Show simple item record

Health disorders risks as a reflection of digital technologies development
dc.contributor.advisorMarádová, Eva
dc.creatorReitmayer, Adam
dc.date.accessioned2017-06-01T06:54:19Z
dc.date.available2017-06-01T06:54:19Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/76928
dc.description.abstractNÁZEV: Rizika poruch zdraví v adolescenci jako odraz rozvoje digitálních technologií AUTOR: Adam Reitmayer KATEDRA (ÚSTAV) Katedra speciální pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE: PaedDr. Eva Marádová, CSc. ABSTRAKT: Bakalářská práce je zaměřena na dospívající mládež v souvislosti s využíváním moderních digitálních technologií ve vztahu působení těchto technologií na životní styl, postoje k životu a na zdraví. Teoretická část je orientována na objasnění vlivu rodiny na výchovu adolescentů, na volný čas v průběhu vývoje a na vývoj a vliv techniky na člověka, zvláště pak na digitální technologie z pohledu možných zdravotních rizik. Zpracování teoretické části vychází z rozboru, popisu a srovnání informačních zdrojů literárních a elektronických. Úkolem praktické části je zmapování vlivu informačních a komunikačních technologií na sociální chování, na životní styl a na zdraví adolescentů. Ke zmapování je využito kvantitativní empirické šetření, anonymní dotazníková výzkumná technika. Z porovnání výsledků empirického šetření s teoretickými poznatky je formulováno doporučení, jak mají pedagogičtí pracovníci s adolescenty z pohledu rizik poruch chování ve vztahu k digitálním technologiím výchovně pracovat. KLÍČOVÁ SLOVA: digitální technologie, adolescent, sociální sítě, sociální chování, zdraví, závislost, psychické změny, internetcs_CZ
dc.description.abstractTITLE: Health disorders risks as a reflection of digital technologies development AUTHOR: Adam Reitmayer DEPARTMENT: Department of Special Education SUPERVISOR: PaedDr. Eva Marádová, CSc. ABSTRACT: Bachelor thesis is focused on adolescents in connection with the use of modern digital technologies in relationship with the influence of these technologies on the lifestyles, attitudes to life and health. The theoretical part is focused on clarification of family influence on the education of adolescents, at leisure activities in the course of development and the progress and impact of technology on people, especially on digital technology from the perspective of potential health risks. Processing of the theoretical part is based on the analysis, description and comparison of information sources and electronic literature. The task of the practical part is mapping the impact of ICTs on social behavior, lifestyles and health of adolescents. To map the use of quantitative empirical investigation, anonymous questionnaire research technique has been used. A comparison of the research resultsh with theoretical knowledge formulates recommendations on how teaching staff should competently work with adolescents from the perspective of risk behaviour disorders in relation to digital technology. KEYWORDS: digital...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectdigitální technologiecs_CZ
dc.subjectadolescentcs_CZ
dc.subjectsociální sítěcs_CZ
dc.subjectsociální chování,životní stylcs_CZ
dc.subjectzdravícs_CZ
dc.subjectzávislostcs_CZ
dc.subjectpsychické změnycs_CZ
dc.subjectdigital technologyen_US
dc.subjectadolescenten_US
dc.subjectsocial networksen_US
dc.subjectsocial behavioren_US
dc.subjectlifestyleen_US
dc.subjecthealthen_US
dc.subjectaddictionen_US
dc.subjectmental changesen_US
dc.titleRizika poruch zdraví v adolescenci jako odraz rozvoje digitálních technologiícs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-05-18
dc.description.departmentKatedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId162207
dc.title.translatedHealth disorders risks as a reflection of digital technologies developmenten_US
dc.contributor.refereeFialová, Irena
dc.identifier.aleph002088714
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineInformační technologie se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávánícs_CZ
thesis.degree.disciplineInformation Technology Oriented at Education - Health Educationen_US
thesis.degree.programSpecializace v pedagogicecs_CZ
thesis.degree.programSpecialization in Educationen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra speciální pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csInformační technologie se zaměřením na vzdělávání - Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávánícs_CZ
uk.degree-discipline.enInformation Technology Oriented at Education - Health Educationen_US
uk.degree-program.csSpecializace v pedagogicecs_CZ
uk.degree-program.enSpecialization in Educationen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csNÁZEV: Rizika poruch zdraví v adolescenci jako odraz rozvoje digitálních technologií AUTOR: Adam Reitmayer KATEDRA (ÚSTAV) Katedra speciální pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE: PaedDr. Eva Marádová, CSc. ABSTRAKT: Bakalářská práce je zaměřena na dospívající mládež v souvislosti s využíváním moderních digitálních technologií ve vztahu působení těchto technologií na životní styl, postoje k životu a na zdraví. Teoretická část je orientována na objasnění vlivu rodiny na výchovu adolescentů, na volný čas v průběhu vývoje a na vývoj a vliv techniky na člověka, zvláště pak na digitální technologie z pohledu možných zdravotních rizik. Zpracování teoretické části vychází z rozboru, popisu a srovnání informačních zdrojů literárních a elektronických. Úkolem praktické části je zmapování vlivu informačních a komunikačních technologií na sociální chování, na životní styl a na zdraví adolescentů. Ke zmapování je využito kvantitativní empirické šetření, anonymní dotazníková výzkumná technika. Z porovnání výsledků empirického šetření s teoretickými poznatky je formulováno doporučení, jak mají pedagogičtí pracovníci s adolescenty z pohledu rizik poruch chování ve vztahu k digitálním technologiím výchovně pracovat. KLÍČOVÁ SLOVA: digitální technologie, adolescent, sociální sítě, sociální chování, zdraví, závislost, psychické změny, internetcs_CZ
uk.abstract.enTITLE: Health disorders risks as a reflection of digital technologies development AUTHOR: Adam Reitmayer DEPARTMENT: Department of Special Education SUPERVISOR: PaedDr. Eva Marádová, CSc. ABSTRACT: Bachelor thesis is focused on adolescents in connection with the use of modern digital technologies in relationship with the influence of these technologies on the lifestyles, attitudes to life and health. The theoretical part is focused on clarification of family influence on the education of adolescents, at leisure activities in the course of development and the progress and impact of technology on people, especially on digital technology from the perspective of potential health risks. Processing of the theoretical part is based on the analysis, description and comparison of information sources and electronic literature. The task of the practical part is mapping the impact of ICTs on social behavior, lifestyles and health of adolescents. To map the use of quantitative empirical investigation, anonymous questionnaire research technique has been used. A comparison of the research resultsh with theoretical knowledge formulates recommendations on how teaching staff should competently work with adolescents from the perspective of risk behaviour disorders in relation to digital technology. KEYWORDS: digital...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.identifier.lisID990020887140106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV