Show simple item record

French Loanwords in Today's Czech Media - Lexicological and Semantic Analysis
dc.contributor.advisorListíková, Renáta
dc.creatorVeselá, Veronika
dc.date.accessioned2022-04-07T11:15:47Z
dc.date.available2022-04-07T11:15:47Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/171701
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou slov přejatých z francouzštiny v dnešních českých mediích a dělí se na část teoretickou a praktickou. První část, věnovaná teoretickému nastínění problematiky, jednak popisuje historii vývoje českého jazyka s ohledem na přejímání cizích lexémů, a to se zvláštním zřetelem k přejímání z jazyka francouzského, jednak definuje základních pojmy a poskytuje lingvistický základ pro následný výzkum. Praktická část nejprve představuje podrobné výsledky výzkumu, jímž byl lexikálně-sémantický rozbor přejímek excerpovaných ze tří letošních čísel českého gastronomického časopisu Gurmet. Co se týče metodologie, při zpracovávání této práce bylo použito rozličných lexikologických a sémantických publikací či webových nástrojů. Při analýze bylo mimo jiné zjištěno, že většina přejímek pochází z 19. století. V textovém materiálu bylo také nalezeno 17 přejatých lexikálních jednotek s výrazným rysem cizosti a ty byly později lexikograficky zpracovány do slovníku neologizmů. Dále z rešerše a následné analýzy všech 207 excerpovaných lemmat vyplývá, že jen malé množství zkoumaných galicismů se sémanticky adaptovalo do systému českého jazyka, a naopak všechny lexémy se adaptovaly stránce fonetické. Poslední sekce praktické části se věnuje didaktickému potenciálu učiva o přejímkách...cs_CZ
dc.description.abstractThis master's thesis deals with problematics of loanwords from French language in today's Czech media and it is divided in two parts: theoretical and practical part. First part, dedicated to theoretical explanation of the problematics on one hand, describes history of the development of the Czech language with regards to borrowing of foreign lexemes, especially focusing on French loanwords. On the other hand, it defines essential terms and provides linguistic basis for research that follows. Practical part first introduces detailed results of the research, which was lexical and semantic analysis of loanwords excerpted from three of this year's issues of Gurmet, a gastronomical magazine. Concerning methodology, a variety of lexicological and semantical publications or web tools were used to compose this thesis. Analysis attests that more than a half of given loanwords come from 19th century. Also, in the text material, there were found 17 borrowed lexical units with significant foreign traits and those were later lexicographically elaborated into a dictionary of neologisms. Furthermore, research and analysis that followed imply that from all of 207 excerpted lemmas only a small number of the examined Gallicisms adapted semantically into the system of Czech language, and on the opposite, all lexemes...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectanalysis of Gallicismsen_US
dc.subjectFrench lexical loanwordsen_US
dc.subjectFrench neologismsen_US
dc.subjectcontact linguisticsen_US
dc.subjectadaptation of loanwordsen_US
dc.subjectanalýza galicismůcs_CZ
dc.subjectfrancouzské lexikální přejímkycs_CZ
dc.subjectfrancouzské neologizmycs_CZ
dc.subjectkontaktová lingvistikacs_CZ
dc.subjectadaptace přejatých slovcs_CZ
dc.titleFrancouzské přejímky v jazyce současných českých médiích - lexikologická a sémantická analýzacs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2022
dcterms.dateAccepted2022-01-20
dc.description.departmentKatedra francouzského jazyka a literaturycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId78404
dc.title.translatedFrench Loanwords in Today's Czech Media - Lexicological and Semantic Analysisen_US
dc.contributor.refereeSuková Vychopňová, Kateřina
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - francouzský jazykcs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech Language - French Languageen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra francouzského jazyka a literaturycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - francouzský jazykcs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Czech Language - French Languageen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato diplomová práce se zabývá problematikou slov přejatých z francouzštiny v dnešních českých mediích a dělí se na část teoretickou a praktickou. První část, věnovaná teoretickému nastínění problematiky, jednak popisuje historii vývoje českého jazyka s ohledem na přejímání cizích lexémů, a to se zvláštním zřetelem k přejímání z jazyka francouzského, jednak definuje základních pojmy a poskytuje lingvistický základ pro následný výzkum. Praktická část nejprve představuje podrobné výsledky výzkumu, jímž byl lexikálně-sémantický rozbor přejímek excerpovaných ze tří letošních čísel českého gastronomického časopisu Gurmet. Co se týče metodologie, při zpracovávání této práce bylo použito rozličných lexikologických a sémantických publikací či webových nástrojů. Při analýze bylo mimo jiné zjištěno, že většina přejímek pochází z 19. století. V textovém materiálu bylo také nalezeno 17 přejatých lexikálních jednotek s výrazným rysem cizosti a ty byly později lexikograficky zpracovány do slovníku neologizmů. Dále z rešerše a následné analýzy všech 207 excerpovaných lemmat vyplývá, že jen malé množství zkoumaných galicismů se sémanticky adaptovalo do systému českého jazyka, a naopak všechny lexémy se adaptovaly stránce fonetické. Poslední sekce praktické části se věnuje didaktickému potenciálu učiva o přejímkách...cs_CZ
uk.abstract.enThis master's thesis deals with problematics of loanwords from French language in today's Czech media and it is divided in two parts: theoretical and practical part. First part, dedicated to theoretical explanation of the problematics on one hand, describes history of the development of the Czech language with regards to borrowing of foreign lexemes, especially focusing on French loanwords. On the other hand, it defines essential terms and provides linguistic basis for research that follows. Practical part first introduces detailed results of the research, which was lexical and semantic analysis of loanwords excerpted from three of this year's issues of Gurmet, a gastronomical magazine. Concerning methodology, a variety of lexicological and semantical publications or web tools were used to compose this thesis. Analysis attests that more than a half of given loanwords come from 19th century. Also, in the text material, there were found 17 borrowed lexical units with significant foreign traits and those were later lexicographically elaborated into a dictionary of neologisms. Furthermore, research and analysis that followed imply that from all of 207 excerpted lemmas only a small number of the examined Gallicisms adapted semantically into the system of Czech language, and on the opposite, all lexemes...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra francouzského jazyka a literaturycs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV