Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.authorSvobodová, Diana
dc.date.accessioned2018-05-28T11:05:28Z
dc.date.available2018-05-28T11:05:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1805–367X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/97373
dc.description.abstractPříspěvek se zabývá postavením přejatých a domácích synonymních prostředků v české slovní zá-sobě. Lexikální dublety typu přejaté slovo — domácí ekvivalent bývají tradičně uváděny jako pří-klady úplné synonymie, a to i přes zřejmou rozdílnost jejich stylové platnosti a distribuce a popíráníprincipu jazykové ekonomie. V předkládaném textu se soustřeďujeme na základní aspekty, jimiž jemožné tato synonyma i přes shodu jejich designačních významů rozlišovat, především na rozdílnostjejich funkčního potenciálu a vlastností expresivních, kolokačních, asociačních, etymologickýcha dalších. Pozornost je věnována také struktuře a formě těchto výrazů, která může ovlivňovatjejich fungování v jazyce se zřetelem k předpokladu odlišného vnímání lexémů synchronicky cizíchve srovnání s jejich domácími protějšky.cs_CZ
dc.description.abstractThe paper deals with the status of borrowed and native synonyms in the Czech vocabulary. Lexicaldoublets of the loanword — native equivalent type are usually stated as examples of absolute synonymy,regardless of evident differences of their stylistic characteristics and distribution, as well asevidence against the principle of language economy. Within the presented paper we concentrate onthe basic aspects of differentiation of these synonyms, in spite of correspondence of their designativemeanings, namely divergence of their functional potential and their expressive, collocative, associativeand etymological features. We focus also on the structure and form of these words as theycan influence usage of these words with respect to an assumption of a different perception of synchronicallyforeign lexemes in comparison with their native counterparts.en_US
dc.formatpdf
dc.publisherUniverzita Karlova, Filozofická fakultacs_CZ
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
dc.sourceNová čeština doma a ve světě, 2017, 2, 56-61
dc.source.urihttps://ncds.ff.cuni.cz
dc.subjectsynonymumcs_CZ
dc.subjectlexikální přejímkacs_CZ
dc.subjectforma slovacs_CZ
dc.subjectjazyková funkcecs_CZ
dc.subjectformální adaptacecs_CZ
dc.subjectkolokace synonymcs_CZ
dc.subjectlexical borrowingen_US
dc.subjectword formen_US
dc.subjectlanguage functionen_US
dc.subjectformal adaptationen_US
dc.subjectcollocationen_US
dc.titleKomunikační a formální hlediska užívání přejímekcs_CZ
dc.typeVědecký článekcs_CZ
dc.typeResearch Articleen_US
uk.internal-typeuk_publication
dc.description.startPage56
dc.description.endPage61
dcterms.isPartOf.nameNová čeština doma a ve světěcs_CZ
dcterms.isPartOf.journalYear2017
dcterms.isPartOf.journalVolume2017
dcterms.isPartOf.journalIssue2


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/

© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV