Show simple item record

Role deformačního členění na tektonický vývoj rozhraní suprastruktury a infrastruktury v tepelsko-barrandienské oblasti
dc.contributor.advisorLexa, Ondrej
dc.creatorPeřestý, Vít
dc.date.accessioned2021-03-26T10:44:29Z
dc.date.available2021-03-26T10:44:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/106842
dc.description.abstractSvrchní část orogenní kůry neboli suprastruktura má značně odlišný strukturní a metamorfní záznam než spodní část kůry, neboli infrastruktura. Toto základní pozorování bývá vysvětlováno přerušením společného vývoje v důsledku mechanického odlepení horké duktilní infrastruktury od křehké a chladné suprastruktury v určitých fázích vývoje orogenu. Přechodná zóna mezi suprastrukturou a infrastrukturou je reologicky podmíněná oblast strmého gradientu deformace a metamorfózy spjatá s polyfázovým strukturním záznamem. Pochopení deformačního členění v reologicky proměnlivém prostředí hraje klíčovou roli v propojení jednotlivých deformačních stádií ve svrchní a spodní části kůry. Přechodná zóna mezi nemetamorfovanou raně variskou suprastrukturou (tepelsko-barandienskou oblastí) a pozdně variskou vysoce metamorfovanou infrastrukturou (saxothuringikem) je odkrytá v tepelském krystaliniku a mariánskolázeňském komplexu. Tato oblast představuje kontinuální řez střední až spodní kůrou s raně variským vývojem, který je naložen na předvariskou tektonickou událost. Tato práce si klade za cíl rozklíčovat jednotlivá deformační stadia, zhodnotit jejich projevy v různých korových úrovních a přinést nový jednotící tektonický model vývoje oblasti. Tato práce je založena na detailním multidisciplinárním přístupu, který...cs_CZ
dc.description.abstractUpper part of the orogenic crust (superstructure) significantly differs from the lower part of the crust (infrastructure) by structural and metamorphic record. This fundamental observation is explained by interruption of the mutual evolution due to mechanical decoupling of the hot and ductile infrastructure from the cold and brittle superstructure at certain stages of the orogenic evolution. The superstructure-infrastructure transition zone is a rheologically predisposed domain of sharp deformation and metamorphic gradients with polyphase structural record. Understanding of the deformation partitioning in such a rheologically complex setting is a key aspect in linking of the individual deformation stages between upper and lower crust. The transition zone between unmetamorphosed early-Variscan superstructure (Teplá-Barrandian Domain) and late Variscan high- grade infrastructure (Saxothuringian Domain) crops out at the western margin of the Teplá- Barrandian Domain in the Bohemian Massif. This area is a continuous mid- to lower-crustal section with early-Variscan structural and metamorphic record, which is superposed onto pre-Variscan episode. This thesis aims to decipher individual deformation events, to evaluate their manifes- tations at different crustal levels and to bring new and unifying...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakultacs_CZ
dc.subjectsuperstructureen_US
dc.subjectinfrastructureen_US
dc.subjectTeplá shear zoneen_US
dc.subjectfabric modellingen_US
dc.subjectP-T modellingen_US
dc.subjectgeochronologyen_US
dc.subjectsuprastrukturacs_CZ
dc.subjectinfrastrukturacs_CZ
dc.subjecttepelské krystalinikumcs_CZ
dc.subjectTepelská střižná zónacs_CZ
dc.subjectmodelování stavebcs_CZ
dc.subjectP-T modelovánícs_CZ
dc.subjectgeochronologiecs_CZ
dc.titleThe role of deformation partitioning on the tectonic evolution of the superstructure-infrastructure transition in the Teplá-Barrandian domainen_US
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-06-06
dc.description.departmentÚstav petrologie a strukturní geologiecs_CZ
dc.description.departmentInstitute of Petrology and Structural Geologyen_US
dc.description.facultyPřírodovědecká fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Scienceen_US
dc.identifier.repId128864
dc.title.translatedRole deformačního členění na tektonický vývoj rozhraní suprastruktury a infrastruktury v tepelsko-barrandienské oblastics_CZ
dc.contributor.refereeKonopásek, Jiří
dc.contributor.refereeGrasemann, Bernhard
dc.identifier.aleph002281910
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.discipline-en_US
thesis.degree.discipline-cs_CZ
thesis.degree.programGeologiecs_CZ
thesis.degree.programGeologyen_US
uk.thesis.typedizertační prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPřírodovědecká fakulta::Ústav petrologie a strukturní geologiecs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Science::Institute of Petrology and Structural Geologyen_US
uk.faculty-name.csPřírodovědecká fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Scienceen_US
uk.faculty-abbr.csPřFcs_CZ
uk.degree-discipline.cs-cs_CZ
uk.degree-discipline.en-en_US
uk.degree-program.csGeologiecs_CZ
uk.degree-program.enGeologyen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csSvrchní část orogenní kůry neboli suprastruktura má značně odlišný strukturní a metamorfní záznam než spodní část kůry, neboli infrastruktura. Toto základní pozorování bývá vysvětlováno přerušením společného vývoje v důsledku mechanického odlepení horké duktilní infrastruktury od křehké a chladné suprastruktury v určitých fázích vývoje orogenu. Přechodná zóna mezi suprastrukturou a infrastrukturou je reologicky podmíněná oblast strmého gradientu deformace a metamorfózy spjatá s polyfázovým strukturním záznamem. Pochopení deformačního členění v reologicky proměnlivém prostředí hraje klíčovou roli v propojení jednotlivých deformačních stádií ve svrchní a spodní části kůry. Přechodná zóna mezi nemetamorfovanou raně variskou suprastrukturou (tepelsko-barandienskou oblastí) a pozdně variskou vysoce metamorfovanou infrastrukturou (saxothuringikem) je odkrytá v tepelském krystaliniku a mariánskolázeňském komplexu. Tato oblast představuje kontinuální řez střední až spodní kůrou s raně variským vývojem, který je naložen na předvariskou tektonickou událost. Tato práce si klade za cíl rozklíčovat jednotlivá deformační stadia, zhodnotit jejich projevy v různých korových úrovních a přinést nový jednotící tektonický model vývoje oblasti. Tato práce je založena na detailním multidisciplinárním přístupu, který...cs_CZ
uk.abstract.enUpper part of the orogenic crust (superstructure) significantly differs from the lower part of the crust (infrastructure) by structural and metamorphic record. This fundamental observation is explained by interruption of the mutual evolution due to mechanical decoupling of the hot and ductile infrastructure from the cold and brittle superstructure at certain stages of the orogenic evolution. The superstructure-infrastructure transition zone is a rheologically predisposed domain of sharp deformation and metamorphic gradients with polyphase structural record. Understanding of the deformation partitioning in such a rheologically complex setting is a key aspect in linking of the individual deformation stages between upper and lower crust. The transition zone between unmetamorphosed early-Variscan superstructure (Teplá-Barrandian Domain) and late Variscan high- grade infrastructure (Saxothuringian Domain) crops out at the western margin of the Teplá- Barrandian Domain in the Bohemian Massif. This area is a continuous mid- to lower-crustal section with early-Variscan structural and metamorphic record, which is superposed onto pre-Variscan episode. This thesis aims to decipher individual deformation events, to evaluate their manifes- tations at different crustal levels and to bring new and unifying...en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Ústav petrologie a strukturní geologiecs_CZ
thesis.grade.codeP
dc.contributor.consultantRacek, Martin
dc.contributor.consultantJeřábek, Petr
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID990022819100106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV