Recent Submissions

 • Změny parametrů stoje a chůze u pacientů po plastice předního zkříženého vazu 

  Defence status: DEFENDED
  Lukešová, Kateřina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 11. 6. 2021
  Tato diplomová práce se věnuje změnám vybraných parametrů stoje a chůze u pacientů s plastikou předního zkříženého vazu. V úvodu teoretické části je popsána anatomie a biomechanika kolenního kloubu. Následně se práce zabývá ...
 • Vliv barefoot bot na kineziologii nohy 

  Defence status: DEFENDED
  Vondrášková, Anna (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 11. 6. 2021
  Diplomová práce se zabývá možným vlivem tzv. barefoot (či minimalistických) bot na kineziologické parametry chůze a případné změny ve stabilitě chůze a stoje. V teoretické části je stručně popsaná anatomie lidské nohy, ...
 • Posouzení faktorů ovlivňujících výkon chůze u pacientů s dětskou mozkovou obrnou 

  Defence status: DEFENDED
  Nejezchleba, Josef (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 11. 6. 2021
  Práce posuzuje vliv poruchy centrálního řízení pohybu u pacientů s dětskou mozkovou obrnou (DMO) na schopnost chůze, což je jeden z nejvýznamnějších faktorů ovlivňující kvalitu života a schopnost sebeobsluhy. Teoretická ...
 • Stranové rozdíly v morfologii mediálního epikondylu humeru v kontextu ulnární neuropatie lokte. 

  Defence status: DEFENDED
  Radvanská, Edita (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 11. 6. 2021
  Ulnární neuropatie lokte (UNE) je druhý nejčastější úžinový syndrom horní končetiny. Literární zdroje uvádějící do souvislosti vliv kostní morfologie na vznik neuropatie n. ulnaris jsou nekonsistentní. Dle recentně publikované ...
 • Klinické dopady ovlivnění okohybných svalů 

  Defence status: DEFENDED
  Vacková, Petra (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 11. 6. 2021
  Okohybné svaly mají strukturu kosterní svaloviny s velmi jemnou inervací. Vedle zřejmé funkce pohybovat oční koulí pro zajištění binokulárního vidění mají nezastupitelnou roli na poli propriocepce, při udržování rovnováhy ...
 • Přesvědčení zdravotníků o nespecifické bolesti zad a jejich vliv na následování doporučených postupů při terapii. 

  Defence status: DEFENDED
  Ryšavá, Markéta (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 9. 6. 2021
  Bibliografický záznam: RYŠAVÁ, Markéta. Přesvědčení zdravotníků o nespecifické bolesti zad a jejich vliv na následování doporučených postupů při terapii. Praha: Univerzita Karlova, 2. Lékařská fakulta, Klinika rehabilitace ...
 • Kvalita života pacientů po intenzívní péči 

  Defence status: DEFENDED
  Šitinová, Hana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 2. 6. 2021
  Cíl: Cílem bakalářské práce je posoudit změnu kvality života pacientů a jejich blízkých příbuzných po hospitalizaci na JIP a posoudit závislost této změny na věku pacientů, délce hospitalizace na JIP, délce umělé plicní ...
 • Aktivizácia detského pacienta v nemocničnej starostlivosti 

  Defence status: DEFENDED
  Olejárová, Denisa (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 2. 6. 2021
  The bachelor's thesis on the topic "Activation of a child patient in hospital care" is focused on finding out the activities performed in the Motol University Hospital, we focused on employees who perform the activities ...
 • Spokojenost seniorů v pobytovém zařízení sociálních služeb - v domově pro seniory 

  Defence status: DEFENDED
  Herčíková, Kateřina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 2. 6. 2021
  The bachelor's thesis "Satisfaction of seniors in a residential facility of social services - in a senior home" examined, compared and evaluated the satisfaction of seniors with care and life in a residential facility of ...
 • Kvalita života pacientů s cystickou fibrózou 

  Defence status: DEFENDED
  Šebková, Iveta (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 2. 6. 2021
  Bachelor thesis "Quality of life in patients with cystic fibrosis" deals with difficulty about living with this diagnosis. The work is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part describe disease ...
 • Kvalita života u pacientů s fibrilací síní 

  Defence status: DEFENDED
  Nejedlá, Svetlana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 2. 6. 2021
  Cíl: Cílem práce Kvalita života u pacientů s fibrilaci síní bylo zjistit, do jaké míry onemocnění zasahuje do kvality života pacientů a jak je ovlivňována kvalita života v souvislosti s věkem, pohlavím a formou tohoto ...
 • Informovanost matek o péči o předčasně narozené dítě 

  Defence status: DEFENDED
  Budková, Eliška (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 2. 6. 2021
  The bachelor's thesis "Mothers' awareness of premature newborn's care" is focused on evaluating the effectiveness of informing new mothers by medical staff. The essay consists of a theoretical and a practical part. In the ...
 • Význam Enzymelu v pooperačním ošetřování ran v horních cestách dýchacích 

  Defence status: DEFENDED
  Šimurdová, Marcela (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 2. 6. 2021
  Bakalářská práce Význam Enzymelu v pooperačním ošetřování ran v horních cestách dýchacích 1 Abstract Healing surgical wounds in upper respiratory tract is often difficult and painful due to constant presence of food ...
 • Bolest a popáleninové trauma v ošetřovatelství 

  Defence status: DEFENDED
  Navrátilová, Markéta (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 2. 6. 2021
  Background: The thesis follows up the comparison of fear of pain, pain intensity, emotional attachment, anxiety and depression in patients with after burn trauma and healthy individuals. Aim of thesis: The aim of the work ...
 • Kvalita života pacientů s epilepsií 

  Defence status: DEFENDED
  Duchoň, Jan (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 2. 6. 2021
  Background: The bachelor's thesis deals with the subjective assessment of the quality of life in people with epilepsy by the screening questionnaire Patient Weighted Quality Of Life In Epilepsy Inventory (QOLIE-10-P) in ...
 • Kvalita života pacientů se srdečním selháním v produktivním věku 

  Defence status: DEFENDED
  Škaroupková, Petra (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 2. 6. 2021
  Heart failure (HF) constitutes a serious health and social problem. The number of patients with HF continues to increase and it concerns not only the elderly, but increasingly also young people in the working age. In the ...
 • Vliv epilepsie na aktivity denního života dětí 

  Defence status: DEFENDED
  Konečná, Eliška (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 2. 6. 2021
  The bachelor's thesis on the topic "Influence of epilepsy on the activities of children's daily life" is focused on the daily activities of children with epilepsy. Epilepsy as a disease is a relatively common diagnosis, ...
 • Využití kombinované terapie v léčbě bolestí krční a bederní páteře 

  Defence status: DEFENDED
  Zakucia, Klára (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 26. 5. 2021
  Bakalářská práce se věnuje efektu kombinované terapie (současné aplikace elektroterapie a terapeutického ultrazvuku) v léčbě vertebrogenního algickému syndromu v oblasti krční páteře a dolní části zad s významnou funkční ...
 • Problematika pánevního dna při bolestivém pohlavním styku 

  Defence status: DEFENDED
  Fikarová, Lucie (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 24. 5. 2021
  Tato rešeršní bakalářská práce se zabývá problematikou pánevního dna u bolestivého pohlavního styku. Na začátku teoretické části je popsána anatomie a kineziologie pánevního dna. Nastíněna je také fyziologie a patofyziologie ...
 • Význam brain-derived neurotrophic factor (BDNF) genetického polymorfismu a hladin BDNF pro predikci, diagnostiku a monitoraci kognitivního deficitu u neurodegenerativních onemocnění 

  Defence status: DEFENDED
  Čechová, Kateřina (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2021)
  Date of defense: 1. 3. 2021
  Alzheimerova nemoc (AN) je pomalu progredující neurodegenerativní onemocnění mozku charakterizované extracelulární akumulací senilních plak a intracelulárními neurofibrilárními tangles. Vedle těchto typických změn je AN ...

View more


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV