Show simple item record

Reactive changes in muscles of the pelvic floor in selected gynecological affections
dc.contributor.advisorČech, Zdeněk
dc.creatorKrálová, Marta
dc.date.accessioned2017-04-03T12:10:12Z
dc.date.available2017-04-03T12:10:12Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/9970
dc.description.abstractCílem práce by 10 částečně zmapovat reakti mí zm ~ ny pánevního dna a j ej ieh li v v kontextu celé poslury u probandek s jas ně defi novaným gynekologickým onemoc něním j ako je endometrióza. resp. funkčn í ch st riJita oproti kontrolní skupině. VyšeH'ení bylo koncipováno jako kineziologický rozbor za měřený na místa, kde se dle odborné literatury vliv sv alů pánevního dna nejvíce promítá a pa lpač ní vyšetřen í , které lze jednoduše pro vádět v praxi. Pa l pačn í vyše tře ní paracoccygeální porce m.coccygeus et ligamentum sacrospinale a sakrotuberálního ligam nta je uvedeno s popisem eventuelní iradiace a bolestivosti dle jednoduché škály. Na souboru 4 pacient k s gynekologickou afekcí byla zj i š tě na vyšší míra bole tivosti pa\pované oblasti pánevnih dna n ěž u stejně početné kontrolní skupiny. U všech 4 gyneko logických pacientek se vyskytoval bilaterální nález s iradiací a bolestivost při pal paci hodnotily jako obtěž ující až nesnesitel nou. Probandky z kontrolní skupiny měly nález poziti ní ve 2 p řípad ch ze 4, st u peň bolestivosti byl označe n jako mírný až obtě ž ující. Tyto výsledky n aznač uj í. že gynekologická onemoc ně ní , kde lze před p okládat nocic ptivní iritace, vedou k reaktivním zm ě nám svalli pánevního dna. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of this thesis was to partially locate the reactive functional disorders of the pelvic 1100r muscles and their total effect on the musculoskeletal apparatlls in kontext 01' the whole po ture concerning femaJc patients with a clearly deťined gynaecological affecdon as endometriosis or fllnctio nal steriJ ity in comparison to a control group. The examination was conceived as a ki nesio logical analysis, which was aimed on places that are. according to sp cial ized literature. affected by the pelvic !loor mllscles and a palpation examination, simple to perfonn in rOlltine practi ce. The palpation inspection ofthe paracoccyg al portion of mllscu lus coccygeus and ofthe sacrospinalligament was conductcd with a description of possible irradiation and pain according to a basic surv y. We fO llnd a higher rate 01' pain in a group of 4 pat ients with a gynaecological affection in c mparison to a control grollp of the same size. There was a bilate1'al finding with irradiation in all 4 gynaecological patients, whi cb they described as bothering Ol' lInbearable. Conc rning tbe women in the control group, th re wa ' a positive fi nding in 2 out of 4. The degr e of pain was described f1'om slight to bothering sorcness. These outcomes indicate that gynaecological affections as a supposed source of nociceptive irr...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, 2. lékařská fakultacs_CZ
dc.subjectsvaly pánevního dnacs_CZ
dc.subjectviscerovertebrální vztahycs_CZ
dc.subjectneurofyziologické a funkční hledisko vyšetřenícs_CZ
dc.subjectpelvic tloor musclesen_US
dc.subjectviscerovertebral relationsen_US
dc.subjectneurofysiological and functional aspect of examinationen_US
dc.titleReaktivní funkční změny svalů pánevního dna u vybraných gynekologických afekcícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2007
dcterms.dateAccepted2007-05-30
dc.description.departmentDepartment of Rehabilitation and Sports Medicineen_US
dc.description.departmentKlinika rehabilitace a tělovýchovného lékařstvícs_CZ
dc.description.faculty2. lékařská fakultacs_CZ
dc.description.facultySecond Faculty of Medicineen_US
dc.identifier.repId28576
dc.title.translatedReactive changes in muscles of the pelvic floor in selected gynecological affectionsen_US
dc.contributor.refereeKolář, Pavel
dc.identifier.aleph000824691
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFyzioterapiecs_CZ
thesis.degree.disciplinePhysiotherapyen_US
thesis.degree.programSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.degree.programSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-cs2. lékařská fakulta::Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařstvícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enSecond Faculty of Medicine::Department of Rehabilitation and Sports Medicineen_US
uk.faculty-name.cs2. lékařská fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enSecond Faculty of Medicineen_US
uk.faculty-abbr.cs2.LFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFyzioterapiecs_CZ
uk.degree-discipline.enPhysiotherapyen_US
uk.degree-program.csSpecializace ve zdravotnictvícs_CZ
uk.degree-program.enSpecializations in Health Serviceen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csCílem práce by 10 částečně zmapovat reakti mí zm ~ ny pánevního dna a j ej ieh li v v kontextu celé poslury u probandek s jas ně defi novaným gynekologickým onemoc něním j ako je endometrióza. resp. funkčn í ch st riJita oproti kontrolní skupině. VyšeH'ení bylo koncipováno jako kineziologický rozbor za měřený na místa, kde se dle odborné literatury vliv sv alů pánevního dna nejvíce promítá a pa lpač ní vyšetřen í , které lze jednoduše pro vádět v praxi. Pa l pačn í vyše tře ní paracoccygeální porce m.coccygeus et ligamentum sacrospinale a sakrotuberálního ligam nta je uvedeno s popisem eventuelní iradiace a bolestivosti dle jednoduché škály. Na souboru 4 pacient k s gynekologickou afekcí byla zj i š tě na vyšší míra bole tivosti pa\pované oblasti pánevnih dna n ěž u stejně početné kontrolní skupiny. U všech 4 gyneko logických pacientek se vyskytoval bilaterální nález s iradiací a bolestivost při pal paci hodnotily jako obtěž ující až nesnesitel nou. Probandky z kontrolní skupiny měly nález poziti ní ve 2 p řípad ch ze 4, st u peň bolestivosti byl označe n jako mírný až obtě ž ující. Tyto výsledky n aznač uj í. že gynekologická onemoc ně ní , kde lze před p okládat nocic ptivní iritace, vedou k reaktivním zm ě nám svalli pánevního dna. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of this thesis was to partially locate the reactive functional disorders of the pelvic 1100r muscles and their total effect on the musculoskeletal apparatlls in kontext 01' the whole po ture concerning femaJc patients with a clearly deťined gynaecological affecdon as endometriosis or fllnctio nal steriJ ity in comparison to a control group. The examination was conceived as a ki nesio logical analysis, which was aimed on places that are. according to sp cial ized literature. affected by the pelvic !loor mllscles and a palpation examination, simple to perfonn in rOlltine practi ce. The palpation inspection ofthe paracoccyg al portion of mllscu lus coccygeus and ofthe sacrospinalligament was conductcd with a description of possible irradiation and pain according to a basic surv y. We fO llnd a higher rate 01' pain in a group of 4 pat ients with a gynaecological affection in c mparison to a control grollp of the same size. There was a bilate1'al finding with irradiation in all 4 gynaecological patients, whi cb they described as bothering Ol' lInbearable. Conc rning tbe women in the control group, th re wa ' a positive fi nding in 2 out of 4. The degr e of pain was described f1'om slight to bothering sorcness. These outcomes indicate that gynaecological affections as a supposed source of nociceptive irr...en_US
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, 2. lékařská fakulta, Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařstvícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV