Show simple item record

The quality of life in patients with epilepsy
dc.contributor.advisorJavůrková, Alena
dc.creatorDuchoň, Jan
dc.date.accessioned2021-06-23T08:52:33Z
dc.date.available2021-06-23T08:52:33Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/126122
dc.description.abstractBackground: The bachelor's thesis deals with the subjective assessment of the quality of life in people with epilepsy by the screening questionnaire Patient Weighted Quality Of Life In Epilepsy Inventory (QOLIE-10-P) in the Czech Republic. Objectives: The aim of this quantitative study was to assess the psychometric properties of the Czech version of the QOLIE-10-P questionnaire, to validate it on a sample of patients in the Czech Republic, to assess the influence of individual sociodemo- graphic and clinical variables on the quality of life of these patients, to determine, which of these variables predict quality of life and perform McCall's area transformation of Mean score and Final score QOLIE-10-P for clinical screening use in nursing practice. Methods: The study population comprised 608 patients from the Center for Epilepsy of the Neurological Department 2nd Medical Faculty Charles University and the Motol University Hospital, who met inclusive and exclusive criteria. All patients underwent neurological and neuropsychological examination and a QOLIE-10-P questionnaire was administered to them. For statistical data processing were used parametric and non- parametric tests, determination of internal consistency, test-retest reliability, factor analysis, linear regression and multiregression...en_US
dc.description.abstractVýchodiska: Bakalářská práce se zabývá subjektivním hodnocením kvality života lidí s epilepsií screeningovým dotazníkem Patient Weighted Quality Of Life In Epilepsy Inventory (QOLIE-10-P) v České republice. Cíle: Cílem této kvantitativní studie bylo posoudit psychometrické vlastnosti české verze dotazníku QOLIE-10-P, provést jeho validizaci na vzorku pacientů v České republice, posoudit vliv jednotlivých sociodemografických a klinických proměnných na kvalitu života těchto pacientů, určit, které z těchto proměnných kvalitu života predikují a provést McCallovu plošnou standardizaci Mean skóru a Final skóru QOLIE-10-P pro klinické screeningové použití v ošetřovatelské praxi. Metodika: Do studie bylo zařazeno celkem 608 pacientů z Centra pro léčbu epilepsie Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, kteří splnili inkluzivní a exkluzivní kritéria. Všichni pacienti byli neurologicky a neuropsychologicky vyšetření a byl jim administrován dotazník QOLIE-10-P. Ke statistickému zpracování dat byly použity parametrické i neparametrické testy, určení vnitřní konzistence, test-retest reliabilita, faktorová analýza, lineární regrese a multiregresní analýza. Výsledky: Dotazník QOLIE-10-P dosahoval vysokých hodnot Cronbachova alfa (α = 0.8689). Byl prokázán statisticky signifikantní vztah mezi testem a retestem a...cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 2. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectepilepsyen_US
dc.subjectquality of lifeen_US
dc.subjectQOLIE-10-Pen_US
dc.subjectpharmacoterapyen_US
dc.subjectantiepileptic drugsen_US
dc.subjectepilepsiecs_CZ
dc.subjectkvalita životacs_CZ
dc.subjectQOLIE-10-Pcs_CZ
dc.subjectfarmakoterapiecs_CZ
dc.subjectantiepileptikacs_CZ
dc.titleKvalita života pacientů s epilepsiícs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-06-02
dc.description.departmentDepartment of Nursingen_US
dc.description.departmentÚstav ošetřovatelstvícs_CZ
dc.description.facultySecond Faculty of Medicineen_US
dc.description.faculty2. lékařská fakultacs_CZ
dc.identifier.repId224412
dc.title.translatedThe quality of life in patients with epilepsyen_US
dc.contributor.refereeJirkovský, Daniel
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineVšeobecná sestracs_CZ
thesis.degree.disciplineGeneral Nurseen_US
thesis.degree.programNursingen_US
thesis.degree.programOšetřovatelstvícs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs2. lékařská fakulta::Ústav ošetřovatelstvícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enSecond Faculty of Medicine::Department of Nursingen_US
uk.faculty-name.cs2. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enSecond Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs2.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csVšeobecná sestracs_CZ
uk.degree-discipline.enGeneral Nurseen_US
uk.degree-program.csOšetřovatelstvícs_CZ
uk.degree-program.enNursingen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csVýchodiska: Bakalářská práce se zabývá subjektivním hodnocením kvality života lidí s epilepsií screeningovým dotazníkem Patient Weighted Quality Of Life In Epilepsy Inventory (QOLIE-10-P) v České republice. Cíle: Cílem této kvantitativní studie bylo posoudit psychometrické vlastnosti české verze dotazníku QOLIE-10-P, provést jeho validizaci na vzorku pacientů v České republice, posoudit vliv jednotlivých sociodemografických a klinických proměnných na kvalitu života těchto pacientů, určit, které z těchto proměnných kvalitu života predikují a provést McCallovu plošnou standardizaci Mean skóru a Final skóru QOLIE-10-P pro klinické screeningové použití v ošetřovatelské praxi. Metodika: Do studie bylo zařazeno celkem 608 pacientů z Centra pro léčbu epilepsie Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, kteří splnili inkluzivní a exkluzivní kritéria. Všichni pacienti byli neurologicky a neuropsychologicky vyšetření a byl jim administrován dotazník QOLIE-10-P. Ke statistickému zpracování dat byly použity parametrické i neparametrické testy, určení vnitřní konzistence, test-retest reliabilita, faktorová analýza, lineární regrese a multiregresní analýza. Výsledky: Dotazník QOLIE-10-P dosahoval vysokých hodnot Cronbachova alfa (α = 0.8689). Byl prokázán statisticky signifikantní vztah mezi testem a retestem a...cs_CZ
uk.abstract.enBackground: The bachelor's thesis deals with the subjective assessment of the quality of life in people with epilepsy by the screening questionnaire Patient Weighted Quality Of Life In Epilepsy Inventory (QOLIE-10-P) in the Czech Republic. Objectives: The aim of this quantitative study was to assess the psychometric properties of the Czech version of the QOLIE-10-P questionnaire, to validate it on a sample of patients in the Czech Republic, to assess the influence of individual sociodemo- graphic and clinical variables on the quality of life of these patients, to determine, which of these variables predict quality of life and perform McCall's area transformation of Mean score and Final score QOLIE-10-P for clinical screening use in nursing practice. Methods: The study population comprised 608 patients from the Center for Epilepsy of the Neurological Department 2nd Medical Faculty Charles University and the Motol University Hospital, who met inclusive and exclusive criteria. All patients underwent neurological and neuropsychological examination and a QOLIE-10-P questionnaire was administered to them. For statistical data processing were used parametric and non- parametric tests, determination of internal consistency, test-retest reliability, factor analysis, linear regression and multiregression...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelstvícs_CZ
thesis.grade.code1
dc.contributor.consultantRaudenská, Jaroslava
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV