Show simple item record

Důsledky zavedení videorozhodčího (VAR) ve Fortuna Lize
dc.contributor.advisorKrištoufek, Ladislav
dc.creatorHabáň, Ondřej
dc.date.accessioned2022-06-28T10:05:07Z
dc.date.available2022-06-28T10:05:07Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/173481
dc.description.abstractThe thesis deals with the issue of the Video Assistant Referee in football. It evaluates the consequences of its implementation in Czech Fortuna Liga on the sample of 678 matches held during two and half seasons. The results from the models designed to treat count data were compared with relevant literature. In the form of both simple and multiple regression with additional control variables was investigated the relationship between VAR and the set of match- changing incidents, including yellow cards, red cards and penalty kicks, and the relationship between VAR and errors of on-pitch referees. The terms presence of VAR, VAR interventions and VAR as the whole were di erentiated. Whereas a significant statistical association of VAR as the whole was not revealed for yellow and red cards, a 56% increase in the number of penalties associated with VAR as the whole significantly performed. Furthermore, the negative and highly significant 118% association of the presence of VAR was reckoned in the case of errors of on-pitch referees. Subsequently, the percentage decreased due to VAR interventions, however, not su ciently to reveal a negative and significant association in errors of on-pitch referees for VAR as the whole. The exception created errors based on factual decisions. JEL Classification Z21, F21, Z29,...en_US
dc.description.abstractTato bakalá ská práce se zab˝vá problematikou videorozhod ího ve fotbale. Hodnotí následky jeho implementace v eské Fortuna ligy na vzorku 678 zápas , konan˝ch v rámci období dvou a p l sezony. V˝sledky model , p ipraven˝ch pro závislé prom nné nab˝vající pouze p irozená ísla, byly porovnány s rel- evantní literaturou. Ve form jednoduchého a sloûeného modelu s p idan˝mi prom nn˝mi byl vyöet ován vztah mezi videorozhod ím a mnoûinou d leûit˝ch zápasov˝ch incident zahrnujících ûluté karty, ervené karty a pokutové kopy a vztah mezi videorozhod ím a chybami rozhod ích na h iöti. Termíny p í- tomnost videorozhod ího, intervence videorozhod ího a VAR jako celek byly rozliöeny. Zatímco signifikantní statistická asociace videorozhod ího jako celku nebyla odhalena pro ûluté ani ervené karty, u penalt se 56% nár st spojen˝ s videorozhod ím signifikantn prokázal. Krom toho byla nam ena negativní a vysoce signifikantní asociace spojená s p ítomností videorozhod ího ve v˝öi 118% v p ípad chyb rozhod ích na h iöti. Poté toto procento pokleslo kv li intervencím videorozhod ího, avöak ne dostate n na to, aby byla objevena negativní a signifikantní asociace v chybách rozhod ích na h iöti pro VAR jako celek. V˝jimku tvo ily chyby na základ faktuálních rozhodnutích. Klasifikace JEL Z21, F21, Z29, O33 Klí ová slova fotbal,...cs_CZ
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.titleConsequences of Implementation of Video Assistant Referee in Fortuna Ligaen_US
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2022
dcterms.dateAccepted2022-06-07
dc.description.departmentInstitute of Economic Studiesen_US
dc.description.departmentInstitut ekonomických studiícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.identifier.repId224493
dc.title.translatedDůsledky zavedení videorozhodčího (VAR) ve Fortuna Lizecs_CZ
dc.contributor.refereeNevrla, Matěj
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEkonomie a financecs_CZ
thesis.degree.disciplineEconomics and Financeen_US
thesis.degree.programEkonomické teoriecs_CZ
thesis.degree.programEconomicsen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Institut ekonomických studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Institute of Economic Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csEkonomie a financecs_CZ
uk.degree-discipline.enEconomics and Financeen_US
uk.degree-program.csEkonomické teoriecs_CZ
uk.degree-program.enEconomicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato bakalá ská práce se zab˝vá problematikou videorozhod ího ve fotbale. Hodnotí následky jeho implementace v eské Fortuna ligy na vzorku 678 zápas , konan˝ch v rámci období dvou a p l sezony. V˝sledky model , p ipraven˝ch pro závislé prom nné nab˝vající pouze p irozená ísla, byly porovnány s rel- evantní literaturou. Ve form jednoduchého a sloûeného modelu s p idan˝mi prom nn˝mi byl vyöet ován vztah mezi videorozhod ím a mnoûinou d leûit˝ch zápasov˝ch incident zahrnujících ûluté karty, ervené karty a pokutové kopy a vztah mezi videorozhod ím a chybami rozhod ích na h iöti. Termíny p í- tomnost videorozhod ího, intervence videorozhod ího a VAR jako celek byly rozliöeny. Zatímco signifikantní statistická asociace videorozhod ího jako celku nebyla odhalena pro ûluté ani ervené karty, u penalt se 56% nár st spojen˝ s videorozhod ím signifikantn prokázal. Krom toho byla nam ena negativní a vysoce signifikantní asociace spojená s p ítomností videorozhod ího ve v˝öi 118% v p ípad chyb rozhod ích na h iöti. Poté toto procento pokleslo kv li intervencím videorozhod ího, avöak ne dostate n na to, aby byla objevena negativní a signifikantní asociace v chybách rozhod ích na h iöti pro VAR jako celek. V˝jimku tvo ily chyby na základ faktuálních rozhodnutích. Klasifikace JEL Z21, F21, Z29, O33 Klí ová slova fotbal,...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis deals with the issue of the Video Assistant Referee in football. It evaluates the consequences of its implementation in Czech Fortuna Liga on the sample of 678 matches held during two and half seasons. The results from the models designed to treat count data were compared with relevant literature. In the form of both simple and multiple regression with additional control variables was investigated the relationship between VAR and the set of match- changing incidents, including yellow cards, red cards and penalty kicks, and the relationship between VAR and errors of on-pitch referees. The terms presence of VAR, VAR interventions and VAR as the whole were di erentiated. Whereas a significant statistical association of VAR as the whole was not revealed for yellow and red cards, a 56% increase in the number of penalties associated with VAR as the whole significantly performed. Furthermore, the negative and highly significant 118% association of the presence of VAR was reckoned in the case of errors of on-pitch referees. Subsequently, the percentage decreased due to VAR interventions, however, not su ciently to reveal a negative and significant association in errors of on-pitch referees for VAR as the whole. The exception created errors based on factual decisions. JEL Classification Z21, F21, Z29,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studiícs_CZ
thesis.grade.codeA
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV