Show simple item record

An attempt at a comparison Jan Mukařovský's aesthetics and feminist approaches to aesthetics
dc.contributor.advisorJarošová, Helena
dc.creatorJirků, Jana
dc.date.accessioned2017-04-03T12:50:37Z
dc.date.available2017-04-03T12:50:37Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/10167
dc.description.abstractV p r á c i l z e v y s l e d o v a t d v ě r o v i n y : P r v n í o b e c n ě j š í c h c e b ý t p ř í - s p ě v k em k o t á z c e z p ů s o b u d e f i n i c e umě n í . P r o b í r a j í s e d v a p r o t i - k l a d n é p ř í s t u p y k d e f i n o v á n í umě n í : Na j e d n é s t r a n ě a u t o n omn í t e o r i e umě n í , r e p r e z e n t o v a n á p ř e d e v š ím Ka n t em a t e o r i e v y c h á z e - j í c í z e s o c i o l o g i c k é h o p o h l e d u n a e s t e t i k u , i n s t i t u c i o n á l n í t e o r i e umě n í . V p r á c i s e s l e d u j í a r g ume n t y h o v o ř í c í p r o t i a u t o n omn í t o e - r i i , u p o z o r ň u j e s e n a j e j í p r o b l ema t i c k á mí s t a a n a d r u h o u s t r a n u j e t a t o p r á c e i p o k u s em o o b h a j o b u v ý z n amu i n s t i t u c i o n á l n í t e o r i e umě n í v ř e š e n í t é t o o t á z k y . V d r u h é k o n k r é t n ě j š í r o v i n ě s e s l e d u j í a p o r o v n á v a j í v t a k t o s t a - n o v e n ém r ámc i d v ě v y b r a n é k o n c e p c e - e s t e t i k a J a n a Mu k a ř o v s k é - h o a f emi n i s t i c k é t e o r i e umě n í . Ob l a s t í z á jmu s e s t á v á p ř e d e v š ím p o r o v n á n í j e j i c h s t a n o v i s k a k a u t o n omn í t e o r i i umě n í , z p ů s o b p o...cs_CZ
dc.description.abstractT h e r e a r e two l e v e l s t r a c e a b l e i n t h e t h e s i s : T h e f i r s t , mo r e g e n - e r a l o n e , a ims t o b e a c o n t r i b u t i o n t o t h e q u e s t i o n o f d e f i n i t i o n o f a r t . T h e t h e s i s d e a l s wi t h two o p p o s i t i o n a l a p p r o a c h e s t o t h i s q u e s t i o n . On e o f t h em i s t h e t h e o r y o f a u t o n omy o f a r t , e s p e c i a l l y a s i t wa s i n t r o d u c e d b y Ka n t , t h e o t h e r i s t h e s o c a l l e d i n s t i t u - t i o n a l t h e o r y o f a r t , b a s e d i n t h e s o c i o l o g i c a l a e s t h e t i c s . T h e t h e - s i s c o n c e n t r a t e s p a r t i c u l a r l y o n t h e a r g ume n t s a g a i n s t t h e Ka n t i a n t h e o r y o f a u t o n omy s h owi n g i t s d i s a d v a n t a g e s a n d a l s o t r i e s t o d e - f e n d t h e r e l e v a n c e o f t h e i n s t i t u t i o n a l t h e o r y a s a p o s s i b l e s o l u - t i o n t o t h e q u e s t i o n o f d e f i n i t i o n o f a r t . T h e s e c o n d , mo r e p a r t i c u l a r l e v e l , f o l l ows a n d c omp a r e s two c o n - c e p t i o n s - J a n Mu k a ř o v s k ý ' s a e s t h e t i c s a n d f emi n i s t a p p r o a c h e s t o a e s t h e t i c s . I f o c u s e s p e c i a l l y o n t h e i...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.titlePokus o porovnání estetiky Jana Mukařovského a feministických přístupů v esteticecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2007
dcterms.dateAccepted2007-05-28
dc.description.departmentDepartment of Aesteticsen_US
dc.description.departmentKatedra estetikycs_CZ
dc.description.facultyFilozofická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Artsen_US
dc.identifier.repId51582
dc.title.translatedAn attempt at a comparison Jan Mukařovský's aesthetics and feminist approaches to aestheticsen_US
dc.contributor.refereePachmanová, Martina
dc.identifier.aleph001106571
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelmagisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEstetikacs_CZ
thesis.degree.disciplineAestheticsen_US
thesis.degree.programTheory and History of Art and Cultureen_US
thesis.degree.programObecná teorie a dějiny umění a kulturycs_CZ
uk.faculty-name.csFilozofická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Artsen_US
uk.faculty-abbr.csFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csEstetikacs_CZ
uk.degree-discipline.enAestheticsen_US
uk.degree-program.csObecná teorie a dějiny umění a kulturycs_CZ
uk.degree-program.enTheory and History of Art and Cultureen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csV p r á c i l z e v y s l e d o v a t d v ě r o v i n y : P r v n í o b e c n ě j š í c h c e b ý t p ř í - s p ě v k em k o t á z c e z p ů s o b u d e f i n i c e umě n í . P r o b í r a j í s e d v a p r o t i - k l a d n é p ř í s t u p y k d e f i n o v á n í umě n í : Na j e d n é s t r a n ě a u t o n omn í t e o r i e umě n í , r e p r e z e n t o v a n á p ř e d e v š ím Ka n t em a t e o r i e v y c h á z e - j í c í z e s o c i o l o g i c k é h o p o h l e d u n a e s t e t i k u , i n s t i t u c i o n á l n í t e o r i e umě n í . V p r á c i s e s l e d u j í a r g ume n t y h o v o ř í c í p r o t i a u t o n omn í t o e - r i i , u p o z o r ň u j e s e n a j e j í p r o b l ema t i c k á mí s t a a n a d r u h o u s t r a n u j e t a t o p r á c e i p o k u s em o o b h a j o b u v ý z n amu i n s t i t u c i o n á l n í t e o r i e umě n í v ř e š e n í t é t o o t á z k y . V d r u h é k o n k r é t n ě j š í r o v i n ě s e s l e d u j í a p o r o v n á v a j í v t a k t o s t a - n o v e n ém r ámc i d v ě v y b r a n é k o n c e p c e - e s t e t i k a J a n a Mu k a ř o v s k é - h o a f emi n i s t i c k é t e o r i e umě n í . Ob l a s t í z á jmu s e s t á v á p ř e d e v š ím p o r o v n á n í j e j i c h s t a n o v i s k a k a u t o n omn í t e o r i i umě n í , z p ů s o b p o...cs_CZ
uk.abstract.enT h e r e a r e two l e v e l s t r a c e a b l e i n t h e t h e s i s : T h e f i r s t , mo r e g e n - e r a l o n e , a ims t o b e a c o n t r i b u t i o n t o t h e q u e s t i o n o f d e f i n i t i o n o f a r t . T h e t h e s i s d e a l s wi t h two o p p o s i t i o n a l a p p r o a c h e s t o t h i s q u e s t i o n . On e o f t h em i s t h e t h e o r y o f a u t o n omy o f a r t , e s p e c i a l l y a s i t wa s i n t r o d u c e d b y Ka n t , t h e o t h e r i s t h e s o c a l l e d i n s t i t u - t i o n a l t h e o r y o f a r t , b a s e d i n t h e s o c i o l o g i c a l a e s t h e t i c s . T h e t h e - s i s c o n c e n t r a t e s p a r t i c u l a r l y o n t h e a r g ume n t s a g a i n s t t h e Ka n t i a n t h e o r y o f a u t o n omy s h owi n g i t s d i s a d v a n t a g e s a n d a l s o t r i e s t o d e - f e n d t h e r e l e v a n c e o f t h e i n s t i t u t i o n a l t h e o r y a s a p o s s i b l e s o l u - t i o n t o t h e q u e s t i o n o f d e f i n i t i o n o f a r t . T h e s e c o n d , mo r e p a r t i c u l a r l e v e l , f o l l ows a n d c omp a r e s two c o n - c e p t i o n s - J a n Mu k a ř o v s k ý ' s a e s t h e t i c s a n d f emi n i s t a p p r o a c h e s t o a e s t h e t i c s . I f o c u s e s p e c i a l l y o n t h e i...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Filozofická fakulta, Katedra estetikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV