Show simple item record

Use of contemporary 3D geoinformation technologies for historical reconstructions of sites: case study Zahrádka u Ledče nad Sázavou
dc.contributor.advisorLaštovička, Josef
dc.creatorBerka, Rostislav
dc.date.accessioned2020-09-25T09:54:40Z
dc.date.available2020-09-25T09:54:40Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/120522
dc.description.abstractVyužití soudobých 3D geoinformačních technologií pro historické rekonstrukce území: případová studie Zahrádka u Ledče nad Sázavou Abstrakt Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na současné 3D GIS technologie a metody používané pro historické rekonstrukce, konkrétně se soustředí na modelaci zaniklých území a objektů. V práci je přehled technologií, metod a softwarů vhodných k daným účelům. Pozornost je věnována poměrně unikátní jednosnímkové modelaci, která využívá geometrie objektů v obraze. Též je řešena vizualizace 3D modelů v prostředí internetu a web mapping. V praktické části je popsán postup tvorby 3D modelu zaniklého území. Nejprve je vytvořen TIN z vrstevnic archivních map a dat DMR 5G s pomocíautomatizovaně tvořených tzv. povinných (lomových) hran. Na DMT jsou usazeny modely dochovaných objektů vytvořené s pomocí SFM a modely zaniklých objektů vytvořené zmíněnou jednosnímkovou metodou s využitím archivních snímků. Zájmovým územím je zaniklá obec Zahrádka u Ledče nad Sázavou. Výsledkem práce jsou pohledové scény a interaktivní webová aplikace, s pomocí níž je 3D model vizualizován. Přesnost použité jednosnímkové metody je porovnána se standardní SFM technikou. O něco přesnější se ukázala být SFM. Klíčová slova: 3D model, 3D GIS, jednosnímková metoda s využitím geometrické pravidelnosti objektu,...cs_CZ
dc.description.abstractUse of contemporary 3D geoinformation technologies for historical reconstructions of sites: case study Zahrádka u Ledče nad Sázavou Abstract This bachelor thesis deals with contemporary 3D GIS technologies and methods used for historical reconstructions, especially reconstructions of lost sites and objects. Thesis contains an overview of technologies, methods and softwares suitable for these purposes. Thesis is focused on quite unique single image-based modeling, which uses geometry of object in the image. There is also brief overview of visualisation 3D models on the internet and web mapping. Thesis introduces a prescription for creating 3D model of lost site. First, TIN is produced from contours of old maps and DMR 5G data using breaklines, which are generated automatically. SFM models of preserved objects and models of destroyed objects acquired through single image-based modeling with help of old archival images, are placed on DTM. The case study area is the lost town of Zahrádka u Ledče nad Sázavou. The results of this work are view scenes and interactive web map aplication for visualisation of 3D model. The accuracy of used single image-based modeling method is compared to the standard SFM technique. SFM had better accuracy. Keywords: 3D model, 3D GIS, single image-based modeling using geometric...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subject3D modelcs_CZ
dc.subject3D GIScs_CZ
dc.subjectjednosnímková metoda s využitím geometrické pravidelnosti objektucs_CZ
dc.subjectDMTcs_CZ
dc.subjectZahrádka u Ledčecs_CZ
dc.subject3D modelen_US
dc.subject3D GISen_US
dc.subjectsingle image-based modeling using geometric constraints of objecten_US
dc.subjectDTMen_US
dc.subjectZahrádka u Ledčeen_US
dc.titleVyužití soudobých 3D geoinformačních technologií pro historické rekonstrukce území: případová studie Zahrádka u Ledče nad Sázavoucs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-09-04
dc.description.departmentKatedra aplikované geoinformatiky a kartografiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Applied Geoinformatics and Cartographyen_US
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.identifier.repId216980
dc.title.translatedUse of contemporary 3D geoinformation technologies for historical reconstructions of sites: case study Zahrádka u Ledče nad Sázavouen_US
dc.contributor.refereeŠtych, Přemysl
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGeography and Cartographyen_US
thesis.degree.disciplineGeografie a kartografiecs_CZ
thesis.degree.programGeographyen_US
thesis.degree.programGeografiecs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra aplikované geoinformatiky a kartografiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Applied Geoinformatics and Cartographyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csGeografie a kartografiecs_CZ
uk.degree-discipline.enGeography and Cartographyen_US
uk.degree-program.csGeografiecs_CZ
uk.degree-program.enGeographyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csVyužití soudobých 3D geoinformačních technologií pro historické rekonstrukce území: případová studie Zahrádka u Ledče nad Sázavou Abstrakt Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na současné 3D GIS technologie a metody používané pro historické rekonstrukce, konkrétně se soustředí na modelaci zaniklých území a objektů. V práci je přehled technologií, metod a softwarů vhodných k daným účelům. Pozornost je věnována poměrně unikátní jednosnímkové modelaci, která využívá geometrie objektů v obraze. Též je řešena vizualizace 3D modelů v prostředí internetu a web mapping. V praktické části je popsán postup tvorby 3D modelu zaniklého území. Nejprve je vytvořen TIN z vrstevnic archivních map a dat DMR 5G s pomocíautomatizovaně tvořených tzv. povinných (lomových) hran. Na DMT jsou usazeny modely dochovaných objektů vytvořené s pomocí SFM a modely zaniklých objektů vytvořené zmíněnou jednosnímkovou metodou s využitím archivních snímků. Zájmovým územím je zaniklá obec Zahrádka u Ledče nad Sázavou. Výsledkem práce jsou pohledové scény a interaktivní webová aplikace, s pomocí níž je 3D model vizualizován. Přesnost použité jednosnímkové metody je porovnána se standardní SFM technikou. O něco přesnější se ukázala být SFM. Klíčová slova: 3D model, 3D GIS, jednosnímková metoda s využitím geometrické pravidelnosti objektu,...cs_CZ
uk.abstract.enUse of contemporary 3D geoinformation technologies for historical reconstructions of sites: case study Zahrádka u Ledče nad Sázavou Abstract This bachelor thesis deals with contemporary 3D GIS technologies and methods used for historical reconstructions, especially reconstructions of lost sites and objects. Thesis contains an overview of technologies, methods and softwares suitable for these purposes. Thesis is focused on quite unique single image-based modeling, which uses geometry of object in the image. There is also brief overview of visualisation 3D models on the internet and web mapping. Thesis introduces a prescription for creating 3D model of lost site. First, TIN is produced from contours of old maps and DMR 5G data using breaklines, which are generated automatically. SFM models of preserved objects and models of destroyed objects acquired through single image-based modeling with help of old archival images, are placed on DTM. The case study area is the lost town of Zahrádka u Ledče nad Sázavou. The results of this work are view scenes and interactive web map aplication for visualisation of 3D model. The accuracy of used single image-based modeling method is compared to the standard SFM technique. SFM had better accuracy. Keywords: 3D model, 3D GIS, single image-based modeling using geometric...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra aplikované geoinformatiky a kartografiecs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV