Show simple item record

Heterogenní katalýza redoxních reakcí terpenoidů
dc.contributor.advisorPřech, Jan
dc.creatorKurucová, Svetlana
dc.date.accessioned2021-08-03T11:12:05Z
dc.date.available2021-08-03T11:12:05Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/128288
dc.description.abstractHeterogénne katalyzátory pre Meerwein-Ponndorf-Verley (MPV) redukciu ketónov a aldehydov sú skúmané kvôli problémom homogénnych katalyzátorov spojených s citlivosťou na obsah vody a s ťažkosťami so separáciou. Atóm vodíku je počas MPV redukcie prenesený z molekuly obetného alkoholu na karbonylovú skupinu ketónu/aldehydu, pričom vzniká príslušný alkohol. Zeolity obsahujúce cín a zirkónium sú katalyzátory aktívne v tejto reakcii, počas ktorej dochádza k prenosu vodíku. Avšak, pri používaní 3D zeolitov v redukcii objemných molekúl, napr. terpenoidných zlúčenín, môžu vzniknúť problémy s dostupnosťou aktívnych miest pre tieto objemné reaktanty. Riešením vzniknutých difúznych problémov môžu byť 2D pilierované zeolity. Piliere z oxidu kremičitého a oxidu kovu zväčšia vzdialenosť medzi jednotlivými vrstvami 2D (vrstevnatého) zeolitu a tým sa zlepší dostupnosť aktívnych miest. 2D katalyzátory boli pripravené pilierovaním materského vrstevnatého pure-Si MFI so zmesou tetraorto etylsilikátu a isopropoxidu zirkoničitého alebo isopropoxidu ciničitého, kým 3D zeolity boli syntetizované hydrotermálnou metódou. Aktivita pilierovaných zeolitov obsahujúcich Sn a Zr bola porovnaná s aktivitou 3D MFI a beta zeolitov v MPV redukcii furfuralu a citronelalu. Avšak 2D zeolity neurýchľujú reakciu tak, ako sme...cs_CZ
dc.description.abstractHeterogeneous catalysts for Meerwein-Ponndorf-Verley (MPV) reduction of ketones and aldehydes are investigated due to issues connected with water sensitivity and separation problems of homogeneous catalysts. During MPV reduction, a hydrogen atom is transferred from the sacrificial alcohol onto the carbonyl group of the ketone/aldehyde forming corresponding alcohol. Tin and zirconium containing zeolites are active catalysts in this hydrogen transfer reaction. However, when using conventional 3D zeolites in the reduction of bulky molecules, e.g., terpenoid compounds, problems with active site accessibility for these bulky reactants may arise. The use of 2D pillared zeolites may represent a solution to the diffusion problem. Silica metal-oxide pillars increase the distance between individual layers of a 2D (lamellar) zeolite and thus improve the active site accessibility. 2D catalysts were prepared by pillaring a parent lamellar pure-Si MFI with a mixture of tetraethyl orthosilicate and Zr (IV) isopropoxide or Sn (IV) isopropoxide, while conventional 3D zeolites were synthesised hydrothermally. The activity of Sn and Zr containing pillared catalysts was compared with the activity of the 3D MFI and beta zeolites in MPV reduction of furfural and citronellal. The 2D zeolites, however, did not facilitate...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectKatalýzacs_CZ
dc.subjectvrstevnaté zeolitycs_CZ
dc.subjectMeervein-Ponndorf-Verley redukcecs_CZ
dc.subjectOppenheimerova oxidacecs_CZ
dc.subjectcínosilikátycs_CZ
dc.subjectzirkonosilikátycs_CZ
dc.subjectCatalysisen_US
dc.subjectlayered zeolitesen_US
dc.subjectMeervein-Ponndorf-Verley reductionen_US
dc.subjectOppenheimer oxidationen_US
dc.subjecttin-silicatesen_US
dc.subjectzirconosilicatesen_US
dc.titleHeterogeneous catalysis of terpenoid redox reactionsen_US
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-07-12
dc.description.departmentDepartment of Physical and Macromolecular Chemistryen_US
dc.description.departmentKatedra fyzikální a makromol. chemiecs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId225483
dc.title.translatedHeterogenní katalýza redoxních reakcí terpenoidůcs_CZ
dc.contributor.refereeBulánek, Roman
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineKlinická a toxikologická analýzacs_CZ
thesis.degree.disciplineClinical and Toxicological Analysisen_US
thesis.degree.programClinical and Toxicological Analysisen_US
thesis.degree.programKlinická a toxikologická analýzacs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra fyzikální a makromol. chemiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Physical and Macromolecular Chemistryen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csKlinická a toxikologická analýzacs_CZ
uk.degree-discipline.enClinical and Toxicological Analysisen_US
uk.degree-program.csKlinická a toxikologická analýzacs_CZ
uk.degree-program.enClinical and Toxicological Analysisen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csHeterogénne katalyzátory pre Meerwein-Ponndorf-Verley (MPV) redukciu ketónov a aldehydov sú skúmané kvôli problémom homogénnych katalyzátorov spojených s citlivosťou na obsah vody a s ťažkosťami so separáciou. Atóm vodíku je počas MPV redukcie prenesený z molekuly obetného alkoholu na karbonylovú skupinu ketónu/aldehydu, pričom vzniká príslušný alkohol. Zeolity obsahujúce cín a zirkónium sú katalyzátory aktívne v tejto reakcii, počas ktorej dochádza k prenosu vodíku. Avšak, pri používaní 3D zeolitov v redukcii objemných molekúl, napr. terpenoidných zlúčenín, môžu vzniknúť problémy s dostupnosťou aktívnych miest pre tieto objemné reaktanty. Riešením vzniknutých difúznych problémov môžu byť 2D pilierované zeolity. Piliere z oxidu kremičitého a oxidu kovu zväčšia vzdialenosť medzi jednotlivými vrstvami 2D (vrstevnatého) zeolitu a tým sa zlepší dostupnosť aktívnych miest. 2D katalyzátory boli pripravené pilierovaním materského vrstevnatého pure-Si MFI so zmesou tetraorto etylsilikátu a isopropoxidu zirkoničitého alebo isopropoxidu ciničitého, kým 3D zeolity boli syntetizované hydrotermálnou metódou. Aktivita pilierovaných zeolitov obsahujúcich Sn a Zr bola porovnaná s aktivitou 3D MFI a beta zeolitov v MPV redukcii furfuralu a citronelalu. Avšak 2D zeolity neurýchľujú reakciu tak, ako sme...cs_CZ
uk.abstract.enHeterogeneous catalysts for Meerwein-Ponndorf-Verley (MPV) reduction of ketones and aldehydes are investigated due to issues connected with water sensitivity and separation problems of homogeneous catalysts. During MPV reduction, a hydrogen atom is transferred from the sacrificial alcohol onto the carbonyl group of the ketone/aldehyde forming corresponding alcohol. Tin and zirconium containing zeolites are active catalysts in this hydrogen transfer reaction. However, when using conventional 3D zeolites in the reduction of bulky molecules, e.g., terpenoid compounds, problems with active site accessibility for these bulky reactants may arise. The use of 2D pillared zeolites may represent a solution to the diffusion problem. Silica metal-oxide pillars increase the distance between individual layers of a 2D (lamellar) zeolite and thus improve the active site accessibility. 2D catalysts were prepared by pillaring a parent lamellar pure-Si MFI with a mixture of tetraethyl orthosilicate and Zr (IV) isopropoxide or Sn (IV) isopropoxide, while conventional 3D zeolites were synthesised hydrothermally. The activity of Sn and Zr containing pillared catalysts was compared with the activity of the 3D MFI and beta zeolites in MPV reduction of furfural and citronellal. The 2D zeolites, however, did not facilitate...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra fyzikální a makromol. chemiecs_CZ
thesis.grade.code1
dc.contributor.consultantShamzhy, Mariya
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV