Show simple item record

History of ethics of dying with artworks examples accented on Christian perspectives.
dc.contributor.advisorOvečka, Libor
dc.creatorStuchlá, Vladimíra
dc.date.accessioned2018-11-30T16:46:28Z
dc.date.available2018-11-30T16:46:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/104127
dc.description.abstractVývoj etiky umírání s příklady dobových uměleckých děl a s důrazem na křesťanský pohled. (Rozmezí 14.-16. století). Východiskem této práce je stručný popis eschatologie, rozvíjející se v rámci křesťanské etiky v průběhu morové apokalypsy pozdního středověku. Stěžejní část práce je zaměřena na změny individuálního i společenského vnímání smrti během velmi náročného období výrazné vlny morové epidemie pozdního středověku až raného novověku. Jsou sledovány záměny v přístupu a vyrovnávání se s atributem smrti. Cílem práce je shromáždit, analyzovat změny pojetí smrti během sledovaného období, zhodnotit jejich vliv na chování člověka prostřednictvím potvrzení či zamítnutí nastolených hypotéz. Dostupné materiály jsou doplněny náhledy dobové umělecké tvorby ztvárňující postoje člověka dané doby ke vnímání vlastní konečnosti. Klíčová slova Ars moriendi, Bible, carpe diem, černá smrt, eschatologie, flagelanti, macabrózní umění, memento mori, tance smrti, vanitas.cs_CZ
dc.description.abstractThe development of ethics with samples of period fine art pieces with the emphasis on Christian view. (Range 14.-16. century). The base of this thesis is a brief description of eschatology, developing in the frame of Christian ethics in the midstream of the pestilence's apocalypse of the late Middle Ages. The main part of the thesis is focused on changes in individual as well as social perception of death during the very demanding era of extreme wave of pestilence's epidemic in late Middle Ages even early modern history. The changes in approach and coping with the attribute of death are being observed. The aim of the thesis, on the basis of literary studies, is to gather and analyze the changes in interpretation of death during the mentioned period, evaluate their influence of people's behavior by verification or denial of given hypothesis. The accessible materials are supplemented by previews of period fine art pieces showing the attitude of people in given era towards the perception of their own death. Key words Ars moriendi, Bible, carpe diem, pestilence, eschatology, flagellant, macabre art, dying memento mori, death, death dances, vanitas.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Katolická teologická fakultacs_CZ
dc.subjectArs moriendien_US
dc.subjectBibleen_US
dc.subjectcarpe diem,pestilemce,eschatpology,flagellant,macabre arten_US
dc.subjectdying memento mori,death dancesen_US
dc.subjectvanitasen_US
dc.subjectars moriendi,Bible,carpe diem,černá smrt,eschatologie,flagelanti,macabrózní umění,memento mori,tance smrti,vanitascs_CZ
dc.titleVývoj etiky umírání s příklady dobových uměleckých děl a s důrazem na křesťanský pohled.cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-04
dc.description.departmentDepartment of Theological Ethics and Theology of Spiritualityen_US
dc.description.departmentKatedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018)cs_CZ
dc.description.facultyCatholic Theological Facultyen_US
dc.description.facultyKatolická teologická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId203761
dc.title.translatedHistory of ethics of dying with artworks examples accented on Christian perspectives.en_US
dc.contributor.refereeRyšková, Mireia
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineAplikovaná etikacs_CZ
thesis.degree.disciplineApplied Ethicsen_US
thesis.degree.programHumanitiesen_US
thesis.degree.programHumanitní studiacs_CZ
uk.faculty-name.csKatolická teologická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enCatholic Theological Facultyen_US
uk.faculty-abbr.csKTFcs_CZ
uk.degree-discipline.csAplikovaná etikacs_CZ
uk.degree-discipline.enApplied Ethicsen_US
uk.degree-program.csHumanitní studiacs_CZ
uk.degree-program.enHumanitiesen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csVývoj etiky umírání s příklady dobových uměleckých děl a s důrazem na křesťanský pohled. (Rozmezí 14.-16. století). Východiskem této práce je stručný popis eschatologie, rozvíjející se v rámci křesťanské etiky v průběhu morové apokalypsy pozdního středověku. Stěžejní část práce je zaměřena na změny individuálního i společenského vnímání smrti během velmi náročného období výrazné vlny morové epidemie pozdního středověku až raného novověku. Jsou sledovány záměny v přístupu a vyrovnávání se s atributem smrti. Cílem práce je shromáždit, analyzovat změny pojetí smrti během sledovaného období, zhodnotit jejich vliv na chování člověka prostřednictvím potvrzení či zamítnutí nastolených hypotéz. Dostupné materiály jsou doplněny náhledy dobové umělecké tvorby ztvárňující postoje člověka dané doby ke vnímání vlastní konečnosti. Klíčová slova Ars moriendi, Bible, carpe diem, černá smrt, eschatologie, flagelanti, macabrózní umění, memento mori, tance smrti, vanitas.cs_CZ
uk.abstract.enThe development of ethics with samples of period fine art pieces with the emphasis on Christian view. (Range 14.-16. century). The base of this thesis is a brief description of eschatology, developing in the frame of Christian ethics in the midstream of the pestilence's apocalypse of the late Middle Ages. The main part of the thesis is focused on changes in individual as well as social perception of death during the very demanding era of extreme wave of pestilence's epidemic in late Middle Ages even early modern history. The changes in approach and coping with the attribute of death are being observed. The aim of the thesis, on the basis of literary studies, is to gather and analyze the changes in interpretation of death during the mentioned period, evaluate their influence of people's behavior by verification or denial of given hypothesis. The accessible materials are supplemented by previews of period fine art pieces showing the attitude of people in given era towards the perception of their own death. Key words Ars moriendi, Bible, carpe diem, pestilence, eschatology, flagellant, macabre art, dying memento mori, death, death dances, vanitas.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Katolická teologická fakulta, Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018)cs_CZ
thesis.grade.code3


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV