Show simple item record

Control of territory as a factor for the effective implementation of a political objective of an Islamist violent non-state actor
dc.contributor.advisorHynek, Nikola
dc.creatorLudvík, Zdeněk
dc.date.accessioned2018-10-16T10:28:31Z
dc.date.available2018-10-16T10:28:31Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/102876
dc.description.abstractTato disertační práce má za úkol precizovat teoretický koncept v podobě testovatelné hypotézy o vztahu mezi politickou kontrolou teritoria násilným nestátním aktérem (Violent Non-State Actor, dále VNSA) a efektivitou realizace jeho politického cíle (politik). Jelikož v literatuře neexistuje žádná explicitní teorie či teoretizace, která by variující míru efektivity reflektovala s ohledem na variující stupeň teritoriální penetrace, a neexistují ani žádné explicitní parametrické ukazatele a hodnoty, které mohou být nutné pro efektivní dosažení politického cíle ve vazbě na teritorium, bude smyslem výzkumu nalézt odpověď na otázku, zda, jak a nakolik souvisí intenzita fyzické penetrace teritoria s mírou schopnosti snáze a efektivněji dosahovat cílů, za jejichž účelem se VNSA etabloval a o něž usiluje. Rámcové stanovení prahových hodnot penetrace může současně také poskytnout dílčí poznatky pro praktické politiky a přístupy k teritoriálně působícím VNSA ze strany států (protipovstaleckých aktérů). Ačkoliv ve výzkumu není explicitně využívána žádná z rodiny teorií mezinárodních vztahů, přesto je užitý teoretický rámec inspirován východisky, která mají blízko a) k přístupům politické geografie a k vývodům o relevanci teritoria postulovaným autory zabývajícími se problematikou řešení teritoriálních sporů a...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis wants to make clear the theoretical concept in the form of a testable hypothesis on the relationship between the political control of the territory by a Violent Non-State Actor (VNSA) and the effectiveness of realization of its political objective (policies). Since in the literature there is no explicit theory or theorization that would reflect the varying degree of effectiveness with regard to the varying degree of territorial penetration, and there are no explicit parametric indicators and values that may be necessary for effective achievement of the political objective in relation to the territory, the purpose of the research will be to answer the question whether, how and to what extent the intensity of the physical penetration of the territory is related to the ability to more easily and efficiently achieve the goals for which the VNSA has been established and has strived. A general definition of threshold values of the penetration can also provide partial piece of knowledge for practical policies and approaches to territorial VNSA on the part of states (counterinsurgency actors). Although there is no explicit use of any of the theories of international relations in the research, the used theoretical framework is inspired by a) approaches to political geography and outlines of...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectNásilný nestátní aktércs_CZ
dc.subjectteritoriumcs_CZ
dc.subjectvládnutícs_CZ
dc.subjectefektivitacs_CZ
dc.subjectpřípadová studiecs_CZ
dc.subjectViolent Non-State Actoren_US
dc.subjectterritoryen_US
dc.subjectgovernanceen_US
dc.subjecteffectivenessen_US
dc.subjectcase studyen_US
dc.titleKontrola teritoria jako faktor pro efektivní realizaci politického cíle islamistického násilného nestátního aktéra.cs_CZ
dc.typedizertační prácecs_CZ
dcterms.created2018
dcterms.dateAccepted2018-09-24
dc.description.departmentKatedra mezinárodních vztahucs_CZ
dc.description.departmentDepartment of International Relationsen_US
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.identifier.repId149718
dc.title.translatedControl of territory as a factor for the effective implementation of a political objective of an Islamist violent non-state actoren_US
dc.contributor.refereeBureš, Oldřich
dc.contributor.refereeEichler, Jan
thesis.degree.namePh.D.
thesis.degree.leveldoktorskécs_CZ
thesis.degree.disciplineInternational Relationsen_US
thesis.degree.disciplineMezinárodní vztahycs_CZ
thesis.degree.programPolitical Scienceen_US
thesis.degree.programPolitologiecs_CZ
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csMezinárodní vztahycs_CZ
uk.degree-discipline.enInternational Relationsen_US
uk.degree-program.csPolitologiecs_CZ
uk.degree-program.enPolitical Scienceen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csTato disertační práce má za úkol precizovat teoretický koncept v podobě testovatelné hypotézy o vztahu mezi politickou kontrolou teritoria násilným nestátním aktérem (Violent Non-State Actor, dále VNSA) a efektivitou realizace jeho politického cíle (politik). Jelikož v literatuře neexistuje žádná explicitní teorie či teoretizace, která by variující míru efektivity reflektovala s ohledem na variující stupeň teritoriální penetrace, a neexistují ani žádné explicitní parametrické ukazatele a hodnoty, které mohou být nutné pro efektivní dosažení politického cíle ve vazbě na teritorium, bude smyslem výzkumu nalézt odpověď na otázku, zda, jak a nakolik souvisí intenzita fyzické penetrace teritoria s mírou schopnosti snáze a efektivněji dosahovat cílů, za jejichž účelem se VNSA etabloval a o něž usiluje. Rámcové stanovení prahových hodnot penetrace může současně také poskytnout dílčí poznatky pro praktické politiky a přístupy k teritoriálně působícím VNSA ze strany států (protipovstaleckých aktérů). Ačkoliv ve výzkumu není explicitně využívána žádná z rodiny teorií mezinárodních vztahů, přesto je užitý teoretický rámec inspirován východisky, která mají blízko a) k přístupům politické geografie a k vývodům o relevanci teritoria postulovaným autory zabývajícími se problematikou řešení teritoriálních sporů a...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis wants to make clear the theoretical concept in the form of a testable hypothesis on the relationship between the political control of the territory by a Violent Non-State Actor (VNSA) and the effectiveness of realization of its political objective (policies). Since in the literature there is no explicit theory or theorization that would reflect the varying degree of effectiveness with regard to the varying degree of territorial penetration, and there are no explicit parametric indicators and values that may be necessary for effective achievement of the political objective in relation to the territory, the purpose of the research will be to answer the question whether, how and to what extent the intensity of the physical penetration of the territory is related to the ability to more easily and efficiently achieve the goals for which the VNSA has been established and has strived. A general definition of threshold values of the penetration can also provide partial piece of knowledge for practical policies and approaches to territorial VNSA on the part of states (counterinsurgency actors). Although there is no explicit use of any of the theories of international relations in the research, the used theoretical framework is inspired by a) approaches to political geography and outlines of...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Katedra mezinárodních vztahucs_CZ
thesis.grade.codeP


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV