Show simple item record

Alienation of Children from their Natural Environment - Changes in Middle Childhood
dc.contributor.advisorJančaříková, Kateřina
dc.creatorVosátková, Lucie
dc.date.accessioned2017-06-01T02:25:54Z
dc.date.available2017-06-01T02:25:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/75688
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá velice aktuálním tématem. Teoretická část obsahuje informace týkající se odcizování dětí (člověka) přírodě. Práce nabízí seznámení s vybranými pohledy člověka na přírodu v jeho historii. Je zde popsán vztah člověka a přírody z psychologického hlediska, objasněn pojem "odcizení" či "odcizování přírodě" a vypsány očekávané důsledky tohoto odcizení. Pozornost je dále soustředěna na environmentální senzitivitu a shrnutí poznatků z předešlých výzkumů odcizování dětí přírodě na území České republiky. Předmětem zájmu je i vývoj volnočasových aktivit a hodnotových preferencí české mládeže. Ve výzkumné části se dotazníkovým šetřením zjišťuje vztah dětí k přírodě na základě množství jejich prožitků v přírodním prostředí. Komparací s výsledky z předchozího výzkumu vyplynulo zjištění, že ačkoli je problematika odcizování dětí přírodě řešena, situace se v této oblasti nelepší, ale ani nezhoršuje. Neméně zajímavá jsou i zjištění o rostoucím neopodstatněném strachu dětí v přírodě, který však nemá na množství prožitků v přírodním prostředí žádný vliv. Z porovnání výsledků výzkumů dále vyplynulo, že role učitelů na realizaci zážitků dětí v přírodě se od zavedení povinné environmentální výchovy nezvýšila.cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis deals with a very topical issue. The theoretical part contains information relating to the alienation of children (human) from nature. The thesis offers an introduction to selected perspectives of human on nature in its history. There is described a relationship between man and nature, from a psychological point of view, clarified the term "alienation" or "alienating nature" and listed the expected consequences of this alienation. Attention is also focused on environmental sensitivity and summary of findings from previous research of alienating nature of children in the Czech Republic. Subject of interest is also the development of leisure activities and value preferences of Czech youth. In the research part of the thesis there is children's relationship to nature, based on the amount of their experiences in the natural environment, determinated by questionnaire survey. Comparison with the results of previous research findings showed that although the issue of alienation of children from nature is solved, the situation does not improve nor deteriorate. Equally interesting are the findings of a growing unsubstantiated fear of children in nature, but it does not have any effect on many experiences in the natural environment. A comparison of the results of the research also showed that...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectodcizenícs_CZ
dc.subjectdětics_CZ
dc.subjectpřírodacs_CZ
dc.subjectkvantitativní výzkumcs_CZ
dc.subjectprožitkycs_CZ
dc.subjectalienationen_US
dc.subjectchildrenen_US
dc.subjectnatureen_US
dc.subjectquantitative researchen_US
dc.subjectexperienceen_US
dc.titleOdcizení dětí přírodě - mění se děti?cs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-09
dc.description.departmentKatedra biologie a environmentálních studiícs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId80207
dc.title.translatedAlienation of Children from their Natural Environment - Changes in Middle Childhooden_US
dc.contributor.refereeDlouhá, Jana
dc.identifier.aleph002026154
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologiecs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Biologyen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra biologie a environmentálních studiícs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologiecs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Biologyen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato diplomová práce se zabývá velice aktuálním tématem. Teoretická část obsahuje informace týkající se odcizování dětí (člověka) přírodě. Práce nabízí seznámení s vybranými pohledy člověka na přírodu v jeho historii. Je zde popsán vztah člověka a přírody z psychologického hlediska, objasněn pojem "odcizení" či "odcizování přírodě" a vypsány očekávané důsledky tohoto odcizení. Pozornost je dále soustředěna na environmentální senzitivitu a shrnutí poznatků z předešlých výzkumů odcizování dětí přírodě na území České republiky. Předmětem zájmu je i vývoj volnočasových aktivit a hodnotových preferencí české mládeže. Ve výzkumné části se dotazníkovým šetřením zjišťuje vztah dětí k přírodě na základě množství jejich prožitků v přírodním prostředí. Komparací s výsledky z předchozího výzkumu vyplynulo zjištění, že ačkoli je problematika odcizování dětí přírodě řešena, situace se v této oblasti nelepší, ale ani nezhoršuje. Neméně zajímavá jsou i zjištění o rostoucím neopodstatněném strachu dětí v přírodě, který však nemá na množství prožitků v přírodním prostředí žádný vliv. Z porovnání výsledků výzkumů dále vyplynulo, že role učitelů na realizaci zážitků dětí v přírodě se od zavedení povinné environmentální výchovy nezvýšila.cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis deals with a very topical issue. The theoretical part contains information relating to the alienation of children (human) from nature. The thesis offers an introduction to selected perspectives of human on nature in its history. There is described a relationship between man and nature, from a psychological point of view, clarified the term "alienation" or "alienating nature" and listed the expected consequences of this alienation. Attention is also focused on environmental sensitivity and summary of findings from previous research of alienating nature of children in the Czech Republic. Subject of interest is also the development of leisure activities and value preferences of Czech youth. In the research part of the thesis there is children's relationship to nature, based on the amount of their experiences in the natural environment, determinated by questionnaire survey. Comparison with the results of previous research findings showed that although the issue of alienation of children from nature is solved, the situation does not improve nor deteriorate. Equally interesting are the findings of a growing unsubstantiated fear of children in nature, but it does not have any effect on many experiences in the natural environment. A comparison of the results of the research also showed that...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra biologie a environmentálních studiícs_CZ
dc.identifier.lisID990020261540106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV