Show simple item record

Preventive activities in the field of prevention of eating disorders and their implementation at selected primary schools
dc.contributor.advisorVáchová, Alena
dc.creatorHubálková, Marie
dc.date.accessioned2021-06-11T10:54:08Z
dc.date.available2021-06-11T10:54:08Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/125588
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou poruch příjmu potravy ve školním prostředí. Cílem je zjistit, jaké preventivní aktivity jsou realizované v této oblasti na vybraných základních školách v Praze 8. Práce uvádí čtenáře do problematiky rizikového chování, práce metodika prevence včetně tvorby minimálního preventivního programu a prevence samotné. Tyto kapitoly práce shrnují základní aspekty odborné práce metodiků prevence a jejich multioborového zaměření. Do teoretické části práce spadá také přehled nejčastějších poruch příjmu potravy včetně možných okolností jejich vzniku, důsledků, způsobů léčby a spolupracujících subjektů. Klíčovou částí práce je kapitola zabývající se reálným průzkumem ve vybraném vzorku kolektivu školních metodiků prevence. Pro získání informací byla zvolena metoda anonymního dotazníkového šetření, jejíž výsledky ukázaly typy realizovaných preventivních aktivit a také způsoby jejich provedení. Dotazník dále zjišťoval obecnou informovanost metodiků prevence o problematice poruch příjmu potravy. Výsledky dotazníkového šetření jsou vyhodnoceny s ohledem na teoretickou část práce. Šetření ukázalo, že preventivní aktivity v oblasti poruch příjmu potravy jsou na školách v jejich minimálních preventivních programech zahrnuty. Realizace těchto programů je dle výzkumu...cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the issue of eating disorders in the school environment. The aim is to find out what preventive activities are implemented in this area at selected primary schools in Prague 8. The thesis introduces the reader to the issue of risky behavior, the work of prevention methodist, including the creation of the minimal prevention program and prevention itself. These chapters summarize the basic aspects of the professional work of prevention methodists and their multidisciplinary focus. The theoretical part of the work also includes an overview of the most common eating disorders, including possible circumstances of their origin, consequences, methods of treatment and cooperating subjects. The key part of the work is a chapter dealing with real research in a selected sample of a team of school prevention methodists. To obtain information, the method of anonymous questionnaire survey was chosen, the results of which showed the types of preventive activities implemented as well as the methods of their implementation. The questionnaire also found out the general awareness of prevention methodists on the issue of eating disorders. The results of the questionnaire survey are evaluated with respect to the theoretical part of the work. The survey showed that preventive activities in...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectrizikové chovánícs_CZ
dc.subjectškolní metodikcs_CZ
dc.subjectminimální preventivní programcs_CZ
dc.subjectporuchy příjmu potravycs_CZ
dc.subjectprevencecs_CZ
dc.subjectrisk behavioren_US
dc.subjectschool prevention methodisten_US
dc.subjectminimal preventive programen_US
dc.subjecteating disordersen_US
dc.subjectpreventionen_US
dc.titlePreventivní aktivity v oblasti prevence poruch příjmu potravy a jejich realizace na vybraných základních školáchcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2021
dcterms.dateAccepted2021-05-21
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId207257
dc.title.translatedPreventive activities in the field of prevention of eating disorders and their implementation at selected primary schoolsen_US
dc.contributor.refereeHanušová, Jaroslava
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy speciální pedagogika - výchova ke zdravícs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Special Education - Health Educationen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy speciální pedagogika - výchova ke zdravícs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Special Education - Health Educationen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato diplomová práce se zabývá problematikou poruch příjmu potravy ve školním prostředí. Cílem je zjistit, jaké preventivní aktivity jsou realizované v této oblasti na vybraných základních školách v Praze 8. Práce uvádí čtenáře do problematiky rizikového chování, práce metodika prevence včetně tvorby minimálního preventivního programu a prevence samotné. Tyto kapitoly práce shrnují základní aspekty odborné práce metodiků prevence a jejich multioborového zaměření. Do teoretické části práce spadá také přehled nejčastějších poruch příjmu potravy včetně možných okolností jejich vzniku, důsledků, způsobů léčby a spolupracujících subjektů. Klíčovou částí práce je kapitola zabývající se reálným průzkumem ve vybraném vzorku kolektivu školních metodiků prevence. Pro získání informací byla zvolena metoda anonymního dotazníkového šetření, jejíž výsledky ukázaly typy realizovaných preventivních aktivit a také způsoby jejich provedení. Dotazník dále zjišťoval obecnou informovanost metodiků prevence o problematice poruch příjmu potravy. Výsledky dotazníkového šetření jsou vyhodnoceny s ohledem na teoretickou část práce. Šetření ukázalo, že preventivní aktivity v oblasti poruch příjmu potravy jsou na školách v jejich minimálních preventivních programech zahrnuty. Realizace těchto programů je dle výzkumu...cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis deals with the issue of eating disorders in the school environment. The aim is to find out what preventive activities are implemented in this area at selected primary schools in Prague 8. The thesis introduces the reader to the issue of risky behavior, the work of prevention methodist, including the creation of the minimal prevention program and prevention itself. These chapters summarize the basic aspects of the professional work of prevention methodists and their multidisciplinary focus. The theoretical part of the work also includes an overview of the most common eating disorders, including possible circumstances of their origin, consequences, methods of treatment and cooperating subjects. The key part of the work is a chapter dealing with real research in a selected sample of a team of school prevention methodists. To obtain information, the method of anonymous questionnaire survey was chosen, the results of which showed the types of preventive activities implemented as well as the methods of their implementation. The questionnaire also found out the general awareness of prevention methodists on the issue of eating disorders. The results of the questionnaire survey are evaluated with respect to the theoretical part of the work. The survey showed that preventive activities in...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogikycs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV