Show simple item record

Arsenic toxicity and hyperaccumulation in plants and their potentail use in phytoremediation
dc.contributor.advisorMašková, Petra
dc.creatorGímeš, Lukáš
dc.date.accessioned2021-03-26T12:35:51Z
dc.date.available2021-03-26T12:35:51Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/122071
dc.description.abstractArzén sa radí medzi ťažké polokovy. V životnom prostredí sa nachádza v malom množstve prirodzene. Ľudskou činnosťou sa množstvo arzénu v pôde neustále zvyšuje. Zvyšujúca sa kontaminácia pôdy arzénom spôsobuje závažné zdravotné problémy zvieratám aj ľudom. Nemalé problémy spôsobuje svojou toxicitou aj rastlinám. Arzén negatívne ovplyvňuje celú radu procesov v rastlinnom tele ako napríklad oxidatívny stres, metabolizmus dôležitých makromolekúl. Medzi najviac zasiahnuté fyziologické procesy patrí fotosyntéza. Úzko spojené s fotosyntézou sú rastové vlastnosti rastlín. Pre negatívne vplyvy na mnohé biochemické, fyziologické a morfologické procesy v rastlinnom tele musíme pochopiť príjem, translokáciu a detoxikáciu arzénu v rastlinnom tele. Hyperakumulátory arzénu sú rastliny, ktoré v sebe dokážu akumulovať rádovo vyššie koncentrácie As a lepšie zvládajú fytotoxicitu tohto kontaminantu ako nehyperakumulujúce rastliny. Hyperakumulácia ťažkých kovov je spojená so zmenou fyziologických vlastností rastlín. Spoločnou vlastnosťou hyperakumulátorov je, že viac akumulujú kovy v nadzemných častiach ako v koreňoch. Tieto poznatky nám pomôžu aj pri odstraňovaní tohto kontaminantu z pôd pomocou fytoremediačných techník, ktoré využívajú práve hyperakumulujúce rastliny. Fytoremediačné techniky majú veľa výhod ako...cs_CZ
dc.description.abstractArsenic is classified as a heavy metalloid. Small amounts of arsenic can be found in the environment naturally, but human activity constantly increases the amount of arsenic in the soil. Increasing arsenic contamination of the soil causes serious health problems for both animals and humans. Due to its toxicity, it can also cause considerable problems for plants. Arsenic negatively affects a number of processes in the body of plants, such as oxidative stress or the metabolism of important macromolecules. Photosynthesis is a physiological process that is the most affected by arsenic toxicity. Closely related to photosynthesis are the growth properties of plants. Negative effects that arsenic has on many biochemical, physiological and morphological processes in the plant body, we must understand the uptake, translocation and detoxification of arsenic in the plant body. Arsenic hyperaccumulators are plants that can accumulate orders of magnitude higher concentrations of As and better manage the phytotoxicity of this contaminant than non-hyperaccumulating plants. Hyperaccumulation of heavy metals is associated with changes in the physiological properties of plants. A common characteristic of hyperaccumulators is that they can accumulate the higher concentrations of metals they in the aboveground parts...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectArsenicen_US
dc.subjectDetoxificationen_US
dc.subjectPhotosynthesisen_US
dc.subjectPhytoremediationen_US
dc.subjectPhytotoxicityen_US
dc.subjectHyperacummulationen_US
dc.subjectUptakeen_US
dc.subjectTransporten_US
dc.subjectArzéncs_CZ
dc.subjectDetoxikáciacs_CZ
dc.subjectFotosyntézacs_CZ
dc.subjectFytoremediáciacs_CZ
dc.subjectFytotoxicitacs_CZ
dc.subjectHyperakumuláciacs_CZ
dc.subjectPríjemcs_CZ
dc.subjectTransportcs_CZ
dc.titleToxicita a hyperakumulace arsenu v rostlinách a potenciál využití v remediacíchcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-07
dc.description.departmentKatedra experimentální biologie rostlincs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Experimental Plant Biologyen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId220593
dc.title.translatedArsenic toxicity and hyperaccumulation in plants and their potentail use in phytoremediationen_US
dc.contributor.refereePodlipná, Radka
dc.identifier.aleph002385933
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineBiologyen_US
thesis.degree.disciplineBiologiecs_CZ
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
thesis.degree.programBiologyen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra experimentální biologie rostlincs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Experimental Plant Biologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csBiologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enBiologyen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csArzén sa radí medzi ťažké polokovy. V životnom prostredí sa nachádza v malom množstve prirodzene. Ľudskou činnosťou sa množstvo arzénu v pôde neustále zvyšuje. Zvyšujúca sa kontaminácia pôdy arzénom spôsobuje závažné zdravotné problémy zvieratám aj ľudom. Nemalé problémy spôsobuje svojou toxicitou aj rastlinám. Arzén negatívne ovplyvňuje celú radu procesov v rastlinnom tele ako napríklad oxidatívny stres, metabolizmus dôležitých makromolekúl. Medzi najviac zasiahnuté fyziologické procesy patrí fotosyntéza. Úzko spojené s fotosyntézou sú rastové vlastnosti rastlín. Pre negatívne vplyvy na mnohé biochemické, fyziologické a morfologické procesy v rastlinnom tele musíme pochopiť príjem, translokáciu a detoxikáciu arzénu v rastlinnom tele. Hyperakumulátory arzénu sú rastliny, ktoré v sebe dokážu akumulovať rádovo vyššie koncentrácie As a lepšie zvládajú fytotoxicitu tohto kontaminantu ako nehyperakumulujúce rastliny. Hyperakumulácia ťažkých kovov je spojená so zmenou fyziologických vlastností rastlín. Spoločnou vlastnosťou hyperakumulátorov je, že viac akumulujú kovy v nadzemných častiach ako v koreňoch. Tieto poznatky nám pomôžu aj pri odstraňovaní tohto kontaminantu z pôd pomocou fytoremediačných techník, ktoré využívajú práve hyperakumulujúce rastliny. Fytoremediačné techniky majú veľa výhod ako...cs_CZ
uk.abstract.enArsenic is classified as a heavy metalloid. Small amounts of arsenic can be found in the environment naturally, but human activity constantly increases the amount of arsenic in the soil. Increasing arsenic contamination of the soil causes serious health problems for both animals and humans. Due to its toxicity, it can also cause considerable problems for plants. Arsenic negatively affects a number of processes in the body of plants, such as oxidative stress or the metabolism of important macromolecules. Photosynthesis is a physiological process that is the most affected by arsenic toxicity. Closely related to photosynthesis are the growth properties of plants. Negative effects that arsenic has on many biochemical, physiological and morphological processes in the plant body, we must understand the uptake, translocation and detoxification of arsenic in the plant body. Arsenic hyperaccumulators are plants that can accumulate orders of magnitude higher concentrations of As and better manage the phytotoxicity of this contaminant than non-hyperaccumulating plants. Hyperaccumulation of heavy metals is associated with changes in the physiological properties of plants. A common characteristic of hyperaccumulators is that they can accumulate the higher concentrations of metals they in the aboveground parts...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra experimentální biologie rostlincs_CZ
thesis.grade.code1
dc.contributor.consultantLipavská, Helena
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID990023859330106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV