Show simple item record

Institutes related to the tender price in the award procedures of public contracts
dc.contributor.advisorHoráček, Tomáš
dc.creatorStowasser, Marek
dc.date.accessioned2017-06-01T11:00:36Z
dc.date.available2017-06-01T11:00:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/1458
dc.description.abstractHlavním cílem této diplomové práce je ucelená analýza vybraných institutů souvisejících s nabídkovou cenou v procesu zadávání veřejných zakázek ve světle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s akcentem na zhodnocení dopadů nové právní úpravy a identifikaci případných rizik, zatímco jejím dílčím cílem je komparace s právní úpravou předchozí, tedy zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a posouzení využití dosavadní rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a judikatury správních soudů. První kapitola se zabývá stručným exkurzem do právní úpravy zadávání veřejných zakázek, cíli a účely této právní úpravy a vymezení základní charakteristiky zadávání veřejných zakázek. Předmětem druhé kapitoly je analýza institutu předběžných tržních konzultací jednak v obecné rovině, jednak se zaměřením na účel předběžných tržních konzultací, jejich aplikaci, praktické provedení, výhody a rizika s nimi související a jejich dopady na zadávací řízení. Třetí kapitola je věnována předpokládané hodnotě veřejné zakázky, pravidlům jejího stanovení, problematice dělení veřejných zakázek a jejímu vlivu na nabídkovou cenu. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na obecnou charakteristiku procesu hodnocení nabídek a změny v procesu zadávání veřejných zakázek...cs_CZ
dc.description.abstractThe main aim of this diploma thesis is to provide a comprehensive analysis of selected institutes related to the tender price in the award procedures of public contracts in the light of the new Act No. 134/2016 Coll., on public procurement, with its main focus on evaluation of impacts of the new legislation and identification of its potential risks, while its partial focus lies in comparison with previous legislation, i.e. Act No. 137/2006 Coll., on public procurement, as amended, and assessment of usage of up to now decision practice of the Office for the Protection of Competition and case law of administrative courts. The first chapter deals with a brief overview of the public procurement legislation, its aims and purposes and identification of elementary characteristics of the award procedures of public contracts. The subject of the second chapter is to analyze preliminary market consultation from the general point of view and simultaneously to provide an analysis with a focus on its application, practical execution, benefits and drawbacks related thereto and its influence on the procurement procedures. The third chapter deals with the estimated value of public contracts, rules of its calculation, the issue of division of public contracts and its influence on tender prices. The fourth chapter...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectVeřejné zakázkycs_CZ
dc.subjectpředběžné tržní konzultacecs_CZ
dc.subjectpředpokládaná hodnota veřejné zakázkycs_CZ
dc.subjecthodnocení nabídekcs_CZ
dc.subjectnabídková cenacs_CZ
dc.subjectekonomická výhodnost nabídkycs_CZ
dc.subjectmimořádně nízká nabídková cenacs_CZ
dc.subjectPublic procurementen_US
dc.subjectpreliminary market consultationen_US
dc.subjectestimated value of public contractsen_US
dc.subjectevaluation of tendersen_US
dc.subjecttender priceen_US
dc.subjecteconomical advantageousness of the tenderen_US
dc.subjectabnormally low tender priceen_US
dc.titleInstituty související s nabídkovou cenou v procesu zadávání veřejných zakázekcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-01-09
dc.description.departmentDepartment of Business Lawen_US
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId173307
dc.title.translatedInstitutes related to the tender price in the award procedures of public contractsen_US
dc.contributor.refereeRozehnal, Aleš
dc.identifier.aleph002121239
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra obchodního právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Business Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csHlavním cílem této diplomové práce je ucelená analýza vybraných institutů souvisejících s nabídkovou cenou v procesu zadávání veřejných zakázek ve světle nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s akcentem na zhodnocení dopadů nové právní úpravy a identifikaci případných rizik, zatímco jejím dílčím cílem je komparace s právní úpravou předchozí, tedy zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a posouzení využití dosavadní rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a judikatury správních soudů. První kapitola se zabývá stručným exkurzem do právní úpravy zadávání veřejných zakázek, cíli a účely této právní úpravy a vymezení základní charakteristiky zadávání veřejných zakázek. Předmětem druhé kapitoly je analýza institutu předběžných tržních konzultací jednak v obecné rovině, jednak se zaměřením na účel předběžných tržních konzultací, jejich aplikaci, praktické provedení, výhody a rizika s nimi související a jejich dopady na zadávací řízení. Třetí kapitola je věnována předpokládané hodnotě veřejné zakázky, pravidlům jejího stanovení, problematice dělení veřejných zakázek a jejímu vlivu na nabídkovou cenu. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na obecnou charakteristiku procesu hodnocení nabídek a změny v procesu zadávání veřejných zakázek...cs_CZ
uk.abstract.enThe main aim of this diploma thesis is to provide a comprehensive analysis of selected institutes related to the tender price in the award procedures of public contracts in the light of the new Act No. 134/2016 Coll., on public procurement, with its main focus on evaluation of impacts of the new legislation and identification of its potential risks, while its partial focus lies in comparison with previous legislation, i.e. Act No. 137/2006 Coll., on public procurement, as amended, and assessment of usage of up to now decision practice of the Office for the Protection of Competition and case law of administrative courts. The first chapter deals with a brief overview of the public procurement legislation, its aims and purposes and identification of elementary characteristics of the award procedures of public contracts. The subject of the second chapter is to analyze preliminary market consultation from the general point of view and simultaneously to provide an analysis with a focus on its application, practical execution, benefits and drawbacks related thereto and its influence on the procurement procedures. The third chapter deals with the estimated value of public contracts, rules of its calculation, the issue of division of public contracts and its influence on tender prices. The fourth chapter...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního právacs_CZ
dc.identifier.lisID990021212390106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV