Now showing items 1-20 of 12559

  • Diagnostika úrovně motoriky dětí ve věku 8-13 let pomocí testové baterie 

   Jahodová, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 10. 2018
   Objective: The aim of this work is to diagnose the motoric level of children at the age of 8 - 13, to verify the feasibility of the field investigations in a group form in the school regime at elementary schools, to compare ...
  • Samozsiho rehabilitační pěvecká metoda 

   Tomanová, Bronislava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 5. 2006
   Cílem této práce je popsat Szamosiho rehabilitační pěveckou metodu. Zpracovala jsem toto téma na základě pozorování hodin jednotlivých učitelů, kteří touto metodou rehabilitují hlas, a také na základě konzultací s nimi. ...
  • Problém zla v poválečné filosofii 

   Turková, Natálie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 1. 2018
  • Kulturistická příprava na soutěž - porovnání soutěžních kategorií a jejich odlišnosti v přípravě. 

   Jirkovský, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 9. 1. 2018
   : V následující práci, bych se rád zaměřil na kulturistickou přípravu se závodními ambicemi, popsal celou závodní přípravu, její posloupnost, hlavní části, fázování, správné pózování či nejčastější chyby. Chtěl bych též ...
  • Násilí na českých fotbalových a hokejových stadionech 

   Sekan, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 1. 2018
   NÁZEV PRÁCE: Násilí na českých fotbalových a hokejových stadionech AUTOR: Bc. Tomáš Sekan KATEDRA: Tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: PaedDr. Ladislav Pokorný ABSTRAKT: Práce "Násilí na českých fotbalových a hokejových" ...
  • Sebehodnocení čtení 

   Bezecná, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 1. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá otázkou vývoje čtenářských dovedností a jeho vztahem k sebepojetí jedince. Teoretická část popisuje vývoj čtenářské gramotnosti z hlediska jazyka, protože vývoj čtení úzce závisí na jazyku, ...
  • Nedostatek pohybových aktivit v dětském věku jako hlavní faktor jednostranného zatížení páteře 

   Reichlová, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
  • Reflexe vlastního postižení u jedinců s dětskou mozkovou obrnou jako součást školní a sociální integrace 

   Kudláček, Miroslav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 4. 2015
   Studie si klade za cíl vytvořit teorii reflexe postižení u jedinců s dětskou mozkovou obrnou. V další části si studie klade za cíl analyzovat vliv reflexe na školní a sociální integraci takto postižených jedinců. Teoretickými ...
  • Žáci se syndromem ADHD v běžné základní škole 

   Čížek, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 5. 2018
  • Vhodné pohybové aktivity u dětí předškolního věku 

   Elsnicová, Kamila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 1. 2018
   NÁZEV Vhodné pohybové aktivity u dětí předškolního věku AUTOR Kamila Elsnicová KATEDRA Katedra pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o vhodných pohybových aktivitách u dětí ...
  • Využití sportovních masáží ve sportovních klubech v regionu Mladá Boleslav 

   Sobotková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 22. 5. 2018
   Název práce: Využití sportovních masáží ve sportovních klubech v regionu Mladá Boleslav. Zpracovala: Kristýna Sobotková Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Ladislav Pokorný Katedra: Katedra tělesné výchovy Cíl práce: Cílem ...
  • Program praktické prevence kardiovaskulárních onemocnění u žáků na druhém stupni ZŠ 

   Váňová, Zdenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 1. 2018
   Diplomová práce se zabývá rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění u dětí a jejich prevencí. Stručně popisuje ovlivnitelné rizikové faktory těchto onemocnění a prevenci jejich vzniku. Zaměřuje se také na preventivní ...
  • Filosofie výchovy a hermeneutika chórismu 

   Zicha, Zbyněk (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 30. 9. 2015
   Disertační práce: Filosofie výchovy a hermeneutika chórismu Řešitel: Zbyněk Zicha ABSTRAKT: Disertační práce se filosoficky zabývá dvěma oblastmi myšlení, filosofií výchovy a myšlením chórismu. Jejím úkolem je naznačit ...
  • Povolání učitele odborného výcviku kuchař - číšník - vývoj, současnost a perspektivy 

   Zimová Tímrová, Jiřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 1. 2018
   Tato práce pojednává o povolání učitele odborného výcviku, dříve mistra či mistra odborného výcviku, v gastronomii, o vzniku a vývoji od dávné historie po současnost, a také s náhledem na perspektivy do budoucnosti. Je ...
  • Nové možnosti a prístupy v diagnostike a terapii zajakavosti 

   Jandová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 9. 2016
   NÁZOV: Nové možnosti a prístupy v diagnostike a terapii zajakavosti AUTOR: PhDr. Zuzana Jandová KATEDRA: Speciální pedagogika ŠKOLITEL: Doc. PaedDr. Ji ina Klenková, Ph.D. Hlavná téma dizertačnej práce je vytvorenie ...
  • Biologické dovednosti žáků 

   Čudová, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   NÁZEV: Biologické dovednosti žáků AUTOR: Radka Čudová KATEDRA: Katedra Biologie a environmentálních studií ŠKOLITEL: Doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. ABSTRAKT: Cílem disertační práce je vytvořit strukturaci a kategorizaci ...
  • Modernizace odborného výcviku v oboru kadeřník 

   Havelková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 30. 5. 2018
  • Výživa a její vliv na obezitu dětí 

   Tvarohová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 1. 2018
  • Edukacja i tożsamość etniczna dzieci romskich w polskiej i czeskiej szkole 

   Mach, Elżbieta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 1. 2. 2016
   Wieloletnia dyskryminacja Romów, na którą duży wpływ miała zarówno odmienność kulturowa, jak i separacja tej społeczności, spowodowała problemy w uczestnictwie tej grupy etnicznej w edukacji. Natomiast polityka edukacyjna ...
  • Systém instrumentálního vzdělávání ve Velké Británii 

   Jelínková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 16. 1. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi instrumentálního vzdělávání ve Velké Británii. Zaměřuje se na kurikulární dokumenty - A common Approach, The Importance of Music - A National Plan for Music Education, dále music ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV