Show simple item record

Plato's Cratylus: The Problem of Language
dc.contributor.advisorHoleček, Tomáš
dc.creatorVítková Fikejsová, Jana
dc.date.accessioned2020-08-19T20:11:59Z
dc.date.available2020-08-19T20:11:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/107249
dc.description.abstractPráce se zabývá otázkou řeči v Platónově dialogu Kratylos, z pohledu filosofické tematizace závaznosti řeči ve vztahu člověka a světa, jak se postupně objevuje v jednotlivých rozvíjených myšlenkách textu. Zabývám se odlišnými přístupy k jazyku obou Sókratových spoluřečníků, Hermogena i Kratyla. Ty se oba ukazují jako z různých důvodů problematické. Hermogenés sice vidí jazyk jako dílo lidské shody a dohody, ale jako kdyby pro něj proto byla něčím nahodilým a malicherným, co když není dáno nějakou přirozenou nutností, může být vlastně jakkoli. Závaznost řeči jako by se ukazovala právě v tom, jak se Sókratés snaží přivést Hermogena k tomu, aby význam slov a stejně tak shody a dohody nepodceňoval. Jména totiž říkají, za co jmenované věci považujeme. Tím, že jsou nejmenší částí řeči, která nese smysl, mohou rozhodnout o její pravdivosti či nepravdivosti. Prostřednictvím řeči se vztahujeme ke jsoucnu a zjednáváme si určitou stabilitu, která nám umožňuje věci poznávat a toto poznání pak sdílet, což se rozhodně neděje nahodile ani libovolně. Je však třeba mít na mysli právě to, že jména ukazují přesvědčení lidí, kteří je věcem dali, a nikoli něco jako pravou povahu oněch věcí, jak by se domníval Kratylos, pročež se na ně, co se poznání věcí týče, nemůžeme zcela spoléhat Klíčová slova: Platón, Kratylos,...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis deals with the question of the speech in Plato's dialogue Cratylus, from the perspective of philosophical thematization of the commitment of speech in the relationship between man and the world, as it gradually appears in individual ideas of the text. I deal with different approaches to the language of both Socrates' partners in the conversation, Hermogenes and Cratylus. They both prove problematic for various reasons. Hermogens see language as the work of human consensus and agreement, but it seems as he underestimate the importance of it and see it as something haphazard or arbitrary. The commitment of speech seemed to be precisely what Socrates were trying to bring Hermogens to. Names say what we consider the things to be. By being the smallest part of speech that makes sense, they can decide on its truth or falsity. Through speech, we relate to the being and we obtain a certain stability that enables us to know things and share that knowledge, which is definitely not happening arbitrarily. However, it should be borne in mind that the names show the convictions of the people who gave them to the things, and not something like the true nature of those things, as Cratylus would have believed, so that we cannot rely entirely on them for knowing things. Key words: Plato, Cratylus, speech,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studiícs_CZ
dc.subjectPlatoen_US
dc.subjectCratylusen_US
dc.subjectspeechen_US
dc.subjectlanguageen_US
dc.subjectworden_US
dc.subjectnameen_US
dc.subjectPlatóncs_CZ
dc.subjectKratyloscs_CZ
dc.subjectřečcs_CZ
dc.subjectjazykcs_CZ
dc.subjectslovocs_CZ
dc.subjectpojmenovánícs_CZ
dc.titleOtázka řeči v Platónově dialogu Kratyloscs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-06-13
dc.description.departmentDepartment of General Anthropologyen_US
dc.description.departmentKatedra obecné antropologiecs_CZ
dc.description.facultyFakulta humanitních studiícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Humanitiesen_US
dc.identifier.repId192277
dc.title.translatedPlato's Cratylus: The Problem of Languageen_US
dc.contributor.refereeHoráček, Filip
dc.identifier.aleph002282810
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGeneral Anthropologyen_US
thesis.degree.disciplineObecná antropologie - integrální studium člověkacs_CZ
thesis.degree.programHumanitní studiacs_CZ
thesis.degree.programHumanitiesen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta humanitních studií::Katedra obecné antropologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Humanities::Department of General Anthropologyen_US
uk.faculty-name.csFakulta humanitních studiícs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Humanitiesen_US
uk.faculty-abbr.csFHScs_CZ
uk.degree-discipline.csObecná antropologie - integrální studium člověkacs_CZ
uk.degree-discipline.enGeneral Anthropologyen_US
uk.degree-program.csHumanitní studiacs_CZ
uk.degree-program.enHumanitiesen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPráce se zabývá otázkou řeči v Platónově dialogu Kratylos, z pohledu filosofické tematizace závaznosti řeči ve vztahu člověka a světa, jak se postupně objevuje v jednotlivých rozvíjených myšlenkách textu. Zabývám se odlišnými přístupy k jazyku obou Sókratových spoluřečníků, Hermogena i Kratyla. Ty se oba ukazují jako z různých důvodů problematické. Hermogenés sice vidí jazyk jako dílo lidské shody a dohody, ale jako kdyby pro něj proto byla něčím nahodilým a malicherným, co když není dáno nějakou přirozenou nutností, může být vlastně jakkoli. Závaznost řeči jako by se ukazovala právě v tom, jak se Sókratés snaží přivést Hermogena k tomu, aby význam slov a stejně tak shody a dohody nepodceňoval. Jména totiž říkají, za co jmenované věci považujeme. Tím, že jsou nejmenší částí řeči, která nese smysl, mohou rozhodnout o její pravdivosti či nepravdivosti. Prostřednictvím řeči se vztahujeme ke jsoucnu a zjednáváme si určitou stabilitu, která nám umožňuje věci poznávat a toto poznání pak sdílet, což se rozhodně neděje nahodile ani libovolně. Je však třeba mít na mysli právě to, že jména ukazují přesvědčení lidí, kteří je věcem dali, a nikoli něco jako pravou povahu oněch věcí, jak by se domníval Kratylos, pročež se na ně, co se poznání věcí týče, nemůžeme zcela spoléhat Klíčová slova: Platón, Kratylos,...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis deals with the question of the speech in Plato's dialogue Cratylus, from the perspective of philosophical thematization of the commitment of speech in the relationship between man and the world, as it gradually appears in individual ideas of the text. I deal with different approaches to the language of both Socrates' partners in the conversation, Hermogenes and Cratylus. They both prove problematic for various reasons. Hermogens see language as the work of human consensus and agreement, but it seems as he underestimate the importance of it and see it as something haphazard or arbitrary. The commitment of speech seemed to be precisely what Socrates were trying to bring Hermogens to. Names say what we consider the things to be. By being the smallest part of speech that makes sense, they can decide on its truth or falsity. Through speech, we relate to the being and we obtain a certain stability that enables us to know things and share that knowledge, which is definitely not happening arbitrarily. However, it should be borne in mind that the names show the convictions of the people who gave them to the things, and not something like the true nature of those things, as Cratylus would have believed, so that we cannot rely entirely on them for knowing things. Key words: Plato, Cratylus, speech,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra obecné antropologiecs_CZ
thesis.grade.code1
uk.publication-placePrahacs_CZ
dc.identifier.lisID990022828100106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV