Zobrazují se záznamy 1-20 z 27643

  • Předpoklady a geneze marxistické ikonologie 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Johanidesová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 1. 3. 2023
   Cílem předkládané dizertační práce je postihnout základní předpoklady, genezi a hlavní charakteristiky marxistické ikonologie, která se zformovala jako svébytný interpretační přístup v prostředí českého dějepisu umění ...
  • Organizace československého skautingu v uprchlických táborech po únoru 1948 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Křížová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 2. 2. 2023
   Tématem předkládané bakalářské práce je organizace československého skautingu v uprchlických táborech po únoru 1948. Jejím cílem je za pomoci archivních dokumentů přiblížit, jak se českoslovenští skauti, jež se rozhodli ...
  • Dílo Mahášvety Debí v zrcadle postkoloniální kritiky 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Zikmundová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 9. 2. 2023
   Ambicí této práce je představit bengálskou autorku Mahášvetu Debí, v jejíž próze jsou prominentní subalterní a marginalizované postavy, a kontext akademické literatury, v němž se Debí objevuje. Zvláště texty Subalterní ...
  • Analýza okcitánského jazyka v jeho regionální podobě Nissart 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Kopecký, Šimon (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 30. 1. 2023
   v češtině Cílem práce je analyzovat dialekt okcitánského jazyka v jeho regionální podobě Nissart. Zde se zaměříme na problematiku vztahu okcitánského dialektu ke společnosti a také historickému vývoji. V první části ...
  • Zvířata ve frazeologických přirovnáních češtiny a švédštiny 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Pšeničková, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Datum obhajoby: 2. 9. 2022
   Bakalářská práce se zabývá analýzou českých a švédských frazeologických přirovnání, ve kterých figurují zooapelativa (názvy zvířat). První část popisuje teorii frazeologie a idiomatiky z perspektivy české a švédské ...
  • Laurentius Ventura: O spuosobu přistrojení kamene filozofského (De ratione conficiendi lapidis philosophici). Edice překladu Bavora Rodovského z Hustířan z roku 1585 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Batka, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 6. 2. 2023
   Tato práce představuje komentovanou edici textu O spuosobu přistrojení kamene filozofského Bavora Rodovského z Hustířan, který je součástí kompendia alchymických textů s názvem O dokonalé umění chymickém a který je uložen ...
  • Fenomén minoritského kláštera ve středověké společnosti. 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Svobodová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 5. 1. 2023
   Disertační práce přináší edici latinsky psané středověké kroniky Eberharda Ablauffa de Rheno. Jedná se o dosud nezpracovaný pramen. Kronika je součástí chebského kodexu z provenience františkánů z česko-moravsko-slezského ...
  • Srovnání současného českého a vietnamského školství - sociologická sonda 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Dinh, Duong Tung (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 8. 2. 2023
   Tématem bakalářské práce je srovnání školských systémů České republiky a Vietnamu. Teoretická část obsahuje kapitoly věnující se srovnávací pedagogice a popisu vzdělávacích systémů obou zemí se zaměřením na základní a ...
  • Antropologie albánských povstání po roce 1981 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Tesař, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 10. 1. 2023
   Práce rozebírá kvantitativně i kvalitativně na mikro-úrovni činnost povstaleckých skupin a organizací operujících mezi Albánci na Kosovu, v Makedonii a v jižním Srbsku v rozmezí 1981-2010, zejména formou terorismu a ...
  • Počáteční léta vlády královny Viktorie (1837-1841) 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Čechalová, Kristina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 1. 2. 2023
   Bakalářská práce si klade za cíl analyzovat počáteční léta vlády královny Viktorie, a to v rozmezí let 1837 až 1841. Události, které provázely její narození, dětství, dospívání, dospělost a primárně její nástup na trůn, ...
  • Sionismus a jidiš v Mandátní Palestině mezi lety 1920-1929: jazyk jako ideový nástroj židovského nacionalismu 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Kašeová, Karolina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 7. 2. 2023
   Cílem předkládané práce je představit vztah židovského nacionalismu k jazyku. Zejména ve své práce budu hodnotit, jakým způsobem byl jazyk využíván při konstruování moderního židovského národa. Nacionalistické teorie ...
  • Pražská scéna revivalu amerického tradičního jazzu a jeho prezentace v Československé televizi v období normalizace 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Kozák, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 2. 2. 2023
   Pražská scéna revivalu amerického tradičního jazzu a jeho prezentace v Československé televizi v období normalizace Abstrakt Ve své bakalářské práci se zabývám pražskou revivalistickou scénou amerického tradičního jazzu v ...
  • Rude Awakening: The Collapse of the American Dream in the Death of a Salesman and Streetcar Named Desire 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Šáralová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 31. 1. 2023
   Resumé Americký sen představuje základní aspekt amerického společenského paradigma a jeho různé formy můžeme nalézt v mnoha zásadních literárních dílech amerických autorů. Cílem této práce je prozkoumat tento fenomén v ...
  • Motiv města v prózách Ladislava Fukse 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Marková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 30. 1. 2023
   Tato bakalářská práce se zabývá motivem města ve třech prózách Ladislava Fukse, jimiž jsou Pan Theodor Mundstock, Spalovač mrtvol a Variace pro temnou strunu. Cílem práce je prozkoumat, jakým způsobem prostor města v těchto ...
  • Domácí zvířata v českých přirovnáních 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Chmelíková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 30. 1. 2023
   (česky): Tématem této bakalářské práce jsou česká přirovnání, která obsahují lexémy označující domácí zvířata a jejichž komparátorem je spojka přirovnání a popsat především frekvenční rysy vyhledaných frazémů, dále jejich ...
  • Kategorizace v českých médiích v souvislosti s válkou na Ukrajině a reakce čtenářů 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Jiránková, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 6. 2. 2023
   Diplomová práce se zabývá tím, jak média zobrazují skupiny cizinců zasažených rusko- ukrajinskou válkou, která začala v únoru roku 2022, a jak cizince vnímají komentující v diskuzích na českojazyčném internetu. V některých ...
  • Čtenářská gramotnost dětí v dětských domovech 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Kotalová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 6. 2. 2023
   Čtenářská gramotnost dětí žijících v dětských domovech Diplomová práce Kotalová Anna Abstrakt (česky) Diplomová práce si klade za cíl zjistit, jak je rozvíjena čtenářská gramotnost u dětí žijících v dětských domovech a jak ...
  • Ukazatele temporální struktury českého mluveného textu a jejich forenzní užitečnost 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Jalová, Marie Zoe (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 30. 1. 2023
   Tato práce se zabývá ukazateli temporální struktury řeči. Teoretická část popisuje jejich podstatu, metodologické uplatnění ve fonetickém výzkumu a možnost využití ve forenzní praxi, praktická část potom na základě dvou ...
  • Konverzační pravidla používaná při výslechu dětí 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Knapová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 9. 2. 2023
   Tato bakalářská práce představuje tzv. konverzační pravidla (angl. ground rules) používaná při výslechu dětí a nejvýznamnější dokumenty, v nichž jsou pravidla obsažena. V rámci České republiky není této oblasti věnováno ...
  • Práce s lidmi s duální diagnózou v Centrech duševního zdraví 

   Výsledek obhajoby: OBHÁJENO
   Filipová, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2023)
   Datum obhajoby: 7. 2. 2023
   Bakalářská práce se zabývá problematikou práce s lidmi s duální diagnózou. Především představuje vhled do práce Center duševního zdraví, která mají od roku 2021 oficiálně nabízet integrovaný model péče o lidi s duální ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV