Show simple item record

Mediation as an alternative dispute resolution
dc.contributor.advisorFrintová, Dita
dc.creatorNováková, Veronika
dc.date.accessioned2020-12-28T10:59:49Z
dc.date.available2020-12-28T10:59:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/123844
dc.description.abstractMediace jako alternativní způsob řešení sporů, Abstrakt, Klíčová slova Abstrakt Má rigorózní práce na téma "Mediace jako alternativní způsob řešení sporů" reflektuje účinnou právní úpravu mediace v právním řádu České republiky a tuto dále podrobuje analýze a následné kritice. Je možné konstatovat, že institut mediace a jeho využití v praxi existuje ve společnosti již od nepaměti, avšak dlužno podotknout, že do povědomí moderní společnosti se tento institut dostává až v souvislosti s legislativní úpravou mediace v MedZák, který implementoval směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES, o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech. V návaznosti na tuto skutečnost dochází k podpoře této alternativy a k cílenému využití služeb mediace. S ohledem na výše uvedené je účelem rigorózní práce podrobné zhodnocení, zda je současná právní úprava mediace v českém právním řádu efektivní či nikoli a zároveň na základě provedeného zkoumání práce navrhuje odstranění aplikačních a interpretačních problémů, které právní úprava obsahuje. Práce je členěna do kapitol logicky na sebe navazujících, přičemž každá z nich se zabývá dílčí premisou a rozličnými dílčími otázkami, které následně v souhrnu stanoví závěrečnou kritiku a odpověď na výše uvedenou hypotézu. Na tomto místě je třeba uvést, že se práce...cs_CZ
dc.description.abstractMediation as an Alternative Form of Dispute Resolution, Abstract, Keywords Abstract My Rigorosum Thesis "Mediation as an alternative form of dispute resolution" reflects the legal regulation of mediation in force in the legal order of the Czech Republic, analyses this regulation and subjects it to critical assessment. It is possible to state that mediation and its use has been existing in our society since time immemorial, however it is necessary to point out that modern society got to know mediation better only in connection with its legislative alteration in the Act on Mediation which implemented the Directive of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters. Following this circumstance, this alternative becomes supported and mediation services are deliberately used. With regard to the above stated, the purpose of this Rigorosum Thesis is to determine whether the current regulation of mediation in the Czech legal order is efficient or not and at the same time, based on the made analysis, the Thesis proposes how to remove the application as well as interpretation problems contained in the current legal regulation. The Rigorosum Thesis is coherently divided into chapters which logically follow one another and each of them deals with...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectMediationen_US
dc.subjectMediatoren_US
dc.subjectAlternative Dispute Resolutionen_US
dc.subjectLegal Orderen_US
dc.subjectConflictsen_US
dc.subjectMotivationen_US
dc.subjectMediacecs_CZ
dc.subjectMediátorcs_CZ
dc.subjectAlternativní způsob řešení sporůcs_CZ
dc.subjectPrávní řádcs_CZ
dc.subjectKonfliktycs_CZ
dc.subjectMotivacecs_CZ
dc.titleMediace jako alternativní způsob řešení sporůcs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-11-05
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId215535
dc.title.translatedMediation as an alternative dispute resolutionen_US
dc.contributor.refereeSedláček, Miroslav
thesis.degree.nameJUDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csMediace jako alternativní způsob řešení sporů, Abstrakt, Klíčová slova Abstrakt Má rigorózní práce na téma "Mediace jako alternativní způsob řešení sporů" reflektuje účinnou právní úpravu mediace v právním řádu České republiky a tuto dále podrobuje analýze a následné kritice. Je možné konstatovat, že institut mediace a jeho využití v praxi existuje ve společnosti již od nepaměti, avšak dlužno podotknout, že do povědomí moderní společnosti se tento institut dostává až v souvislosti s legislativní úpravou mediace v MedZák, který implementoval směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES, o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech. V návaznosti na tuto skutečnost dochází k podpoře této alternativy a k cílenému využití služeb mediace. S ohledem na výše uvedené je účelem rigorózní práce podrobné zhodnocení, zda je současná právní úprava mediace v českém právním řádu efektivní či nikoli a zároveň na základě provedeného zkoumání práce navrhuje odstranění aplikačních a interpretačních problémů, které právní úprava obsahuje. Práce je členěna do kapitol logicky na sebe navazujících, přičemž každá z nich se zabývá dílčí premisou a rozličnými dílčími otázkami, které následně v souhrnu stanoví závěrečnou kritiku a odpověď na výše uvedenou hypotézu. Na tomto místě je třeba uvést, že se práce...cs_CZ
uk.abstract.enMediation as an Alternative Form of Dispute Resolution, Abstract, Keywords Abstract My Rigorosum Thesis "Mediation as an alternative form of dispute resolution" reflects the legal regulation of mediation in force in the legal order of the Czech Republic, analyses this regulation and subjects it to critical assessment. It is possible to state that mediation and its use has been existing in our society since time immemorial, however it is necessary to point out that modern society got to know mediation better only in connection with its legislative alteration in the Act on Mediation which implemented the Directive of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters. Following this circumstance, this alternative becomes supported and mediation services are deliberately used. With regard to the above stated, the purpose of this Rigorosum Thesis is to determine whether the current regulation of mediation in the Czech legal order is efficient or not and at the same time, based on the made analysis, the Thesis proposes how to remove the application as well as interpretation problems contained in the current legal regulation. The Rigorosum Thesis is coherently divided into chapters which logically follow one another and each of them deals with...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV