Show simple item record

Debt discharge - remediation way of resolving the bankruptcy of the debtor, natural persons
dc.contributor.advisorPohl, Tomáš
dc.creatorMatoušová, Dominika
dc.date.accessioned2019-06-18T12:57:35Z
dc.date.available2019-06-18T12:57:35Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/106206
dc.description.abstractOddlužení je jedním ze sanačních způsobů řešení úpadku dlužníka, přičemž o oddlužení žádají především fyzické osoby nepodnikatelé. Není však vyloučeno řešení úpadku oddlužením též u fyzických osob podnikatelů. Oddlužení je v dnešní době hojně využívaný a neustále aktuální institut, který klade důraz nejen na osvobození dlužníka od dluhů a vyřešení jeho finanční situace, ale též na ochranu dlužníkových věřitelů, jimž je zákonem garantována míra uspokojení jejich pohledávek. Cílem diplomové práce je poskytnout ucelenou charakteristiku oddlužení, průběhu insolvenčního řízení vedoucího ke splnění oddlužení a též určitých specifických oblastí které mohou působit problematicky. Práce je proložena příklady z praxe, u nichž můžeme spatřovat specifika oddlužení. Diplomová práce je členěna do sedmi kapitol, přičemž stěžejní jsou kapitoly 2 a 4. První kapitola stručně vymezuje pojem úpadek, který je klíčový pro možnost řešení nepříznivé ekonomické situace v insolvenčním řízení, způsoby jeho řešení a vztah mezi oddlužením a ostatními způsoby řešení úpadku. Druhá kapitola charakterizuje oddlužení a vymezuje způsoby, jak může oddlužení probíhat, tedy oddlužení zpeněžením majetkové podstaty či plněním splátkového kalendáře. Současně zde poukazuji na specifické případy při oddlužení plněním splátkového kalendáře....cs_CZ
dc.description.abstractDebt discharge is one of the remediation ways of resolving the bankruptcy of the debtor, whereas the debt discharge is requested mainly by non-entrepreneurial natural persons. However, the resolution of bankruptcy by debt discharge cannot be ruled out also for natural persons entrepreneurs. Debt discharge is a widely used and persistently relevant institute that puts emphasis not only on liberating debtor from debt and resolving his financial situation, but also on the protection of creditors of the debtor, who are legally guaranteed a degree of satisfaction of their claims. The aim of this thesis is to provide a comprehensive characterization of debt discharge, the course of insolvency proceedings leading to debt discharge, as well as certain specific areas that may be problematic. This thesis also contains examples from the practice, in which we can see the specifics of debt discharge. This thesis is divided into seven chapters, whereas the main ones are chapters 2 and 4. The first chapter briefly defines the concept of bankruptcy, which is crucial for the resolution of the unfavourable economic situation in insolvency proceedings, the ways of its resolution and the relationship between debt discharge and other methods of resolving bankruptcy. The second chapter describes debt discharge and defines the...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Právnická fakultacs_CZ
dc.subjectdebt dischargeen_US
dc.subjectinsolvency proceedingsen_US
dc.subjectbankruptcyen_US
dc.subjectoddluženícs_CZ
dc.subjectinsolvenční řízenícs_CZ
dc.subjectúpadekcs_CZ
dc.titleOddlužení - sanační způsob řešení úpadku dlužníka, fyzické osobycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2019
dcterms.dateAccepted2019-05-27
dc.description.departmentKatedra občanského právacs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Civil Lawen_US
dc.description.facultyFaculty of Lawen_US
dc.description.facultyPrávnická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId205341
dc.title.translatedDebt discharge - remediation way of resolving the bankruptcy of the debtor, natural personsen_US
dc.contributor.refereeMacková, Alena
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePrávocs_CZ
thesis.degree.disciplineLawen_US
thesis.degree.programPrávo a právní vědacs_CZ
thesis.degree.programLaw and Jurisprudenceen_US
uk.faculty-name.csPrávnická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Lawen_US
uk.faculty-abbr.csPFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPrávocs_CZ
uk.degree-discipline.enLawen_US
uk.degree-program.csPrávo a právní vědacs_CZ
uk.degree-program.enLaw and Jurisprudenceen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csOddlužení je jedním ze sanačních způsobů řešení úpadku dlužníka, přičemž o oddlužení žádají především fyzické osoby nepodnikatelé. Není však vyloučeno řešení úpadku oddlužením též u fyzických osob podnikatelů. Oddlužení je v dnešní době hojně využívaný a neustále aktuální institut, který klade důraz nejen na osvobození dlužníka od dluhů a vyřešení jeho finanční situace, ale též na ochranu dlužníkových věřitelů, jimž je zákonem garantována míra uspokojení jejich pohledávek. Cílem diplomové práce je poskytnout ucelenou charakteristiku oddlužení, průběhu insolvenčního řízení vedoucího ke splnění oddlužení a též určitých specifických oblastí které mohou působit problematicky. Práce je proložena příklady z praxe, u nichž můžeme spatřovat specifika oddlužení. Diplomová práce je členěna do sedmi kapitol, přičemž stěžejní jsou kapitoly 2 a 4. První kapitola stručně vymezuje pojem úpadek, který je klíčový pro možnost řešení nepříznivé ekonomické situace v insolvenčním řízení, způsoby jeho řešení a vztah mezi oddlužením a ostatními způsoby řešení úpadku. Druhá kapitola charakterizuje oddlužení a vymezuje způsoby, jak může oddlužení probíhat, tedy oddlužení zpeněžením majetkové podstaty či plněním splátkového kalendáře. Současně zde poukazuji na specifické případy při oddlužení plněním splátkového kalendáře....cs_CZ
uk.abstract.enDebt discharge is one of the remediation ways of resolving the bankruptcy of the debtor, whereas the debt discharge is requested mainly by non-entrepreneurial natural persons. However, the resolution of bankruptcy by debt discharge cannot be ruled out also for natural persons entrepreneurs. Debt discharge is a widely used and persistently relevant institute that puts emphasis not only on liberating debtor from debt and resolving his financial situation, but also on the protection of creditors of the debtor, who are legally guaranteed a degree of satisfaction of their claims. The aim of this thesis is to provide a comprehensive characterization of debt discharge, the course of insolvency proceedings leading to debt discharge, as well as certain specific areas that may be problematic. This thesis also contains examples from the practice, in which we can see the specifics of debt discharge. This thesis is divided into seven chapters, whereas the main ones are chapters 2 and 4. The first chapter briefly defines the concept of bankruptcy, which is crucial for the resolution of the unfavourable economic situation in insolvency proceedings, the ways of its resolution and the relationship between debt discharge and other methods of resolving bankruptcy. The second chapter describes debt discharge and defines the...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského právacs_CZ
thesis.grade.code2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV