Show simple item record

Švarc system across professions
dc.creatorRůznar, Miroslav
dc.date.accessioned2021-07-02T05:47:18Z
dc.date.available2021-07-02T05:47:18Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/126649
dc.description.abstractŠvarcsystém napříč profesemi Abstrakt Hlavním cílem této rigorózní práce byla analýza současné situace na poli nelegální práce, a to s důrazem na jednotlivé konkrétni aspekty lidských aktivit, v rámci nichž se rozporuplný fenomém švarcsystému vyskytuje, přičemž v některých je dokonce státními institucemi nepřímo deklarován a tolerován, společně s nastíněním možných legislativních úprav de lege ferenda v rámci této problematiky, a to vše s komparací formujících se teoretických východisek s praktickou stránkou tohoto institutu, za využití judikatury českých soudů či Soudního dvora Evropské unie. Tato práce je společně s úvodem a závěrem členěna do šesti kapitol. První kapitola se ve své první části věnuje historickému vývoji právní úpravy zákoníku práce a s ním spojených zákonů s důrazem na vybrané instituty pracovního práva. Následuje pasáž zabývající se vymezením pojmů jako nelegální a závislá práce či podnikání, přičemž závěr této kapitoly tvoří definiční snahy týkající se samotného švarcsystému. Druhá kapitola se zaměřuje na praktické projevy švarcsystému v rámci jednotlivých profesí, přičemž vybrané druhy takových činností jsou podrobeny hlubšímu rozboru. Třetí kapitola se blíže zabývá procesem kontroly na poli nelegální práce, když současně přibližuje postup kontrolních orgánů v konkrétní věci a...cs_CZ
dc.description.abstractŠvarc system across professions Abstract The main objective of this thesis was to analyse the current situation in the field of illegal work with emphasis on the various specific aspects of human activities in which the contradictory phenomenon of the Švarc system occurs, and in some cases it is even indirectly declared and tolerated by state institutions, together with an outline of possible legislative adjustments de lege ferenda within the framework of this issue, all together with a comparation of forming theoretical way outs with the practical aspect of this institute, using the case law of the Czech courts or the Court of Justice of the European Union. This work, together with the introduction and conclusion, is divided into six chapters. The first chapter deals in its first part with the historical development of the legislation of the Labour Code and related laws with emphasis on selected institutes of labour law. The following is a passage dealing with the definition of terms as illegal and dependent work or business and the conclusion of which constitutes a definitional effort concerning the Švarc system itself. The second chapter focuses on practical manifestations of the Švarc system within individual professions, with selected types of such activities being subjected to a deeper analysis. The...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.titleŠvarcsystém napříč profesemics_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-06-11
dc.description.departmentDepartment of Labor Law and Social Security Lawen_US
dc.description.departmentKatedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId222918
dc.title.translatedŠvarc system across professionsen_US
dc.contributor.refereeŠtefko, Martin
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Labor Law and Social Security Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csŠvarcsystém napříč profesemi Abstrakt Hlavním cílem této rigorózní práce byla analýza současné situace na poli nelegální práce, a to s důrazem na jednotlivé konkrétni aspekty lidských aktivit, v rámci nichž se rozporuplný fenomém švarcsystému vyskytuje, přičemž v některých je dokonce státními institucemi nepřímo deklarován a tolerován, společně s nastíněním možných legislativních úprav de lege ferenda v rámci této problematiky, a to vše s komparací formujících se teoretických východisek s praktickou stránkou tohoto institutu, za využití judikatury českých soudů či Soudního dvora Evropské unie. Tato práce je společně s úvodem a závěrem členěna do šesti kapitol. První kapitola se ve své první části věnuje historickému vývoji právní úpravy zákoníku práce a s ním spojených zákonů s důrazem na vybrané instituty pracovního práva. Následuje pasáž zabývající se vymezením pojmů jako nelegální a závislá práce či podnikání, přičemž závěr této kapitoly tvoří definiční snahy týkající se samotného švarcsystému. Druhá kapitola se zaměřuje na praktické projevy švarcsystému v rámci jednotlivých profesí, přičemž vybrané druhy takových činností jsou podrobeny hlubšímu rozboru. Třetí kapitola se blíže zabývá procesem kontroly na poli nelegální práce, když současně přibližuje postup kontrolních orgánů v konkrétní věci a...cs_CZ
uk.abstract.enŠvarc system across professions Abstract The main objective of this thesis was to analyse the current situation in the field of illegal work with emphasis on the various specific aspects of human activities in which the contradictory phenomenon of the Švarc system occurs, and in some cases it is even indirectly declared and tolerated by state institutions, together with an outline of possible legislative adjustments de lege ferenda within the framework of this issue, all together with a comparation of forming theoretical way outs with the practical aspect of this institute, using the case law of the Czech courts or the Court of Justice of the European Union. This work, together with the introduction and conclusion, is divided into six chapters. The first chapter deals in its first part with the historical development of the legislation of the Labour Code and related laws with emphasis on selected institutes of labour law. The following is a passage dealing with the definition of terms as illegal and dependent work or business and the conclusion of which constitutes a definitional effort concerning the Švarc system itself. The second chapter focuses on practical manifestations of the Švarc system within individual professions, with selected types of such activities being subjected to a deeper analysis. The...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečenícs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV