Now showing items 1-20 of 2854

  • New methods of classification and prognosis in paragangliomas and pheochromocytomas 

   Defence status: DEFENDED
   Guha, Anasuya (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2023)
   Date of defense: 12. 1. 2023
   Feochromocytomy a paragangliomy jsou vzácné, většinou benigní neuroendokrinní nádory. Paragangliomy hlavy a krku (HNPGL) jsou extraadrenální protějšky feochromocytomů, které představují 3 % všech nádorů hlavy a krku. Mohou ...
  • Vliv obohacené krevní plazmy na léčbu chronických ran 

   Defence status: DEFENDED
   Šíma, Petr (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2023)
   Date of defense: 23. 2. 2023
   Stárnutí populace je spojené se zvýšením výskytu chronických onemocnění. Jedním z častých problémů jsou chronické kožní defekty, které neohrožují pacienta na životě, avšak významně zhoršují kvalitu jeho života. Cílem uvedené ...
  • Netradiční způsoby podání farmak pro použití v anesteziologii a urgentní medicíně 

   Defence status: DEFENDED
   Kurzová, Alice (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2023)
   Date of defense: 14. 3. 2023
   1 SOUHRN Úvod Práce je zaměřena na výzkum účinnosti a vedlejších účinků při zavedení možnosti netradičního, především nazálního podávání oxytocinu a remifentanilu. Nazální aplikace má výhodu neinvazivní aplikace i v situaci, ...
  • Funkce mitochondrií v kosterním svalu kriticky nemocných 

   Defence status: DEFENDED
   Urban, Tomáš (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2023)
   Date of defense: 20. 4. 2023
   Aerobní fosforylace v mitochondriích je zásadním zdrojem ATP pro fungování vyšších organismů. Lze se domnívat, že u kriticky nemocných dochází ke změnám mitochondriálních funkcí, které jsou nejen průvodním jevem, ale i ...
  • Klinická anatomie tepen palce a prvního meziprstního prostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Miletín, Jakub (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2023)
   Date of defense: 14. 3. 2023
   Palec je pro bezchybnou funkci ruky zcela zásadní a ztráta struktury či funkce palce znamená takřka vždy částečnou nebo úplnou invalidizaci pacienta. Záchrana a rekonstrukce palce proto patří k předním tématům chirurgie ...
  • Těžké komunitní pneumonie: charakteristika nemocných a spolehlivost skórovacích systémů 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoš, Hynek (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2023)
   Date of defense: 15. 3. 2023
   Úvod: Pneumonie představuje i ve 21. století závažný medicínský problém s vysokou morbiditou i mortalitou. Cílem klinické studie bylo popsat charakteristiky souboru nemocných s těžkou komunitní pneumonií a vyhodnotit ...
  • Vliv morfometrických změn šedé a bílé hmoty na funkční konektivitu mozku u schizofrenie 

   Defence status: DEFENDED
   Görnerová, Natálie (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2023)
   Date of defense: 13. 3. 2023
   Více než století po vymezení konceptu schizofrenie (SZ) zůstává její etiologie, neuropatologie a patofyziologie do značné míry neobjasněná. Teoretická část práce přináší přehled současných znalostí o klasifikaci a ...
  • Functional crosstalk between human adipose tissue and lymphatic system 

   Defence status: DEFENDED
   Varaliová, Zuzana (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2023)
   Date of defense: 30. 1. 2023
   SHRNUTÍ Tuková tkáň (TT) a lymfatický systém (LS) jsou orgány, které ovlivňují homeostázu a metabolismus celého těla. Ačkoli první důkazy o spojení mezi TT a LS byly podány již v 19. století, kdy byly v omentálním TT ...
  • The study of functional and pharmacological properties of glutamate receptors 

   Defence status: DEFENDED
   Kysilov, Bohdan (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2023)
   Date of defense: 13. 3. 2023
   N-methyl-D-aspartátové receptory (NMDAR) jsou ionotropní glutamátové receptory, které se podílejí na regulaci téměř všech procesů v mozku. Proto i nepatrná porucha funkce NMDAR může vést k závažným patologickým důsledkům. ...
  • Upconverting nanoparticles as contrast agents for biomedicine 

   Defence status: DEFENDED
   Mrázek, Jiří (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2023)
   Date of defense: 7. 2. 2023
   Upkonverzní nanočástice (UCNP) představují zajímavou třídu kontrastních látek pro biomedicínské aplikace díky své schopnosti převádět infračervené světlo do viditelné nebo dokonce UV oblasti spektra. Cílem této práce bylo ...
  • Epidemiologie, komorbidity a kvalita života u pacientů s psoriázou 

   Defence status: DEFENDED
   Hugo, Jan (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2023)
   Date of defense: 15. 3. 2023
   Psoriáza je komplexní systémovou chorobu, řazenou mezi imunitně podmíněná zánětlivá onemocnění (IMID, Immune-Mediated Inflammatory Disease). Přestože sama o sobě neohrožuje život pacientů, mívá dramatický dopad na jejich ...
  • Sledování efektivity nutriční edukace u hospitalizovaných pacientů 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kubíková, Veronika (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 6. 2022
  • Problematika infekčního aerosolu v ordinaci dentální hygienistky 

   Defence status: DEFENDED
   Mařasová, Veronika (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 20. 6. 2022
   Introduction: Problematics (awareness) of infectious aerosol is a current topic that dental hygienists encounter everyday. Infectious aerosols are vectors for spreading of many diseases. Infectious aerosoles in dental ...
  • Perioperační poruchy hemostázy 

   Defence status: DEFENDED
   Havlůj, Lukáš (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 22. 11. 2022
   Introduction: Hemostasis is a part of homeostasis. Its effectiveness is based on the functionality of systems that stop bleeding (primary hemostasis, primary and secondary processes of activation) and fibrinolysis. These ...
  • Novel treatment modalities for pelvic floor dysfunction 

   Defence status: DEFENDED
   Macková, Kateřina (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 18. 2. 2022
   Naším cílem bylo testování vybraných nových léčebných modalit pro dysfunkci pánevního dna a genitourinární syndrom menopauzy. Oba stavy jsou u žen běžné a negativně ovlivňují kvalitu jejich života. Současné možnosti léčby ...
  • Drogová závislost a perinatální stres 

   Defence status: DEFENDED
   Kroupová, Anna (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 16. 6. 2022
   Introduction: Methamphetamine (MA) belongs to the psychostimulants with a central stimulating and anorectic effect. It has been found that MA is the most frequently abused drug of drug-addicted pregnant women. Drug abuse ...
  • Úloha PARs a dalších biomarkerů v diagnostice plicních a neurodegenerativních onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Brůžová, Magdalena (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 16. 6. 2022
   1 SUMMARY In recent years, biomarker research has been the subject of many studies that address the etiopathogenetic processes of various diseases. Finding a biomarker that reflects the pathological processes of the disease ...
  • Průkaz akutní interfetální transfuze u monochoriálních dvojčat 

   Defence status: DEFENDED
   Hašlík, Lubomír (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 9. 12. 2022
   Introduction: Thanks to shared circulation in monochorionic twins, single intrauterine fetal death (IUD) may lead to acute feto-fetal transfusion (FFTR). The objective of the study was to describe our model of FFTR simulation ...
  • Operační léčba zlomenin patní kosti. Optimalizace postavení sustentakulárního šroubu 

   Defence status: DEFENDED
   Pazour, Jan (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 2. 2022
   Souhrn Předložená práce se zabývá problematikou operační léčby nitrokloubních zlomenin patní kosti. Osteosyntéza zlomenin patní kosti extenzivním laterálním přístupem je spojena s významným rizikem raných komplikací. Méně ...
  • Nutriční faktory ovlivňující intestinální mikrobiom a metabolické zdraví 

   Defence status: DEFENDED
   Krbcová, Magdaléna (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 11. 2022
   Background. A plant-based diet, rich in dietary fiber, is associated with health benefits in glucose and lipid metabolism. Dietary fiber is an important substrate for gut microorganisms, by which it is metabolized into ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV