Show simple item record

Use of thermal imaging to determine the effect of ecstasy on the overheating of human organism
dc.contributor.advisorSvěcená, Kateřina
dc.creatorKováčová, Tereza
dc.date.accessioned2020-07-07T19:49:59Z
dc.date.available2020-07-07T19:49:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/117943
dc.description.abstractVýchodiska: Na extázi je často pohlíženo jako na nenávykovou látku, která však může způsobovat dehydrataci a nebezpečné přehřátí lidského organismu. Přestože o těchto vedlejších účincích často informuje odborná i laická literatura, zůstává extáze jednou z nejoblíbenějších nelegálních drog užívaných na taneční scéně. Cíl: Hlavním cílem výzkumu bylo zachycení účinku extáze (MDMA) na lidskou termoregulaci a na následné přehřátí organismu za využití termokamery, a prokázat tak statisticky významné rozdíly v teplotě naměřené u respondentů aktuálně pod vlivem extáze oproti střízlivým respondentům. Sekundárním cílem pak bylo posouzení vlivu množství užité extáze na výslednou teplotu organismu. Metody: Data pro kvantitativní výzkum byla získána za pomocí fyzikálního měření termokamerou a doplňující informace byly sbírány formou krátkého strukturovaného rozhovoru s respondenty. Výzkumný vzorek byl složen ze 14 respondentů kontrolního souboru, kteří před měřením neužili žádnou návykovou látku a 25 respondentů zkoumaného souboru aktuálně pod vlivem extáze (MDMA). Tělesná teplota byla měřena v oblasti obličeje a pro statistické zpracování byla dále zvolena metodologicky vhodná oblast vnitřního koutku oka. Výsledky byly následně zpracovány pomocí Excelu a programovacího jazyka R, který umožnil jejich...cs_CZ
dc.description.abstractBasis: Ecstasy is often seen as a non-addictive substance, which can cause dehydration and dangerous overheating of the human body. Despite the fact that these side effects are often described in literature, ecstasy remains one of the most popular illegal drugs used in the dance scene. Objective: The main aim of the research was to prove the effect of ecstasy (MDMA) on human thermoregulation and on the subsequent overheating of the organism. Meanwhile we demonstrate that thermal imaging can be used to measure statistically significant differences in temperature in respondents currently under the influence of ecstasy versus sober respondents. The secondary aim was to assess the effect of the amount of used ecstasy on the resulting temperature of the organism. Methodology: Thermal quantitative data were obtained as physical measurements by thermal imager. Next to that, additional information was collected in the form of a brief structured interview with respondents. The research cohort consisted of 14 respondents of the control group who had not used any addictive substance before the measurement and 25 respondents of the study group who were currently under the influence of ecstasy (MDMA). Body temperature was measured in the face area, while a methodologically appropriate area of the inner corner...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 1. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectExtázecs_CZ
dc.subjecttermokameracs_CZ
dc.subjectpřehřátícs_CZ
dc.subjecthypertermiecs_CZ
dc.subjectMDMAcs_CZ
dc.subjectEcstasyen_US
dc.subjectThermal imagingen_US
dc.subjectOverheatingen_US
dc.subjectHyperthermiaen_US
dc.subjectMDMAen_US
dc.titleVyužití termokamer pro zjištění vlivu extáze na přehřátí lidského organismucs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-06-10
dc.description.departmentKlinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
dc.description.faculty1. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultyFirst Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId200715
dc.title.translatedUse of thermal imaging to determine the effect of ecstasy on the overheating of human organismen_US
dc.contributor.refereeMinařík, Jakub
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAddictologyen_US
thesis.degree.disciplineAdiktologiecs_CZ
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs1. lékařská fakulta::Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFirst Faculty of Medicine::Department of Adictology First Faculty of Medicine and General University Hospital in Pragueen_US
uk.faculty-name.cs1. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFirst Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs1.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAdiktologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enAddictologyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csVýchodiska: Na extázi je často pohlíženo jako na nenávykovou látku, která však může způsobovat dehydrataci a nebezpečné přehřátí lidského organismu. Přestože o těchto vedlejších účincích často informuje odborná i laická literatura, zůstává extáze jednou z nejoblíbenějších nelegálních drog užívaných na taneční scéně. Cíl: Hlavním cílem výzkumu bylo zachycení účinku extáze (MDMA) na lidskou termoregulaci a na následné přehřátí organismu za využití termokamery, a prokázat tak statisticky významné rozdíly v teplotě naměřené u respondentů aktuálně pod vlivem extáze oproti střízlivým respondentům. Sekundárním cílem pak bylo posouzení vlivu množství užité extáze na výslednou teplotu organismu. Metody: Data pro kvantitativní výzkum byla získána za pomocí fyzikálního měření termokamerou a doplňující informace byly sbírány formou krátkého strukturovaného rozhovoru s respondenty. Výzkumný vzorek byl složen ze 14 respondentů kontrolního souboru, kteří před měřením neužili žádnou návykovou látku a 25 respondentů zkoumaného souboru aktuálně pod vlivem extáze (MDMA). Tělesná teplota byla měřena v oblasti obličeje a pro statistické zpracování byla dále zvolena metodologicky vhodná oblast vnitřního koutku oka. Výsledky byly následně zpracovány pomocí Excelu a programovacího jazyka R, který umožnil jejich...cs_CZ
uk.abstract.enBasis: Ecstasy is often seen as a non-addictive substance, which can cause dehydration and dangerous overheating of the human body. Despite the fact that these side effects are often described in literature, ecstasy remains one of the most popular illegal drugs used in the dance scene. Objective: The main aim of the research was to prove the effect of ecstasy (MDMA) on human thermoregulation and on the subsequent overheating of the organism. Meanwhile we demonstrate that thermal imaging can be used to measure statistically significant differences in temperature in respondents currently under the influence of ecstasy versus sober respondents. The secondary aim was to assess the effect of the amount of used ecstasy on the resulting temperature of the organism. Methodology: Thermal quantitative data were obtained as physical measurements by thermal imager. Next to that, additional information was collected in the form of a brief structured interview with respondents. The research cohort consisted of 14 respondents of the control group who had not used any addictive substance before the measurement and 25 respondents of the study group who were currently under the influence of ecstasy (MDMA). Body temperature was measured in the face area, while a methodologically appropriate area of the inner corner...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Prazecs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV