Show simple item record

Determinanty rozvodovosti v ČR
dc.contributor.advisorVotápková, Jana
dc.creatorKolářová, Natálie
dc.date.accessioned2020-07-07T19:52:36Z
dc.date.available2020-07-07T19:52:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/117950
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá́ determinanty rozvodovosti v C:eské republice. Na základě regionálnı́ch statistik, které jsou zveřejňovány C:eským statistickým úřadem, je jejı́m cı́lem vysvětlit rozdı́ly v hrubé mı́ře rozvodovosti mezi českými okresy a identifikovat nejvýznamnějšı́ determinanty. Hlavnı́m přı́nosem této práce je ekonometrická analýza nejnovějšı́ch panelových dat. Panelová data uvažujı́cı́ 77 průřezových jednotek (okresů) pozorovaných v letech 2004-2018 jsou analyzována s použitı́m modelu fixnı́ch efektů pro panelová data. Výsledky makroekonomické analýzy ukazujı́, že hrubá mı́ra rozvodovosti je vyššı́ v okresech s relativně vı́ce sňatky, potraty a vyššı́m počtem uchazečů o zaměstnánı́. Vyššı́ přirozený přı́růstek populace a kriminalita rozvodovost rovněž zvyšujı́. Naopak relativně vyššı́ počet lékařů a nižšı́ úroveň vzdělanosti rozvodovost snižujı́. Většina modelem vysvětlené variace má však kořeny v nepozorovaných faktorech - individuálnı́ch a časových efektech. Praha překvapivě nevystupuje jako odlehlá hodnota, jelikož se výsledky zdajı́ být srovnatelné jak při jejı́m zahrnutı́, tak při vyloučenı́. Klasifikace JEL C33, J12 Klíčová slova rozvod, svatba, C:eská republika, regionálnı́...cs_CZ
dc.description.abstractThis bachelor thesis examines the determinants of divorce in the Czech Republic. Based on data on regional statistics that are publicly available by the Czech Statistical Office, it aims at explaining the variation in the crude divorce rate among the Czech districts and identifying its most important determinants. The main contribution of the present thesis is an econometric analysis of the latest panel data. A panel data of 77 cross-sectional units (districts) observed between 2004-2018 are analysed using a fixed effects panel data model. The results of the macroeconomic analysis reveal that the crude divorce rate is higher in districts with relatively more marriages, abortions and job applicants. Likewise, higher natural population increase and criminality cause a higher divorce rate. On the contrary, relatively more physicians and lower education level decrease the divorce rate. However, the majority of variation explained by the model has roots in unobserved factors - individual and time effects. Surprisingly, Prague is not recognised as an outlier since the results appear comparable for both its inclusion and exclusion. JEL Classification C33, J12 Keywords divorce, marriage, Czech Republic, regional analysis Title Determinants of divorce: Evidence from the Czech Republicen_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectrozvodcs_CZ
dc.subjectsvatbacs_CZ
dc.subjectČeská republikacs_CZ
dc.subjectregionální analýzacs_CZ
dc.subjectdivorceen_US
dc.subjectmarriageen_US
dc.subjectCzech Republicen_US
dc.subjectregional analysisen_US
dc.titleDeterminants of divorce: Evidence from the Czech Republicen_US
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-06-10
dc.description.departmentInstitut ekonomických studiícs_CZ
dc.description.departmentInstitute of Economic Studiesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId213463
dc.title.translatedDeterminanty rozvodovosti v ČRcs_CZ
dc.contributor.refereeVávra, Jan
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEconomics and Financeen_US
thesis.degree.disciplineEkonomie a financecs_CZ
thesis.degree.programEconomicsen_US
thesis.degree.programEkonomické teoriecs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Institut ekonomických studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Institute of Economic Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csEkonomie a financecs_CZ
uk.degree-discipline.enEconomics and Financeen_US
uk.degree-program.csEkonomické teoriecs_CZ
uk.degree-program.enEconomicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato bakalářská práce se zabývá́ determinanty rozvodovosti v C:eské republice. Na základě regionálnı́ch statistik, které jsou zveřejňovány C:eským statistickým úřadem, je jejı́m cı́lem vysvětlit rozdı́ly v hrubé mı́ře rozvodovosti mezi českými okresy a identifikovat nejvýznamnějšı́ determinanty. Hlavnı́m přı́nosem této práce je ekonometrická analýza nejnovějšı́ch panelových dat. Panelová data uvažujı́cı́ 77 průřezových jednotek (okresů) pozorovaných v letech 2004-2018 jsou analyzována s použitı́m modelu fixnı́ch efektů pro panelová data. Výsledky makroekonomické analýzy ukazujı́, že hrubá mı́ra rozvodovosti je vyššı́ v okresech s relativně vı́ce sňatky, potraty a vyššı́m počtem uchazečů o zaměstnánı́. Vyššı́ přirozený přı́růstek populace a kriminalita rozvodovost rovněž zvyšujı́. Naopak relativně vyššı́ počet lékařů a nižšı́ úroveň vzdělanosti rozvodovost snižujı́. Většina modelem vysvětlené variace má však kořeny v nepozorovaných faktorech - individuálnı́ch a časových efektech. Praha překvapivě nevystupuje jako odlehlá hodnota, jelikož se výsledky zdajı́ být srovnatelné jak při jejı́m zahrnutı́, tak při vyloučenı́. Klasifikace JEL C33, J12 Klíčová slova rozvod, svatba, C:eská republika, regionálnı́...cs_CZ
uk.abstract.enThis bachelor thesis examines the determinants of divorce in the Czech Republic. Based on data on regional statistics that are publicly available by the Czech Statistical Office, it aims at explaining the variation in the crude divorce rate among the Czech districts and identifying its most important determinants. The main contribution of the present thesis is an econometric analysis of the latest panel data. A panel data of 77 cross-sectional units (districts) observed between 2004-2018 are analysed using a fixed effects panel data model. The results of the macroeconomic analysis reveal that the crude divorce rate is higher in districts with relatively more marriages, abortions and job applicants. Likewise, higher natural population increase and criminality cause a higher divorce rate. On the contrary, relatively more physicians and lower education level decrease the divorce rate. However, the majority of variation explained by the model has roots in unobserved factors - individual and time effects. Surprisingly, Prague is not recognised as an outlier since the results appear comparable for both its inclusion and exclusion. JEL Classification C33, J12 Keywords divorce, marriage, Czech Republic, regional analysis Title Determinants of divorce: Evidence from the Czech Republicen_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studiícs_CZ
thesis.grade.codeA
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV