Show simple item record

Studium vlivu příměsí na strukturní vlastnosti a stabilitu Langmuirových monovrstev mastných kyselin pomocí molekulových simulací
dc.contributor.advisorRoeselová, Martina
dc.creatorKubániová, Denisa
dc.date.accessioned2019-07-02T10:12:26Z
dc.date.available2019-07-02T10:12:26Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/107121
dc.description.abstractPomocí simulací molekulové dynamiky bylo studováno rozložení vybraných aromatických molekul, jmenovitě benzoové kyseliny a neutrální a zwitterionové formy L-fenylalaninu, ve třech systémech modelujících povrch kapaliny: a) vrstva vodného roztoku organických molekul, b) monovrstva palmitové kyseliny v kondenzovaném kapalném stavu na vodném roztoku organických molekul a c) monovrstva palmitové kyseliny ve stavu koexistence mezi kondenzovanou kapalnou fází a plynnou fází na vodném roztoku organických molekul. Pro všechny studované aromatické molekuly byla potvrzena povrchová aktivita a tendence k agregaci zejména na rozhraní voda-vzduch a voda-palmitová kyselina. Výsledky simulace provedené pro monovrstvu palmitové kyseliny na vodném roztoku benzoové kyseliny byly porovnány s publikovanými výsledky podobných simulací s jinou parametrizací. Srovnání ukázalo, že chování aromatických molekul na rozhraní voda-monovrstva mastné kyseliny silně závisí na použitém modelu. Strukturní vlastnosti Langmuirovy monovrstvy palmitové kyseliny byly vyhodnoceny na základě distibucí úhlu náklonu uhlovodíkových řetězců a analýzy dihedrálních uhlů v oblasti hlaviček palmitové kyseliny v závislosti na povrchové hustotě filmu a adsorbovaných aromatických molekulách. Simulace napodobující izotermální stlačování smíšené monovrstvy v...cs_CZ
dc.description.abstractUsing the classical molecular dynamics simulations, the interfacial partitioning of selected aromatic species, namely benzoic acid and neutral and zwitterionic form of L-phenylalanine, was studied in the three slab systems: a) aqueous organics solution, b) palmitic acid monolayer in tilted condensed phase at aqueous organics solution and c) palmitic acid monolayer in tilted condensed - 2D gas phase coexistence at aqueous organics solution. The surface activity and the tendency to aggregate in particular at the air- aqueous and palmitic acid-aqueous interface was confirmed for all of the investigated aromatic species. The results of the simulation performed for the system of palmitic acid monolayer at benzoic acid solution were compared with the literature results of a similar simulation that employed a different parametrization. The comparison showed that the behaviour of the aromatic species at the fatty acid monolayer-aqueous interface strongly depends on the force field. The structural properties of the palmitic acid Langmuir monolayers were evaluated by means of the chain tilt angle and the headgroup region dihedral angle distributions analysis depending on the surface film density and the adsorbed aromatic species. The simulations mimicking the isothermal compression of the mixed monolayer in the...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectphenylalanineen_US
dc.subjectpalmitic aciden_US
dc.subjecthydrophobic collapseen_US
dc.subjectorganic filmen_US
dc.subjectair-water interfaceen_US
dc.subjectsurfactanten_US
dc.subjectfenylalanincs_CZ
dc.subjectpalmitová kyselinacs_CZ
dc.subjecthydrofobní kolapscs_CZ
dc.subjectorganický filmcs_CZ
dc.subjectrozhraní voda-vzduchcs_CZ
dc.subjectsurfaktantcs_CZ
dc.titleMolecular dynamics study of admixture influence on structural properties and stability of fatty acid Langmuir monolayersen_US
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-06-11
dc.description.departmentKatedra makromolekulární fyzikycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Macromolecular Physicsen_US
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId206637
dc.title.translatedStudium vlivu příměsí na strukturní vlastnosti a stabilitu Langmuirových monovrstev mastných kyselin pomocí molekulových simulacícs_CZ
thesis.degree.nameRNDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineBiofyzika a chemická fyzikacs_CZ
thesis.degree.disciplineBiophysics and Chemical Physicsen_US
thesis.degree.programFyzikacs_CZ
thesis.degree.programPhysicsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csBiofyzika a chemická fyzikacs_CZ
uk.degree-discipline.enBiophysics and Chemical Physicsen_US
uk.degree-program.csFyzikacs_CZ
uk.degree-program.enPhysicsen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csPomocí simulací molekulové dynamiky bylo studováno rozložení vybraných aromatických molekul, jmenovitě benzoové kyseliny a neutrální a zwitterionové formy L-fenylalaninu, ve třech systémech modelujících povrch kapaliny: a) vrstva vodného roztoku organických molekul, b) monovrstva palmitové kyseliny v kondenzovaném kapalném stavu na vodném roztoku organických molekul a c) monovrstva palmitové kyseliny ve stavu koexistence mezi kondenzovanou kapalnou fází a plynnou fází na vodném roztoku organických molekul. Pro všechny studované aromatické molekuly byla potvrzena povrchová aktivita a tendence k agregaci zejména na rozhraní voda-vzduch a voda-palmitová kyselina. Výsledky simulace provedené pro monovrstvu palmitové kyseliny na vodném roztoku benzoové kyseliny byly porovnány s publikovanými výsledky podobných simulací s jinou parametrizací. Srovnání ukázalo, že chování aromatických molekul na rozhraní voda-monovrstva mastné kyseliny silně závisí na použitém modelu. Strukturní vlastnosti Langmuirovy monovrstvy palmitové kyseliny byly vyhodnoceny na základě distibucí úhlu náklonu uhlovodíkových řetězců a analýzy dihedrálních uhlů v oblasti hlaviček palmitové kyseliny v závislosti na povrchové hustotě filmu a adsorbovaných aromatických molekulách. Simulace napodobující izotermální stlačování smíšené monovrstvy v...cs_CZ
uk.abstract.enUsing the classical molecular dynamics simulations, the interfacial partitioning of selected aromatic species, namely benzoic acid and neutral and zwitterionic form of L-phenylalanine, was studied in the three slab systems: a) aqueous organics solution, b) palmitic acid monolayer in tilted condensed phase at aqueous organics solution and c) palmitic acid monolayer in tilted condensed - 2D gas phase coexistence at aqueous organics solution. The surface activity and the tendency to aggregate in particular at the air- aqueous and palmitic acid-aqueous interface was confirmed for all of the investigated aromatic species. The results of the simulation performed for the system of palmitic acid monolayer at benzoic acid solution were compared with the literature results of a similar simulation that employed a different parametrization. The comparison showed that the behaviour of the aromatic species at the fatty acid monolayer-aqueous interface strongly depends on the force field. The structural properties of the palmitic acid Langmuir monolayers were evaluated by means of the chain tilt angle and the headgroup region dihedral angle distributions analysis depending on the surface film density and the adsorbed aromatic species. The simulations mimicking the isothermal compression of the mixed monolayer in the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra makromolekulární fyzikycs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV