Show simple item record

2 Cor 10-13. The Great Apology of the Apostle Paul
dc.contributor.advisorRyšková, Mireia
dc.creatorRadovanská, Monika
dc.date.accessioned2021-07-27T10:04:35Z
dc.date.available2021-07-27T10:04:35Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/128004
dc.description.abstractTato práce se zabývá čtyřmi závěrečnými kapitolami Druhého listu do Korintu, které bývají považovány pro svou odlišnost za samostatný dopis. Apoštol Pavel zde obhajuje své apoštolské poslání před "protivníky". První kapitoly mají za cíl přiblížit život apoštola Pavla, jeho misijní cesty. Ve zkrácené podobě také popisují jednotlivé listy, které sv. Pavel napsal a tzv. katalogy utrpení, které tyto dopisy obsahují. Další oddíl se věnuje Korintu. Po stručném nástinu historie tohoto městského státu následuje kapitola o místní církevní obci. Po krátkém historickém přiblížení Korintu následuje charakteristika místní církevní obce, na niž navazuje popis problémů v této obci tak, jak je zaznamenávají listy, které Pavel do Korintu adresoval. Za tento výčet je vloženo krátké uvedení do problematiky významu slova "apoštol". V závěru této sekce se práce věnuje problematice korintské korespondence, tedy počtu listů napsaných do Korintu a jejich obsahům. Po tomto obecném uvedení do problému se již práce věnuje podrobnějšímu rozboru jednotlivých perikop 2 Kor 10-13, které by mohly osvětlit, jaké mohly být důvody pro tuto Velkou Pavlovu apologii.cs_CZ
dc.description.abstractAbstract This work deals with the four final chapters of the Second Letter to Corinth, which are considered for their difference as a separate letter. The apostle Paul defends his apostolic mission here against "adversaries." The first chapters aim to bring closer the life of the Apostle Paul, his missionary journey. In abbreviated form, they also describe the individual leaves that St. Paul also wrote the so-called catalogs of suffering that these letters contain. The next section deals with Corinth. A brief outline of the history of this city-state is followed by a chapter on the local church community. After a short historical approach to Corinth, the characteristics of the local ecclesial community follow, followed by a description of the problems in this community as recorded in the letters that Paul addressed to Corinth. Behind this list is a brief introduction to the meaning of the word "apostle". At the end of this section, the work deals with the issue of Corinthian correspondence, ie the number of letters written in Corinth and their contents. After this general introduction to the problem, the work is devoted to a more detailed analysis of individual pericopes 2 Cor 10-13, which could shed light on what could be the reasons for this Great Paul's apology.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Katolická teologická fakultacs_CZ
dc.subjectNový zákoncs_CZ
dc.subjectraná církevcs_CZ
dc.subjectapoštol Pavelcs_CZ
dc.subjectkorintská obeccs_CZ
dc.subject2 Kor 10-13cs_CZ
dc.subjectNew Testamenten_US
dc.subjectearly churchen_US
dc.subjectthe apostle Paulen_US
dc.subjectCorinthian churchen_US
dc.subject2 Cor 10-13en_US
dc.titleVelká Pavlova Apologiecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-01-13
dc.description.departmentDepartment of Biblical Sciences and ancient languagesen_US
dc.description.departmentKatedra biblických věd a starých jazykůcs_CZ
dc.description.facultyKatolická teologická fakultacs_CZ
dc.description.facultyCatholic Theological Facultyen_US
dc.identifier.repId221954
dc.title.translated2 Cor 10-13. The Great Apology of the Apostle Paulen_US
dc.contributor.refereeScarano, Angelo
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTheological educationen_US
thesis.degree.disciplineTeologické naukycs_CZ
thesis.degree.programTeologiecs_CZ
thesis.degree.programTheologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csKatolická teologická fakulta::Katedra biblických věd a starých jazykůcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enCatholic Theological Faculty::Department of Biblical Sciences and ancient languagesen_US
uk.faculty-name.csKatolická teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enCatholic Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csKTFcs_CZ
uk.degree-discipline.csTeologické naukycs_CZ
uk.degree-discipline.enTheological educationen_US
uk.degree-program.csTeologiecs_CZ
uk.degree-program.enTheologyen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csTato práce se zabývá čtyřmi závěrečnými kapitolami Druhého listu do Korintu, které bývají považovány pro svou odlišnost za samostatný dopis. Apoštol Pavel zde obhajuje své apoštolské poslání před "protivníky". První kapitoly mají za cíl přiblížit život apoštola Pavla, jeho misijní cesty. Ve zkrácené podobě také popisují jednotlivé listy, které sv. Pavel napsal a tzv. katalogy utrpení, které tyto dopisy obsahují. Další oddíl se věnuje Korintu. Po stručném nástinu historie tohoto městského státu následuje kapitola o místní církevní obci. Po krátkém historickém přiblížení Korintu následuje charakteristika místní církevní obce, na niž navazuje popis problémů v této obci tak, jak je zaznamenávají listy, které Pavel do Korintu adresoval. Za tento výčet je vloženo krátké uvedení do problematiky významu slova "apoštol". V závěru této sekce se práce věnuje problematice korintské korespondence, tedy počtu listů napsaných do Korintu a jejich obsahům. Po tomto obecném uvedení do problému se již práce věnuje podrobnějšímu rozboru jednotlivých perikop 2 Kor 10-13, které by mohly osvětlit, jaké mohly být důvody pro tuto Velkou Pavlovu apologii.cs_CZ
uk.abstract.enAbstract This work deals with the four final chapters of the Second Letter to Corinth, which are considered for their difference as a separate letter. The apostle Paul defends his apostolic mission here against "adversaries." The first chapters aim to bring closer the life of the Apostle Paul, his missionary journey. In abbreviated form, they also describe the individual leaves that St. Paul also wrote the so-called catalogs of suffering that these letters contain. The next section deals with Corinth. A brief outline of the history of this city-state is followed by a chapter on the local church community. After a short historical approach to Corinth, the characteristics of the local ecclesial community follow, followed by a description of the problems in this community as recorded in the letters that Paul addressed to Corinth. Behind this list is a brief introduction to the meaning of the word "apostle". At the end of this section, the work deals with the issue of Corinthian correspondence, ie the number of letters written in Corinth and their contents. After this general introduction to the problem, the work is devoted to a more detailed analysis of individual pericopes 2 Cor 10-13, which could shed light on what could be the reasons for this Great Paul's apology.en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Katedra biblických věd a starých jazykůcs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV