Show simple item record

Regimes of Truth and Production of Subjectivity in Genealogy of Modern Subject
Režimy pravdy a produkce subjektivity v genealogii moderního subjektu
dc.contributor.advisorŠvec, Ondřej
dc.creatorRaševová, Simona
dc.date.accessioned2018-11-26T09:54:28Z
dc.date.available2018-11-26T09:54:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/103658
dc.description.abstractBakalárska práca sa zameriava na problém komplementárnosti dvoch prístupov k subjektu, ktoré rozvíja Michel Foucault v rámci genealógie moderného indivídua. Zatiaľ čo v 70-tych rokoch obracia pozornosť na analýzu spôsobov, akými moc produkuje subjekty, ktoré sa javia ako úplne podriadené mocenským vzťahom a praktikám, v neskoršom takzvanom etickom období Foucault naopak vyzdvihuje rozmanité podoby seba-formujúcej praxe či technológií seba samého, ktoré sa zďaleka neredukujú na prispôsobenie sa normám ustanoveným zvonku. Práca sa pokúsi explikovať problém subjektivity z perspektívy všeobecnejšieho rámca dejín režimov pravdy, ktorý zastrešuje viac-menej všetky Foucaultove genealogické analýzy. Výklad zohľadní nasledujúce otázky: 1) Nakoľko je možné oba tieto prístupy k procesom subjektivácie chápať ako komplementárne? 2) Ak Foucault sám prehlasuje, že jeho genealógia etiky nemá za cieľ nájsť v antickej starosti o seba priamu inšpiráciu pre dnešok, v akom ohľade môžu byť kriticko-historické exkurzy do rozmanitých podôb etického seba-vzťahu východiskom pre hľadanie nových podôb seba-formujúcej praxe v súčasnej spoločnosti? 3) V akom pomere sú tak disciplinárne a regulačné techniky formujúce moderného jednotlivca k praktikám slobody, na ktoré Foucault odkazuje vo svojich posledných článkoch a rozhovoroch?...cs_CZ
dc.description.abstractThe bachelor thesis focuses on the issue of complementarity between two approaches to a subject developed by Michel Foucault within the genealogy of a modern individual. While, in the 1970s, he turned his attention to the analysis of how power produces subjects that appear to be completely subordinate to power relations and practices, in a later so-called ethical period, Foucault highlights the various forms of self-forming practice or technologies of the self, which are not reduced to external norms. The thesis attempts to expose the problem of subjectivity from the perspective of a more general framework of the history of truth, which more or less covers all Foucault's genealogical investigations. Interpretation will take into consideration the following questions: 1) How can both of these approaches to subjectification processes be seen as complementary? 2) If Foucault himself declares that his genealogy of ethics is not intended to find direct inspiration for today in ancient self-care, in which respect can then critic-historical excursions to the diverse forms of ethical self-relationship be the starting point for seeking new forms of self-forming practice in today's society? 3) What is the relationship of disciplinary and regulatory techniques that form the modern individual to the practices of...en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.subjectMichel Foucault|Subjectivity|Genealogy|Regimes of Truth|Power|Knowledge|Ethicsen_US
dc.subjectMichel Foucault|Subjektivita|Genealógia|Režimy pravdy|Moc|Vedenie|Etikacs_CZ
dc.titleRežimy pravdy a produkcia subjektivity v genealógii moderného subjektusk_SK
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-05
dc.description.departmentÚstav filosofie a religionistikycs_CZ
dc.description.departmentInstitute of Philosophy and Religious Studiesen_US
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId179802
dc.title.translatedRegimes of Truth and Production of Subjectivity in Genealogy of Modern Subjecten_US
dc.title.translatedRežimy pravdy a produkce subjektivity v genealogii moderního subjektucs_CZ
dc.contributor.refereeThein, Karel
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFilozofiecs_CZ
thesis.degree.disciplinePhilosophyen_US
thesis.degree.programPhilosophyen_US
thesis.degree.programFilozofiecs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFilozofická fakulta::Ústav filosofie a religionistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Arts::Institute of Philosophy and Religious Studiesen_US
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFilozofiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPhilosophyen_US
uk.degree-program.csFilozofiecs_CZ
uk.degree-program.enPhilosophyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csBakalárska práca sa zameriava na problém komplementárnosti dvoch prístupov k subjektu, ktoré rozvíja Michel Foucault v rámci genealógie moderného indivídua. Zatiaľ čo v 70-tych rokoch obracia pozornosť na analýzu spôsobov, akými moc produkuje subjekty, ktoré sa javia ako úplne podriadené mocenským vzťahom a praktikám, v neskoršom takzvanom etickom období Foucault naopak vyzdvihuje rozmanité podoby seba-formujúcej praxe či technológií seba samého, ktoré sa zďaleka neredukujú na prispôsobenie sa normám ustanoveným zvonku. Práca sa pokúsi explikovať problém subjektivity z perspektívy všeobecnejšieho rámca dejín režimov pravdy, ktorý zastrešuje viac-menej všetky Foucaultove genealogické analýzy. Výklad zohľadní nasledujúce otázky: 1) Nakoľko je možné oba tieto prístupy k procesom subjektivácie chápať ako komplementárne? 2) Ak Foucault sám prehlasuje, že jeho genealógia etiky nemá za cieľ nájsť v antickej starosti o seba priamu inšpiráciu pre dnešok, v akom ohľade môžu byť kriticko-historické exkurzy do rozmanitých podôb etického seba-vzťahu východiskom pre hľadanie nových podôb seba-formujúcej praxe v súčasnej spoločnosti? 3) V akom pomere sú tak disciplinárne a regulačné techniky formujúce moderného jednotlivca k praktikám slobody, na ktoré Foucault odkazuje vo svojich posledných článkoch a rozhovoroch?...cs_CZ
uk.abstract.enThe bachelor thesis focuses on the issue of complementarity between two approaches to a subject developed by Michel Foucault within the genealogy of a modern individual. While, in the 1970s, he turned his attention to the analysis of how power produces subjects that appear to be completely subordinate to power relations and practices, in a later so-called ethical period, Foucault highlights the various forms of self-forming practice or technologies of the self, which are not reduced to external norms. The thesis attempts to expose the problem of subjectivity from the perspective of a more general framework of the history of truth, which more or less covers all Foucault's genealogical investigations. Interpretation will take into consideration the following questions: 1) How can both of these approaches to subjectification processes be seen as complementary? 2) If Foucault himself declares that his genealogy of ethics is not intended to find direct inspiration for today in ancient self-care, in which respect can then critic-historical excursions to the diverse forms of ethical self-relationship be the starting point for seeking new forms of self-forming practice in today's society? 3) What is the relationship of disciplinary and regulatory techniques that form the modern individual to the practices of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav filosofie a religionistikycs_CZ
thesis.grade.code1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV