Show simple item record

Changes of canon law from the Second Vatican Council to the present
dc.contributor.advisorTretera, Jiří Rajmund
dc.creatorKoranda, Jan
dc.date.accessioned2020-12-23T10:58:01Z
dc.date.available2020-12-23T10:58:01Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/123824
dc.description.abstractZměny kanonického práva od Druhého vatikánského koncilu do současnosti Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá vývojem kanonického práva po Druhém vatikánském koncilu. Kanonické právo, stejně jako jiné systémy práva, prochází neustálým vývojem reagujícím jak na vývoj lidského poznání, tak na změny společnosti, ve které existuje. Práce se zabývá změnami kanonického práva, které prováděli papežové po Druhém vatikánském koncilu, přičemž hlavní důraz je kladen na změny provedené papežskými zákony, tedy apoštolskými konstitucemi a motu proprio. Podzákonné právní normy jsou v práci zahrnuty pouze v případě, že provádí zmíněný papežský zákon nebo se ho jinak přímo dotýkají. Úvodní část práce se zabývá historickým kontextem Druhého vatikánského koncilu, zejména Prvního vatikánského koncilu, který byl nuceně přerušen po vydání prvních dvou dokumentů a nikdy oficiálně neukončen. Přesto se však na jeho základě zrodila práce na první kodifikaci kanonického práva, dokončená v roce 1917. Společenský a politický vývoj, spojený s dvěma světovými válkami, způsobil potřebu reformy nejen kodexu, ale i celého kanonického práva. Další část práce se zabývá Druhým vatikánským koncilem, svolaným papežem Janem XXIII. za účelem církevní reformy, jejíž součástí mělo být i přizpůsobení kanonického práva potřebám věřících a církve....cs_CZ
dc.description.abstractChanges of canon law from the Second Vatican Council to the present Abstract This diploma thesis deals with the development of canon law after the Second Vatican Council. Canon law, like other systems of law, is undergoing constant development, responding both to the development of human knowledge and to the changes in society in which it exists. The thesis deals with the changes of canon law made by the popes after the Second Vatican Council, with the main emphasis being placed on the changes made by papal laws, ie apostolic constitutions or motu proprio. Ecclesiastical laws of lower legal force are included in the work only if they implement the papal law or are otherwise directly affected by it. The introductory part of the thesis deals with the historical context of the Second Vatican Council, especially the First Vatican Council, which was forcibly interrupted right after the publication of the first two documents and never officially ended. Nevertheless, the work on the first codification of canon law, completed in 1917, was born on its basis. The social and political development associated with the two world wars caused the need to reform not only the code but also the whole canon law. The next part of the work deals with the Second Vatican Council, convened by Pope John XXIII. for the purpose of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectcanon law - the Second Vatican Council - popeen_US
dc.subjectkanonické právo - Druhý vatikánský koncil - papežcs_CZ
dc.titleZměny kanonického práva od Druhého vatikánského koncilu do současnostics_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-12-02
dc.description.departmentKatedra právních dějincs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Legal Historyen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId170272
dc.title.translatedChanges of canon law from the Second Vatican Council to the presenten_US
dc.contributor.refereeHorák, Záboj
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra právních dějincs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Legal Historyen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csZměny kanonického práva od Druhého vatikánského koncilu do současnosti Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá vývojem kanonického práva po Druhém vatikánském koncilu. Kanonické právo, stejně jako jiné systémy práva, prochází neustálým vývojem reagujícím jak na vývoj lidského poznání, tak na změny společnosti, ve které existuje. Práce se zabývá změnami kanonického práva, které prováděli papežové po Druhém vatikánském koncilu, přičemž hlavní důraz je kladen na změny provedené papežskými zákony, tedy apoštolskými konstitucemi a motu proprio. Podzákonné právní normy jsou v práci zahrnuty pouze v případě, že provádí zmíněný papežský zákon nebo se ho jinak přímo dotýkají. Úvodní část práce se zabývá historickým kontextem Druhého vatikánského koncilu, zejména Prvního vatikánského koncilu, který byl nuceně přerušen po vydání prvních dvou dokumentů a nikdy oficiálně neukončen. Přesto se však na jeho základě zrodila práce na první kodifikaci kanonického práva, dokončená v roce 1917. Společenský a politický vývoj, spojený s dvěma světovými válkami, způsobil potřebu reformy nejen kodexu, ale i celého kanonického práva. Další část práce se zabývá Druhým vatikánským koncilem, svolaným papežem Janem XXIII. za účelem církevní reformy, jejíž součástí mělo být i přizpůsobení kanonického práva potřebám věřících a církve....cs_CZ
uk.abstract.enChanges of canon law from the Second Vatican Council to the present Abstract This diploma thesis deals with the development of canon law after the Second Vatican Council. Canon law, like other systems of law, is undergoing constant development, responding both to the development of human knowledge and to the changes in society in which it exists. The thesis deals with the changes of canon law made by the popes after the Second Vatican Council, with the main emphasis being placed on the changes made by papal laws, ie apostolic constitutions or motu proprio. Ecclesiastical laws of lower legal force are included in the work only if they implement the papal law or are otherwise directly affected by it. The introductory part of the thesis deals with the historical context of the Second Vatican Council, especially the First Vatican Council, which was forcibly interrupted right after the publication of the first two documents and never officially ended. Nevertheless, the work on the first codification of canon law, completed in 1917, was born on its basis. The social and political development associated with the two world wars caused the need to reform not only the code but also the whole canon law. The next part of the work deals with the Second Vatican Council, convened by Pope John XXIII. for the purpose of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra právních dějincs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV