Show simple item record

Tvorba webových stránek jako "Credence Good": Experiment
dc.contributor.advisorChytilová, Julie
dc.creatorAppelt, Šimon
dc.date.accessioned2020-06-30T07:55:36Z
dc.date.available2020-06-30T07:55:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/117652
dc.description.abstractThere are many markets for credence goods which have been assessed in recent economic research, including taxi services, car mechanics, health care or electronics repairs. How- ever, as no previous research inspects solely an Internet-based environment, the thesis examines the web development market as the representative of a new potential segment of markets for credence goods. In particular, the discrimination in overcharging based on gender or technical experience of a customer is assessed. For this reason, a natural field experiment was designed and subsequently, 341 Czech web developers and IT firms were approached via email to collect the proposed prices for a fictitious E-shop development contract. After the analysis of the outcome variables, the multiple linear regression model with the ordinary least squares (OLS) method was employed. The results suggest that male customers tend to get higher price proposals than women. The second implication is that customers who signalled technical experience in the email inquiry appear to get higher prices than the non-technical customers. However, the outcomes and the differ- ences in proposed prices were not significant among the treatment groups. Other factors, including the number of employees, the region where the company resides and proposed...en_US
dc.description.abstractExistuje mnoho odvětvı́ ekonomiky, kde pravou hodnotu služby nebo zbožı́ nenı́ možné zjistit ani po jejich zakoupenı́ (tzv. "credence goods"), napřı́klad taxi služby, opravy aut či elektroniky nebo oblast zdravotnictvı́. Ačkoliv v této sféře proběhla v poslednı́ době řada ekonomických výzkumů, žádný z nich se nevěnoval čistě internetovému prostředı́. Tato práce se zabývá zkoumánı́m jednoho z potenciálně nových segmentů služeb spo- jených s "credence goods", a sice tvorbou webových stránek. Zejména je zkoumána možná diskriminace při cenotvorbě zakázky na základě pohlavı́ a technické zkušenosti zákaznı́ka. K tomuto účelu byl vytvořen experiment v přirozeném prostředı́, v němž bylo pomocı́e-mailu osloveno 341 českých webových vývojářů a firem s poptávkou na tvorbu e- shopu. Po analýze odpovědı́ (navržená cena, počet odpovědı́ atd.) byl následně vytvořen lineárnı́ regresnı́ model s použitı́mmetody nejmenšı́ch čtverců (OLS). Výsledky naznačujı́, že muž-ským zákaznı́kům je navrhována vyššı́cena než ženám. Druhým náznakem je vyššı́ cena pro zákaznı́ky, kteřı́ v e-mailu projevili technické znalosti, než pro laické zákaznı́ky. Ovšem ani jeden z výsledků nenı́ signifikantnı́, stejně jako rozdı́ly cen...cs_CZ
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subject"Credence goods"cs_CZ
dc.subjectdiskriminacecs_CZ
dc.subjecttvorba webových stránekcs_CZ
dc.subject"field" experimentcs_CZ
dc.subjectpředražovánícs_CZ
dc.subjectprofesionální službycs_CZ
dc.subjectCredence goodsen_US
dc.subjectdiscriminationen_US
dc.subjectwebsite developmenten_US
dc.subjectfield experimenten_US
dc.subjectoverchargingen_US
dc.subjectexpert servicesen_US
dc.titleWebsite Development as a Credence Good: A Field Experimenten_US
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-06-09
dc.description.departmentInstitut ekonomických studiícs_CZ
dc.description.departmentInstitute of Economic Studiesen_US
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.identifier.repId214003
dc.title.translatedTvorba webových stránek jako "Credence Good": Experimentcs_CZ
dc.contributor.refereeŠpolcová, Dominika
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEconomics and Financeen_US
thesis.degree.disciplineEkonomie a financecs_CZ
thesis.degree.programEconomicsen_US
thesis.degree.programEkonomické teoriecs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Institut ekonomických studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Institute of Economic Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csEkonomie a financecs_CZ
uk.degree-discipline.enEconomics and Financeen_US
uk.degree-program.csEkonomické teoriecs_CZ
uk.degree-program.enEconomicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csExistuje mnoho odvětvı́ ekonomiky, kde pravou hodnotu služby nebo zbožı́ nenı́ možné zjistit ani po jejich zakoupenı́ (tzv. "credence goods"), napřı́klad taxi služby, opravy aut či elektroniky nebo oblast zdravotnictvı́. Ačkoliv v této sféře proběhla v poslednı́ době řada ekonomických výzkumů, žádný z nich se nevěnoval čistě internetovému prostředı́. Tato práce se zabývá zkoumánı́m jednoho z potenciálně nových segmentů služeb spo- jených s "credence goods", a sice tvorbou webových stránek. Zejména je zkoumána možná diskriminace při cenotvorbě zakázky na základě pohlavı́ a technické zkušenosti zákaznı́ka. K tomuto účelu byl vytvořen experiment v přirozeném prostředı́, v němž bylo pomocı́e-mailu osloveno 341 českých webových vývojářů a firem s poptávkou na tvorbu e- shopu. Po analýze odpovědı́ (navržená cena, počet odpovědı́ atd.) byl následně vytvořen lineárnı́ regresnı́ model s použitı́mmetody nejmenšı́ch čtverců (OLS). Výsledky naznačujı́, že muž-ským zákaznı́kům je navrhována vyššı́cena než ženám. Druhým náznakem je vyššı́ cena pro zákaznı́ky, kteřı́ v e-mailu projevili technické znalosti, než pro laické zákaznı́ky. Ovšem ani jeden z výsledků nenı́ signifikantnı́, stejně jako rozdı́ly cen...cs_CZ
uk.abstract.enThere are many markets for credence goods which have been assessed in recent economic research, including taxi services, car mechanics, health care or electronics repairs. How- ever, as no previous research inspects solely an Internet-based environment, the thesis examines the web development market as the representative of a new potential segment of markets for credence goods. In particular, the discrimination in overcharging based on gender or technical experience of a customer is assessed. For this reason, a natural field experiment was designed and subsequently, 341 Czech web developers and IT firms were approached via email to collect the proposed prices for a fictitious E-shop development contract. After the analysis of the outcome variables, the multiple linear regression model with the ordinary least squares (OLS) method was employed. The results suggest that male customers tend to get higher price proposals than women. The second implication is that customers who signalled technical experience in the email inquiry appear to get higher prices than the non-technical customers. However, the outcomes and the differ- ences in proposed prices were not significant among the treatment groups. Other factors, including the number of employees, the region where the company resides and proposed...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studiícs_CZ
thesis.grade.codeA
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV