ovlivnění agregace antiagregačními a antikoagulačními léky, metodách měření agregace destiček a o aspirinové rezistenci. ...
 • Rizikové faktory vzniku karcinomů hlavy a krku 

  Defence status: DEFENDED
  Licková, Kateřina (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 22. 11. 2021
  Rizikové faktory nádorů v oblasti hlavy a krku MUDr. Kateřina Licková, MBA V našem výzkumu jsme se zaměřili na výzkum rizikových faktorů nádorů v oblasti hlavy a krku (ZNHK). Cílem zkoumání bylo potvrdit vliv známých ...
 • Management zubní ordinace 

  Defence status: DEFENDED
  Koudelková, Dana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 6. 12. 2021
 • Facilitační fyzioterapie v terciární prevenci roztroušené sklerózy mozkomíšní (se zaměřením na neuroplasticitu) 

  Defence status: DEFENDED
  Procházková, Marie (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 15. 2. 2021
  Úvod: Pravidelná fyzická aktivita a fyzioterapie pozitivně ovlivňuje zdravotní stav nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní (RS). Je schopná podpořit neuroplasticitu mozku, což může vést ke zpomalení klinické progrese ...
 • Patofyziologie poškození mozku po subarachnoidálním krvácení a možnosti terapeutického ovlivnění 

  Defence status: DEFENDED
  Kolář, Martin (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2019)
  Date of defense: 12. 9. 2019
  Souhrn Neúrazové subarachnoidální krvácení (SAK) je cévní mozková příhoda s vysokou mortalitou. Na rozvoji neurologického poškození se podílí nitrolební hypertenze, časná i pozdní vazokonstrikce mozkových tepen i zánětlivá ...
 • Blue light spectrum and its effects on selected aspects of human sleep and cognition 

  Defence status: DEFENDED
  Šmotek, Michal (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2020)
  Date of defense: 31. 8. 2020
  Úvod: Od objevu ipRGC buněk sítnice se rozšířily možnosti vědeckého zkoumání vlivu světla na regulaci širokého spektra behaviorálních a fyziologických funkcí nezávislých na tvorbě obrazu. Vzhledem k tomu, že jsou ipRGC ...
 • Monoklonální gamapatie u pacientů po transplantaci solidních orgánů. Vztah mezi potransplantační imunosupresí a lymfoproliferativními onemocněními. 

  Defence status: DEFENDED
  Sečník, Peter (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 13. 9. 2021
  Úvod: Pacienti po transplantaci solidních orgánů (TX) mají vysoké riziko potransplantačního lymfoproliferativního onemocnění (PTLD). Jednou z kandidátních metod pro identifikaci zvýšeného rizika rozvoje PTLD jsou vyšetření ...
 • Výživový stav institucionalizovaných seniorů v regionu severních Čech 

  Defence status: DEFENDED
  Zemanová, Miroslava (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2019)
  Date of defense: 26. 9. 2019
  SOUHRN Tématem disertační práce je výživový stav seniorů žijících v institucích. Nutriční stav je důležitou charakteristikou zdraví, zejména pak je významný u vulnerabilních - zranitelných skupin populace, mezi které senioři ...

© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV