Show simple item record

Comparison of legal order of holding of community property of spouses according to the statute number 40/1964 Sb. and statute number 89/2012 Sb.
dc.contributor.advisorHendrychová, Michaela
dc.creatorTůma, Daniel
dc.date.accessioned2019-10-20T19:41:40Z
dc.date.available2019-10-20T19:41:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/110621
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá srovnáním právní úpravy dvou občanských zákoníků, zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb. Právní věda obecně hovoří v souvislosti s přijetím zákona č. 89/2012 Sb. o rekodifikaci soukromého práva. Termínem rekodifikace se nemyslí pouze "učesání" právní úpravy do elegantnějšího, a především systematičtějšího souboru právních norem, ale i odstranění některých problémů v právním řádu. Občanský zákoník z roku 1964 vznikl za odlišných společenských okolností, a proto právní veřejnost spojovala s přijetím zákona č. 89/2012 Sb. naději na odstranění některých vad civilního práva. Tyto vady byly způsobeny zvolenou metodou, prostřednictvím které se mělo právo přizpůsobit novým společenským okolnostem. Ústředním tématem této diplomové práce je srovnání manželského majetkového práva podle právní úpravy účinné před 1. 1. 2014 a po tomto dni. Pojetí manželského majetkového práva před tímto datem, tedy dle občanského zákoníku z roku 1964, vzniklo za doby intelektuálního vrcholu socialismu a úkolem této práce je zjistit, kam nový zákoník občanského práva posunul rodinné právo. Protože manželské majetkové právo je příliš širokým tématem přesahujícím možnosti jedné diplomové práce, zabývá se tato diplomová práce pouze zkoumáním malé části tohoto oboru, a to správou společného jmění...cs_CZ
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with a comparison of two civil codes. Statute number 40/1964 Sb. and statute number 89/2012 Sb. The law science speaks generally in connection with passing of statute number 89/2012 Sb. about recodification of private law. The term of recodification does not mean only adjustment of legal text in more elegant and especially more systematic way, but also removing of some problems in the legal order. The civil code from 1964 was created in another social circumstances and therefore the legal public hoped with passing of statute number 89/2012 Sb. for removing of some defects in civil law. These defects were caused by the selected method, the law should have adapted through this method to new social circumstances. This diploma thesis compares family law (as institute) according to legal order, which was in force before and after the day of 1. January 2014. The conception of family law before this date, so according to the civil code from 1964, arose at the time of intellectual peak of socialism and the task of this thesis is to find, where the family law was moved by the new civil code. From the reason that the whole family law would be too extensive topic for research within one diploma thesis, this diploma thesis deals only with research of one small part of family law, that...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectspráva společného jmění manželůcs_CZ
dc.subjectmanželské majetkové právocs_CZ
dc.subjectsrovnání právní úpravycs_CZ
dc.subjectrekodifikacecs_CZ
dc.subjectholding of community property of spousesen_US
dc.subjectproperty law of spousesen_US
dc.subjectcomparison of legal orderen_US
dc.subjectrecodificationen_US
dc.titleSrovnání právní úpravy správy společného jmění manželů dle zák.č.40/1964 Sb. a zák.č.89/2012 Sb.cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-09-23
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.identifier.repId142675
dc.title.translatedComparison of legal order of holding of community property of spouses according to the statute number 40/1964 Sb. and statute number 89/2012 Sb.en_US
dc.contributor.refereeŠustek, Petr
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPrávnická fakulta::Katedra občanského právacs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Law::Department of Civil Lawen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csNeprospěl/acs_CZ
thesis.grade.enFailen_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá srovnáním právní úpravy dvou občanských zákoníků, zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb. Právní věda obecně hovoří v souvislosti s přijetím zákona č. 89/2012 Sb. o rekodifikaci soukromého práva. Termínem rekodifikace se nemyslí pouze "učesání" právní úpravy do elegantnějšího, a především systematičtějšího souboru právních norem, ale i odstranění některých problémů v právním řádu. Občanský zákoník z roku 1964 vznikl za odlišných společenských okolností, a proto právní veřejnost spojovala s přijetím zákona č. 89/2012 Sb. naději na odstranění některých vad civilního práva. Tyto vady byly způsobeny zvolenou metodou, prostřednictvím které se mělo právo přizpůsobit novým společenským okolnostem. Ústředním tématem této diplomové práce je srovnání manželského majetkového práva podle právní úpravy účinné před 1. 1. 2014 a po tomto dni. Pojetí manželského majetkového práva před tímto datem, tedy dle občanského zákoníku z roku 1964, vzniklo za doby intelektuálního vrcholu socialismu a úkolem této práce je zjistit, kam nový zákoník občanského práva posunul rodinné právo. Protože manželské majetkové právo je příliš širokým tématem přesahujícím možnosti jedné diplomové práce, zabývá se tato diplomová práce pouze zkoumáním malé části tohoto oboru, a to správou společného jmění...cs_CZ
uk.abstract.enThis diploma thesis deals with a comparison of two civil codes. Statute number 40/1964 Sb. and statute number 89/2012 Sb. The law science speaks generally in connection with passing of statute number 89/2012 Sb. about recodification of private law. The term of recodification does not mean only adjustment of legal text in more elegant and especially more systematic way, but also removing of some problems in the legal order. The civil code from 1964 was created in another social circumstances and therefore the legal public hoped with passing of statute number 89/2012 Sb. for removing of some defects in civil law. These defects were caused by the selected method, the law should have adapted through this method to new social circumstances. This diploma thesis compares family law (as institute) according to legal order, which was in force before and after the day of 1. January 2014. The conception of family law before this date, so according to the civil code from 1964, arose at the time of intellectual peak of socialism and the task of this thesis is to find, where the family law was moved by the new civil code. From the reason that the whole family law would be too extensive topic for research within one diploma thesis, this diploma thesis deals only with research of one small part of family law, that...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
thesis.grade.code4


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV