Show simple item record

Chemiluminescent determination of vitamin B12 using sequential injection analysis
dc.contributor.advisorHraníček, Jakub
dc.creatorDoležalová, Veronika
dc.date.accessioned2021-10-08T11:22:12Z
dc.date.available2021-10-08T11:22:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/151083
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá nalezením optimálních podmínek pro stanovení vitamínu B12 metodou techniky sekvenční injekční analýzy (SIA). Základem stanovení je chemiluminiscenční reakce, při níž dochází k oxidaci luminolu peroxidem vodíku za katalýzy iontů kobaltu v bazickém prostředí. Pomocí spektrofluorometrického detektoru byla proměřována intenzita chemiluminiscenčního záření a naměřené intenzity byly zaznamenávány. Před samotným stanovením byly experimentálně nalezeny vhodné experimentální podmínky. Celkem byly optimalizovaný 4 parametry, a to hmotnostní procento peroxidu vodíku, poměr objemu mezi dávkovaným vzorkem kobaltnatých iontů a roztokem luminolu, průtoková rychlost vzorku a koncentrace luminolu. Za optimalizovaných podmínek došlo k proměření několika roztoků o známé koncentraci kobaltnatých iontů, na základě čehož byla sestavena kalibrační závislost intenzity chemiluminiscenčního záření na koncentraci iontů kobaltu. Pro toto stanovení byly určeny základní charakteristiky. Pro stanovení samotného vitamínu B12 technikou SIA bylo vycházeno z faktu, že molekula tohoto vitamínu obsahuje právě jeden atom kobaltu, který byl za pomocí působení UV záření z molekuly uvolněn. V závěru práce byla porovnána koncentrace získaná měřením s deklarovanou koncentrací vzorku vitamínu B12 od výrobce....cs_CZ
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals to find the optimal conditions for the determination of vitamin B12 by the Sequential Injection Analysis (SIA). The basis of the determination is a chemiluminescence reaction in which luminol is oxidized by hydrogen peroxide under the catalysis of cobalt ions in a basic medium. The intensity of the chemiluminescence radiation was measured using a spectrofluorometric detector and the measured intensities were recorded. Suitable experimental conditions were found experimentally before the actual determination. A total of 4 parameters were optimized, namely, the mass percentage of hydrogen peroxide, the ratio between the dosed cobalt ion sample and the luminol solution, the sample flow rate and the luminol concentration. Under optimized conditions, several solutions of known cobalt ion concentration were measured, from which a calibration dependence of chemiluminescence intensity on cobalt ion concentration could be established. For this determination, the basic characteristics were determined. For the determination of vitamin B12 itself by the SIA technique, it was assumed that the vitamin molecule contains exactly one cobalt atom, which was released from the molecule by the action of UV radiation. At the end of the work, the concentration obtained by the measurement was...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectSekvenční injekční analýzacs_CZ
dc.subjectchemiluminiscencecs_CZ
dc.subjectluminolcs_CZ
dc.subjectvitamín B12cs_CZ
dc.subjectSequential injection analysisen_US
dc.subjectchemiluminescenceen_US
dc.subjectluminolen_US
dc.subjectvitamin B12en_US
dc.titleChemiluminiscenční stanovení vitamínu B12 technikou sekvenční injekční analýzycs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-09-13
dc.description.departmentDepartment of Analytical Chemistryen_US
dc.description.departmentKatedra analytické chemiecs_CZ
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId232378
dc.title.translatedChemiluminescent determination of vitamin B12 using sequential injection analysisen_US
dc.contributor.refereeDian, Juraj
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineClinical and Toxicological Analysisen_US
thesis.degree.disciplineKlinická a toxikologická analýzacs_CZ
thesis.degree.programKlinická a toxikologická analýzacs_CZ
thesis.degree.programClinical and Toxicological Analysisen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra analytické chemiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Analytical Chemistryen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csKlinická a toxikologická analýzacs_CZ
uk.degree-discipline.enClinical and Toxicological Analysisen_US
uk.degree-program.csKlinická a toxikologická analýzacs_CZ
uk.degree-program.enClinical and Toxicological Analysisen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato bakalářská práce se zabývá nalezením optimálních podmínek pro stanovení vitamínu B12 metodou techniky sekvenční injekční analýzy (SIA). Základem stanovení je chemiluminiscenční reakce, při níž dochází k oxidaci luminolu peroxidem vodíku za katalýzy iontů kobaltu v bazickém prostředí. Pomocí spektrofluorometrického detektoru byla proměřována intenzita chemiluminiscenčního záření a naměřené intenzity byly zaznamenávány. Před samotným stanovením byly experimentálně nalezeny vhodné experimentální podmínky. Celkem byly optimalizovaný 4 parametry, a to hmotnostní procento peroxidu vodíku, poměr objemu mezi dávkovaným vzorkem kobaltnatých iontů a roztokem luminolu, průtoková rychlost vzorku a koncentrace luminolu. Za optimalizovaných podmínek došlo k proměření několika roztoků o známé koncentraci kobaltnatých iontů, na základě čehož byla sestavena kalibrační závislost intenzity chemiluminiscenčního záření na koncentraci iontů kobaltu. Pro toto stanovení byly určeny základní charakteristiky. Pro stanovení samotného vitamínu B12 technikou SIA bylo vycházeno z faktu, že molekula tohoto vitamínu obsahuje právě jeden atom kobaltu, který byl za pomocí působení UV záření z molekuly uvolněn. V závěru práce byla porovnána koncentrace získaná měřením s deklarovanou koncentrací vzorku vitamínu B12 od výrobce....cs_CZ
uk.abstract.enThis bachelor thesis deals to find the optimal conditions for the determination of vitamin B12 by the Sequential Injection Analysis (SIA). The basis of the determination is a chemiluminescence reaction in which luminol is oxidized by hydrogen peroxide under the catalysis of cobalt ions in a basic medium. The intensity of the chemiluminescence radiation was measured using a spectrofluorometric detector and the measured intensities were recorded. Suitable experimental conditions were found experimentally before the actual determination. A total of 4 parameters were optimized, namely, the mass percentage of hydrogen peroxide, the ratio between the dosed cobalt ion sample and the luminol solution, the sample flow rate and the luminol concentration. Under optimized conditions, several solutions of known cobalt ion concentration were measured, from which a calibration dependence of chemiluminescence intensity on cobalt ion concentration could be established. For this determination, the basic characteristics were determined. For the determination of vitamin B12 itself by the SIA technique, it was assumed that the vitamin molecule contains exactly one cobalt atom, which was released from the molecule by the action of UV radiation. At the end of the work, the concentration obtained by the measurement was...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra analytické chemiecs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV