Show simple item record

Objectivity, subjectivity and Karl Raimund Popper
dc.contributor.advisorKebza, Vladimír
dc.creatorFafejta, Ondřej
dc.date.accessioned2017-04-12T11:01:13Z
dc.date.available2017-04-12T11:01:13Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/17510
dc.description.abstractAutor práce vymezuje tři přístupy, které lze k objektivitě a subjektivitě zaujmout: descartovský, kantovský a postmoderní. Sám se hlásí ke kantovskému pojetí, které ústí a k filosofii vědy K. R. Poppera. Na základě Popperových mylenek autor vymezuje dvě pojetí objektivity: vnějí nepoznatelnou objektivitu světa a vnitřní objektivitu logiky jako nástroj k poznávání. Vnějí objektivita čili svět o sobě je metafyzický pojem pro nedosaitelnou hranici naeho poznání. Autor také rozliuje dvě pojetí subjektivity: poznávanou (subjektivní) zkuenost, která je nejbezprostřednějím nástrojem poznávání vnějí objektivity, a zakouenou (objektivní) zkuenost čili zkuenost o sobě, která se shoduje s vnějí objektivitou. Autorova teorie objektivity a subjektivity tedy obsahuje tři sloky: vnějí objektivitu /objektivní zkuenost, subjektivní zkuenost a vnitřní objektivitu, a autor ji aplikuje pro účely vedení rozhovoru v oblasti pomáhajících profesí. První sloku, která je metafyzická, lze pouze předpokládat. Proto jsou základem rozhovoru a subjektivní dojmy, které jsou pro kadého zcela individuální, ale podávané pokud mono v tak jasných logických souvislostech, aby byly srozumitelné druhým účastníkům rozhovoru. Autor tímto propojením subjektivity a logiky rovně vymezuje specifické chápání intersubjektivity, která není zaloena na...cs_CZ
dc.description.abstractThe author of the dissertation finds three approaches which can be taken as for the topic of objectivity and subjectivity: the cartesian, the kantian and the postmodern. He adopts the kantian approach, which leads to K. R. Popper's philosophy of science. On the basis of Popper's thoughts the author finds two concepts of objectivity: outer unknowable objectivity of the world, and inner objectivity of logic as a tool for knowledge. Outer objectivity or the world per se is a metaphysical concept for the unreachable limit of our knowledge. The author also distinguishes two concepts of subjectivity: subjective (known) experience, which is the most immediate tool for knowing outer objectivity, and objective (experienced) experience or experience per se which is identical with outer objectivity. The author's theory of objectivity and subjectivity thus contains three parts: outer objectivity/objective experience, subjective experience and inner objectivity. The author applies it as background for conversations in the sphere of helping professions. The first part which is metaphysical can only be presupposed. Therefore subjective impressions are the base of the conversation, purely individual for everybody, but presented if possible in so logical context that they can be understandable to other participants of the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.titleObjektivita, subjektivita a Karl Raimund Poppercs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2008
dcterms.dateAccepted2008-09-15
dc.description.departmentKatedra psychologiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Psychologyen_US
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId61172
dc.title.translatedObjectivity, subjectivity and Karl Raimund Popperen_US
dc.contributor.refereeUhlář, Pavel
dc.identifier.aleph001034526
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePsychologiecs_CZ
thesis.degree.disciplinePsychologyen_US
thesis.degree.programPsychologiecs_CZ
thesis.degree.programPsychologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Katedra psychologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Department of Psychologyen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPsychologyen_US
uk.degree-program.csPsychologiecs_CZ
uk.degree-program.enPsychologyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csAutor práce vymezuje tři přístupy, které lze k objektivitě a subjektivitě zaujmout: descartovský, kantovský a postmoderní. Sám se hlásí ke kantovskému pojetí, které ústí a k filosofii vědy K. R. Poppera. Na základě Popperových mylenek autor vymezuje dvě pojetí objektivity: vnějí nepoznatelnou objektivitu světa a vnitřní objektivitu logiky jako nástroj k poznávání. Vnějí objektivita čili svět o sobě je metafyzický pojem pro nedosaitelnou hranici naeho poznání. Autor také rozliuje dvě pojetí subjektivity: poznávanou (subjektivní) zkuenost, která je nejbezprostřednějím nástrojem poznávání vnějí objektivity, a zakouenou (objektivní) zkuenost čili zkuenost o sobě, která se shoduje s vnějí objektivitou. Autorova teorie objektivity a subjektivity tedy obsahuje tři sloky: vnějí objektivitu /objektivní zkuenost, subjektivní zkuenost a vnitřní objektivitu, a autor ji aplikuje pro účely vedení rozhovoru v oblasti pomáhajících profesí. První sloku, která je metafyzická, lze pouze předpokládat. Proto jsou základem rozhovoru a subjektivní dojmy, které jsou pro kadého zcela individuální, ale podávané pokud mono v tak jasných logických souvislostech, aby byly srozumitelné druhým účastníkům rozhovoru. Autor tímto propojením subjektivity a logiky rovně vymezuje specifické chápání intersubjektivity, která není zaloena na...cs_CZ
uk.abstract.enThe author of the dissertation finds three approaches which can be taken as for the topic of objectivity and subjectivity: the cartesian, the kantian and the postmodern. He adopts the kantian approach, which leads to K. R. Popper's philosophy of science. On the basis of Popper's thoughts the author finds two concepts of objectivity: outer unknowable objectivity of the world, and inner objectivity of logic as a tool for knowledge. Outer objectivity or the world per se is a metaphysical concept for the unreachable limit of our knowledge. The author also distinguishes two concepts of subjectivity: subjective (known) experience, which is the most immediate tool for knowing outer objectivity, and objective (experienced) experience or experience per se which is identical with outer objectivity. The author's theory of objectivity and subjectivity thus contains three parts: outer objectivity/objective experience, subjective experience and inner objectivity. The author applies it as background for conversations in the sphere of helping professions. The first part which is metaphysical can only be presupposed. Therefore subjective impressions are the base of the conversation, purely individual for everybody, but presented if possible in so logical context that they can be understandable to other participants of the...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra psychologiecs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV