Show simple item record

Late Qajar Era and its Reflection in the Novel of Siyahat-nameh-ye Ebrahim Beg
dc.contributor.advisorKříhová, Zuzana
dc.creatorBalcar, Otto
dc.date.accessioned2019-10-21T08:59:11Z
dc.date.available2019-10-21T08:59:11Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/110896
dc.description.abstractReflexe pozdně qádžárovské éry v díle Síjáhat-náme-je Ebráhím Beg Bakalářská práce se zabývá dílem Síjáhat-náme-je Ebráhím Beg perského autora Zajnol'ábedína Marágheího. Próza, napsaná formou fiktivního cestopisu a vyznačující se ostrou kritikou sociálních, politických a kulturních poměrů perské společnosti pozdě qádžárovského období, vzbudila v Persii na přelomu 19. a 20. století široký ohlas a svým silně reformistickým nábojem představovala významný příspěvek v argumentačním boji mezi modernitou a tradicí v předvečer ústavní revoluce z let 1905-1911. Předkládané práce je pokusem podchytit na základě kritické analýzy literárního textu formální i obsahový význam Marágheího díla, považovaného za jednu z prvních fikcí se satiricko-kritickými prvky v perské literatuře. Práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část pojednává o historicko-literárním vývoji Íránu v 19. století. Druhá, praktická část, následně po stručné charakterizaci díla, se zaměřuje na rozbor obsahové, sociálně-kritické roviny Síjáhat-náme a na vybraných příkladech, doprovázených ukázkami překladu z originálního jazyka do jazyka českého, demonstruje kritické postoje autora ke konkrétním společenským jevům zkoumaného období. V závěrečné syntéze se pokusím shrnout výsledky své analýzy. Klí ová slova:čová slo Moderní perská...cs_CZ
dc.description.abstractLate Qajar Era and its Reflection in the Novel of Siyahat-nameh-ye Ebrahim Beg The bachelor thesis is concerned on Siyahat-nameh-ye Ebrahim Beg, the work of Persian writer Zayn al-'Abedin Maraghe'i. Prose written in the form of fictional travelogue and characterized by sharp criticism of social, political and cultural conditions of Persian society of the late Qajar era, attracted attention amongst Persia on the eve of 19th and 20th century with its strong call for reformism became an important argumentation in the dispute over modernity and tradition on the eve of constitutional revolution of 1905-1911. The presented thesis is an attempt - on the basis of critical analysis - to explore significance od Maragheh's opus, considered as one of the first fiction with satirical-critical elements in Persian literature. The thesis is divided into two parts. The first, theoretical part deals with the historical and literary development in Iran in the 19th century. The second, practical part, after a brief characterization of Siyahat-nameh, focuses on the analysis of social-critical aspects of it and on selected examples, accompanied by examples of translation from Persian to Czech, stresses the author's critical attitudes to specific social phenomenas of the period. In the final synthesis I will try to...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectModerní perská literatura|Zeyn al-Abedin Maraghei|Síjáhat-náme Ebrahím Beg|Qádžárovská Persie|cestopis|sociální kritikacs_CZ
dc.subjectModern Persian literatura|Zeyn al-Abedin Maraghei|Siyahat-nameh Ebrahim Beg|Qajars'Persia|travelogue|social criticsen_US
dc.titleReflexe pozdně qádžárovské éry v románu Síjáhat-náme Ebrahím Begcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-09-11
dc.description.departmentDepartment of Middle Eastern Studiesen_US
dc.description.departmentKatedra Blízkého východucs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId212919
dc.title.translatedLate Qajar Era and its Reflection in the Novel of Siyahat-nameh-ye Ebrahim Begen_US
dc.contributor.refereeOndráš, František
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineIslamic History and Culture - Iranian Studiesen_US
thesis.degree.disciplineDějiny a kultura islámských zemí - Íránistikacs_CZ
thesis.degree.programHumanitiesen_US
thesis.degree.programHumanitní vědycs_CZ
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csDějiny a kultura islámských zemí - Íránistikacs_CZ
uk.degree-discipline.enIslamic History and Culture - Iranian Studiesen_US
uk.degree-program.csHumanitní vědycs_CZ
uk.degree-program.enHumanitiesen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csReflexe pozdně qádžárovské éry v díle Síjáhat-náme-je Ebráhím Beg Bakalářská práce se zabývá dílem Síjáhat-náme-je Ebráhím Beg perského autora Zajnol'ábedína Marágheího. Próza, napsaná formou fiktivního cestopisu a vyznačující se ostrou kritikou sociálních, politických a kulturních poměrů perské společnosti pozdě qádžárovského období, vzbudila v Persii na přelomu 19. a 20. století široký ohlas a svým silně reformistickým nábojem představovala významný příspěvek v argumentačním boji mezi modernitou a tradicí v předvečer ústavní revoluce z let 1905-1911. Předkládané práce je pokusem podchytit na základě kritické analýzy literárního textu formální i obsahový význam Marágheího díla, považovaného za jednu z prvních fikcí se satiricko-kritickými prvky v perské literatuře. Práce je rozdělena na dvě části. První, teoretická část pojednává o historicko-literárním vývoji Íránu v 19. století. Druhá, praktická část, následně po stručné charakterizaci díla, se zaměřuje na rozbor obsahové, sociálně-kritické roviny Síjáhat-náme a na vybraných příkladech, doprovázených ukázkami překladu z originálního jazyka do jazyka českého, demonstruje kritické postoje autora ke konkrétním společenským jevům zkoumaného období. V závěrečné syntéze se pokusím shrnout výsledky své analýzy. Klí ová slova:čová slo Moderní perská...cs_CZ
uk.abstract.enLate Qajar Era and its Reflection in the Novel of Siyahat-nameh-ye Ebrahim Beg The bachelor thesis is concerned on Siyahat-nameh-ye Ebrahim Beg, the work of Persian writer Zayn al-'Abedin Maraghe'i. Prose written in the form of fictional travelogue and characterized by sharp criticism of social, political and cultural conditions of Persian society of the late Qajar era, attracted attention amongst Persia on the eve of 19th and 20th century with its strong call for reformism became an important argumentation in the dispute over modernity and tradition on the eve of constitutional revolution of 1905-1911. The presented thesis is an attempt - on the basis of critical analysis - to explore significance od Maragheh's opus, considered as one of the first fiction with satirical-critical elements in Persian literature. The thesis is divided into two parts. The first, theoretical part deals with the historical and literary development in Iran in the 19th century. The second, practical part, after a brief characterization of Siyahat-nameh, focuses on the analysis of social-critical aspects of it and on selected examples, accompanied by examples of translation from Persian to Czech, stresses the author's critical attitudes to specific social phenomenas of the period. In the final synthesis I will try to...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra Blízkého východucs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV