Show simple item record

Analysis of school education programmes of natural science for lower secondary education
dc.contributor.advisorJanštová, Vanda
dc.creatorRoreitnerová, Daniela
dc.date.accessioned2021-03-25T21:08:28Z
dc.date.available2021-03-25T21:08:28Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/116912
dc.description.abstract7 Abstrakt Před zhruba patnácti lety prošlo české školství kurikulární reformou. Díky ní školy získaly větší svobodu, ale také zodpovědnost v tom, jak bude vzdělávání právě v jejich případě vypadat. Zavádění reformy provázela mimo nejrůznější očekávání i nedorozumění a problémy. Nyní se schyluje k revizím kurikulárních dokumentů. V tuto chvíli však zatím není jasné, co jim přesně bude podléhat, a bohužel ani to, s jakým cílem jsou vůbec změny plánovány. Tato práce si tak klade za cíl zmapovat momentální situaci pro oblast přírodopisu a podrobit vybrané školní vzdělávací programy (ŠVP) kvantitativní analýze. ŠVP jsou zde chápány jako jeden z možných ukazatelů toho, jak byly některé ideje z rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (RVP ZV) učiteli pojaty a zpracovány. Práce se tak zaměřuje především na oblasti, které byly kurikulární reformou nově akcentovány. Jsou to témata klíčových kompetencí, propojení předmětů (ať už v rámci průřezových témat nebo mezioborovými vazbami skrze vybrané učivo) a v neposlední řadě téma metod a forem výuky a práce se samotným učivem. Analyzovány byly všechny online dostupné ŠVP základních škol na území Prahy (včetně deseti nezveřejněných na webových stránkách školy), přičemž v potaz byla brána pouze část týkající se přírodopisu. Zjištěné údaje byly zaznamenávány...cs_CZ
dc.description.abstract8 Abstract About fifteen years ago, the Czech education system underwent a curricular reform. Thanks to that, schools have gained more freedom, but also responsibility how education will look in their case. The implementation of the reform was accompanied by various expectations but also by misunderstandings and problems. A revision of Framework Education Programme (FEP) is now planned. At the moment, however, it is not yet clear what will be the subject or the goals of this revision. This work aims to examine the current situation in the field of natural science and to subject selected school educational programs (SEP) to quantitative analysis. SEPs are understood here as one of the possible indicators of how some ideas from the Framework Educational Programs for Lower Education were conceived and developed by teachers. The thesis focuses mainly on areas that have been newly accentuated by the curricular reform. These are topics of key competences, interconnection of subjects (either within cross-curricular topics or interdisciplinary links through selected curriculum) and last but not least the topic of methods and forms of teaching and work with the content itself. All online SEPs of Prague lower secondary schools (plus ten unpublished on the school websites) were analyzed, taking into account only the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectschool education programen_US
dc.subjectnatural scienceen_US
dc.subjectlower secondary educationen_US
dc.subjectprincipal component analysisen_US
dc.subjectškolní vzdělávací programcs_CZ
dc.subjectpřírodopiscs_CZ
dc.subjectdruhý stupeňcs_CZ
dc.subjectzákladní školacs_CZ
dc.subjectanalýza hlavních komponentcs_CZ
dc.titleAnalýza školních vzdělávacích programů přírodopisu na druhém stupni základních školcs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2020
dcterms.dateAccepted2020-02-13
dc.description.departmentKatedra učitelství a didaktiky biologiecs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Teaching and Didactics of Biologyen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId198530
dc.title.translatedAnalysis of school education programmes of natural science for lower secondary educationen_US
dc.contributor.refereeRajsiglová, Ina
dc.identifier.aleph002313334
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineTeaching of Biology for Secondary Schoolsen_US
thesis.degree.disciplineUčitelství biologie pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programBiologiecs_CZ
thesis.degree.programBiologyen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Katedra učitelství a didaktiky biologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Department of Teaching and Didactics of Biologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství biologie pro střední školycs_CZ
uk.degree-discipline.enTeaching of Biology for Secondary Schoolsen_US
uk.degree-program.csBiologiecs_CZ
uk.degree-program.enBiologyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.cs7 Abstrakt Před zhruba patnácti lety prošlo české školství kurikulární reformou. Díky ní školy získaly větší svobodu, ale také zodpovědnost v tom, jak bude vzdělávání právě v jejich případě vypadat. Zavádění reformy provázela mimo nejrůznější očekávání i nedorozumění a problémy. Nyní se schyluje k revizím kurikulárních dokumentů. V tuto chvíli však zatím není jasné, co jim přesně bude podléhat, a bohužel ani to, s jakým cílem jsou vůbec změny plánovány. Tato práce si tak klade za cíl zmapovat momentální situaci pro oblast přírodopisu a podrobit vybrané školní vzdělávací programy (ŠVP) kvantitativní analýze. ŠVP jsou zde chápány jako jeden z možných ukazatelů toho, jak byly některé ideje z rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (RVP ZV) učiteli pojaty a zpracovány. Práce se tak zaměřuje především na oblasti, které byly kurikulární reformou nově akcentovány. Jsou to témata klíčových kompetencí, propojení předmětů (ať už v rámci průřezových témat nebo mezioborovými vazbami skrze vybrané učivo) a v neposlední řadě téma metod a forem výuky a práce se samotným učivem. Analyzovány byly všechny online dostupné ŠVP základních škol na území Prahy (včetně deseti nezveřejněných na webových stránkách školy), přičemž v potaz byla brána pouze část týkající se přírodopisu. Zjištěné údaje byly zaznamenávány...cs_CZ
uk.abstract.en8 Abstract About fifteen years ago, the Czech education system underwent a curricular reform. Thanks to that, schools have gained more freedom, but also responsibility how education will look in their case. The implementation of the reform was accompanied by various expectations but also by misunderstandings and problems. A revision of Framework Education Programme (FEP) is now planned. At the moment, however, it is not yet clear what will be the subject or the goals of this revision. This work aims to examine the current situation in the field of natural science and to subject selected school educational programs (SEP) to quantitative analysis. SEPs are understood here as one of the possible indicators of how some ideas from the Framework Educational Programs for Lower Education were conceived and developed by teachers. The thesis focuses mainly on areas that have been newly accentuated by the curricular reform. These are topics of key competences, interconnection of subjects (either within cross-curricular topics or interdisciplinary links through selected curriculum) and last but not least the topic of methods and forms of teaching and work with the content itself. All online SEPs of Prague lower secondary schools (plus ten unpublished on the school websites) were analyzed, taking into account only the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky biologiecs_CZ
thesis.grade.code1
dc.contributor.consultantKuba, Radim
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV