Show simple item record

Studium deformačních mechanismů v hořčíkové slitině s texturou pomocí pokročilých in-situ metod
dc.contributor.advisorMinárik, Peter
dc.creatorDittrich, Jan
dc.date.accessioned2021-07-20T09:10:34Z
dc.date.available2021-07-20T09:10:34Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/127817
dc.description.abstractNázev práce: Studium deformačních mechanism· v hořčíkové slitině s texturou pomocí pokročilých in-situ metod Autor: Bc. Jan Dittrich Katedra: Katedra fyziky materiál· Vedoucí diplomové práce: RNDr. Peter Minárik, PhD., Katedra fyziky materiál· Abstrakt: Cílem předkládané práce je zkoumání vzájemného vztahu textury a ak- tivace jednotlivých deformačních mechanism· během deformace válcované hořčí- kové slitiny AZ31. K dosažení uvedeného cíle byla využita kombinace pokročilých in-situ metod, poskytujících vzájemně se doplňující informace o procesech, pro- bíhajících uvnitř materiálu během jeho deformace. Využití kombinace neutronové difrakce a akustické emise umožnilo studovat jak náhlé, tak pozvolné procesy, související se změnami mikrostruktury materi- álu v d·sledku jeho deformace. In-situ deformace vzork· uvnitř vakuové komory skenovacího elektronového mikroskopu, doplněná o analýzu difrakce zpětně odra- žených elektron·, umožnila bezprostřednější sledování vývoje mikrostrukturních změn. Pozorování povrchu deformovaných vzork· vysokorychlostní kamerou poté umožnilo přímé a okamžité sledování náhlých proces·, k nimž během deformace docházelo. Výsledky provedených měření potvrdily očekávanou anizotropii mechanických vlastností vzork· r·zných orientací v·či experimentálně zjištěné textuře zkouma- ného...cs_CZ
dc.description.abstractTitle: Investigation of deformation mechanisms in textured magnesium alloy by advanced in-situ methods Author: Bc. Jan Dittrich Department: Department of Physics of Materials Supervisor: RNDr. Peter Minárik, PhD., Department of Physics of Materials Abstract: This thesis aims to investigate the correlation between texture and the activation of particular deformation mechanisms during the deformation of a rolled magnesium alloy AZ31. A combination of advanced in-situ techniques, providing complementary information about the processes within the material during its deformation, was employed to achieve this goal. The combination of neutron diraction and acoustic emission measurements allowed to investigate both rapid and continuous processes related to changes of the material microstructure resulting from its deformation. The in-situ loading of the sample inside the chamber of a scanning electron microscope, coupled with the electron backscatter diraction analysis, provided more direct observations of the microstructural evolution. Furthermore, the high-speed camera imaging of the deformed sample surface enabled a direct, real-time view of the occurring rapid processes. The results of the experiments conrmed the anisotropy of the mechanical behaviour of samples oriented diversely with respect to the...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjecthořčíkové slitiny|textura|deformační mechanismy|in-situcs_CZ
dc.subjectmagnesium alloys|texture|deformation mechanisms|in-situen_US
dc.titleInvestigation of deformation mechanisms in textured magnesium alloy by advanced in-situ methodsen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-06-29
dc.description.departmentDepartment of Physics of Materialsen_US
dc.description.departmentKatedra fyziky materiálůcs_CZ
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId224825
dc.title.translatedStudium deformačních mechanismů v hořčíkové slitině s texturou pomocí pokročilých in-situ metodcs_CZ
dc.contributor.refereeJaneček, Miloš
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePhysics of Condensed Matter and Materialsen_US
thesis.degree.disciplineFyzika kondenzovaných soustav a materiálůcs_CZ
thesis.degree.programFyzikacs_CZ
thesis.degree.programPhysicsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra fyziky materiálůcs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Physics of Materialsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFyzika kondenzovaných soustav a materiálůcs_CZ
uk.degree-discipline.enPhysics of Condensed Matter and Materialsen_US
uk.degree-program.csFyzikacs_CZ
uk.degree-program.enPhysicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csNázev práce: Studium deformačních mechanism· v hořčíkové slitině s texturou pomocí pokročilých in-situ metod Autor: Bc. Jan Dittrich Katedra: Katedra fyziky materiál· Vedoucí diplomové práce: RNDr. Peter Minárik, PhD., Katedra fyziky materiál· Abstrakt: Cílem předkládané práce je zkoumání vzájemného vztahu textury a ak- tivace jednotlivých deformačních mechanism· během deformace válcované hořčí- kové slitiny AZ31. K dosažení uvedeného cíle byla využita kombinace pokročilých in-situ metod, poskytujících vzájemně se doplňující informace o procesech, pro- bíhajících uvnitř materiálu během jeho deformace. Využití kombinace neutronové difrakce a akustické emise umožnilo studovat jak náhlé, tak pozvolné procesy, související se změnami mikrostruktury materi- álu v d·sledku jeho deformace. In-situ deformace vzork· uvnitř vakuové komory skenovacího elektronového mikroskopu, doplněná o analýzu difrakce zpětně odra- žených elektron·, umožnila bezprostřednější sledování vývoje mikrostrukturních změn. Pozorování povrchu deformovaných vzork· vysokorychlostní kamerou poté umožnilo přímé a okamžité sledování náhlých proces·, k nimž během deformace docházelo. Výsledky provedených měření potvrdily očekávanou anizotropii mechanických vlastností vzork· r·zných orientací v·či experimentálně zjištěné textuře zkouma- ného...cs_CZ
uk.abstract.enTitle: Investigation of deformation mechanisms in textured magnesium alloy by advanced in-situ methods Author: Bc. Jan Dittrich Department: Department of Physics of Materials Supervisor: RNDr. Peter Minárik, PhD., Department of Physics of Materials Abstract: This thesis aims to investigate the correlation between texture and the activation of particular deformation mechanisms during the deformation of a rolled magnesium alloy AZ31. A combination of advanced in-situ techniques, providing complementary information about the processes within the material during its deformation, was employed to achieve this goal. The combination of neutron diraction and acoustic emission measurements allowed to investigate both rapid and continuous processes related to changes of the material microstructure resulting from its deformation. The in-situ loading of the sample inside the chamber of a scanning electron microscope, coupled with the electron backscatter diraction analysis, provided more direct observations of the microstructural evolution. Furthermore, the high-speed camera imaging of the deformed sample surface enabled a direct, real-time view of the occurring rapid processes. The results of the experiments conrmed the anisotropy of the mechanical behaviour of samples oriented diversely with respect to the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra fyziky materiálůcs_CZ
thesis.grade.code1
dc.contributor.consultantČapek, Jan
dc.contributor.consultantKnapek, Michal
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV