Show simple item record

Plea of Guilty as a Diversion in Criminal Proceedings
dc.contributor.advisorJelínek, Jiří
dc.creatorRybářová, Edita
dc.date.accessioned2022-04-13T08:59:17Z
dc.date.available2022-04-13T08:59:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/151512
dc.description.abstract1. Dohoda o vině a trestu jako forma odklonu v trestním řízení 1.1.Abstrakt Dohoda o vině a trestu je dlouhodobě jedno z nejdiskutovanějších témat polarizující českou odbornou ale i laickou veřejnost. V roce 2019 oslavila dohoda o vině a trestu pomyslné sedmé výročí své existence v právním řádu České republiky, nicméně za "šťastnou" sedmičku se její působení dá označit jen stěží. Jaké důvody relativního neúspěchu provádí dohodu o vině a trestu českou justicí má za úkol zmapovat tato diplomová práce. Diplomová práce se nejprve ve vší obecnosti zabývá formami odklonů v trestním řízení a jejich historií. Odborná veřejnost nicméně ani po sedmi letech aplikační praxe není s to se shodnout, zda dohodu o vině a trestu řadit do odklonů v trestním řízení anebo, zda je to institut natolik specifický, že by měl být řazen do jiné skupiny procesních úkonů či snad by měl být vnímán zcela samostatně. S ohledem na ne zcela simplicitní proces sjednávání dohody o vině a trestu v prostředí českého trestního řádu se diplomová práce též zabývá jednotlivými kroky procesu sjednávání a formálními i materiálními znaky dohody o vině a trestu obecně. Též postihuje veškeré podmínky a výjimky spjaty s dohodou o vině a trestu tak, aby upřesnila, v jakých případech dohodu o vině a trestu sjednat nelze a případně jaké alternativy český...cs_CZ
dc.description.abstract1. Plea of Guilty as a Diversion in Criminal Proceedings 1.1.Abstract The plea of guilty has been one of the most discussed topics polarizing the Czech professional and lay public. In 2019, the plea of guilty celebrated seventh anniversary of its existence in the legal framework of the Czech Republic, but it could be hardly described as "lucky" seven within its existence. What are the reasons for the failure of the plea of guilty is the essential task of this thesis. First of all, the thesis deals with forms of diversions in criminal proceedings and their history. Nevertheless, even after seven years of application practice, the professional community is not in a position to agree whether to place the plea of guilty in diversions in criminal proceedings or whether the institute is so specific that it should be assigned to another group of proceedings or perhaps be perceived entirely independently. Given the not entirely simple process of negotiating the plea of guilty in the environment of the Czech Criminal Procedure Code, the thesis also deals with the individual steps of the negotiation process and the formal and material features of the plea of guilty in general. It also affects all conditions and exceptions related to the plea of guilty so as to specify in which cases the plea of guilty cannot be...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectPlea of Guiltyen_US
dc.subjectDiversions in Criminal Proceedingsen_US
dc.subjectCriminal Proceedingsen_US
dc.subjectDohoda o vině a trestucs_CZ
dc.subjectodklony v trestním řízenícs_CZ
dc.subjecttrestní řízenícs_CZ
dc.titleDohoda o vině a trestu jako forma odklonu v trestním řízenícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-06-22
dc.description.departmentDepartment of Criminal Lawen_US
dc.description.departmentKatedra trestního právacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId208416
dc.title.translatedPlea of Guilty as a Diversion in Criminal Proceedingsen_US
dc.contributor.refereeHeranová, Simona
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra trestního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Criminal Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.cs1. Dohoda o vině a trestu jako forma odklonu v trestním řízení 1.1.Abstrakt Dohoda o vině a trestu je dlouhodobě jedno z nejdiskutovanějších témat polarizující českou odbornou ale i laickou veřejnost. V roce 2019 oslavila dohoda o vině a trestu pomyslné sedmé výročí své existence v právním řádu České republiky, nicméně za "šťastnou" sedmičku se její působení dá označit jen stěží. Jaké důvody relativního neúspěchu provádí dohodu o vině a trestu českou justicí má za úkol zmapovat tato diplomová práce. Diplomová práce se nejprve ve vší obecnosti zabývá formami odklonů v trestním řízení a jejich historií. Odborná veřejnost nicméně ani po sedmi letech aplikační praxe není s to se shodnout, zda dohodu o vině a trestu řadit do odklonů v trestním řízení anebo, zda je to institut natolik specifický, že by měl být řazen do jiné skupiny procesních úkonů či snad by měl být vnímán zcela samostatně. S ohledem na ne zcela simplicitní proces sjednávání dohody o vině a trestu v prostředí českého trestního řádu se diplomová práce též zabývá jednotlivými kroky procesu sjednávání a formálními i materiálními znaky dohody o vině a trestu obecně. Též postihuje veškeré podmínky a výjimky spjaty s dohodou o vině a trestu tak, aby upřesnila, v jakých případech dohodu o vině a trestu sjednat nelze a případně jaké alternativy český...cs_CZ
uk.abstract.en1. Plea of Guilty as a Diversion in Criminal Proceedings 1.1.Abstract The plea of guilty has been one of the most discussed topics polarizing the Czech professional and lay public. In 2019, the plea of guilty celebrated seventh anniversary of its existence in the legal framework of the Czech Republic, but it could be hardly described as "lucky" seven within its existence. What are the reasons for the failure of the plea of guilty is the essential task of this thesis. First of all, the thesis deals with forms of diversions in criminal proceedings and their history. Nevertheless, even after seven years of application practice, the professional community is not in a position to agree whether to place the plea of guilty in diversions in criminal proceedings or whether the institute is so specific that it should be assigned to another group of proceedings or perhaps be perceived entirely independently. Given the not entirely simple process of negotiating the plea of guilty in the environment of the Czech Criminal Procedure Code, the thesis also deals with the individual steps of the negotiation process and the formal and material features of the plea of guilty in general. It also affects all conditions and exceptions related to the plea of guilty so as to specify in which cases the plea of guilty cannot be...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra trestního právacs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV