Show simple item record

Relationship between the parents of pre-scholars to the children book
dc.contributor.advisorHník, Ondřej
dc.creatorZelinská, Barbora
dc.date.accessioned2017-06-01T00:23:01Z
dc.date.available2017-06-01T00:23:01Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/75108
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou předčtenářské gramotnosti a je zaměřena na faktory a činitele, kteří ji rozvíjí. První kapitola řeší teoretické vymezení a význam výchovy ke čtenářství. V druhé kapitole práce nastiňuje podoby předškolní literární výchovy a to, jak je literární výchova zahrnuta v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Kapitola třetí je věnována primárnímu a nejdůležitějšímu činiteli, který na rozvoj čtenářství dítěte působí, a tím je rodina. Ukazuje možnosti, jakým způsobem lze vztah ke knihám v rodině podporovat, jakou roli hraje vztah samotných rodičů ke čtení a zdůrazňuje význam předčítání a vyprávění v rodinném kruhu. Následující kapitola se zabývá součinností mateřské školy s rodinou při rozvoji čtenářství dítěte, blíže se věnuje vlivu osobnosti učitele a nabízí možnosti práce s knihou v celodenním režimu mateřské školy. Poslední dvě kapitoly teoretické části charakterizují specifika dětské literatury a poskytují přehled typologie literatury pro předškolní děti. Výzkumná část práce popisuje průběh šetření, který je zaměřen na zjišťování důležitých kritérií při výběru dětské knihy. Součástí šetření je přiložený dotazník, který byl cílený na rodiče současných předškoláků. Smyslem dotazníku bylo zjistit, čím a kým jsou rodiče ovlivněni při pořizování knih,...cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis deals with pre-reading literacy and focuses on the factors and actors that it develops. The first chapter deals with the theoretical definition and importance of education to the reading. The second chapter outlines the literary form of preschool education and how the literary education is included in the general educational program for preschool education. The third chapter is devoted to the primary and most important factor that the development of a child's reading act, and that is the family. It shows the possibilities of how children can relate to the books in the family to support the role of the relationship of their parents to read and stresses the importance of reading and storytelling in the family circle. The following chapter deals with the cooperation of nursery school and family in the development of a child's reading, closer is about the influence of teacher's personality and it offers opportunities to work with the book in full day kindergarten regime. The last two chapters of the theoretical part characterizes the specifics of children's literature and provide an overview of the typology of literature for preschool children. The research part describes the process of investigation, which is aimed at determining the important criteria in the selection of children's books....en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectčtenářská gramotnostcs_CZ
dc.subjectčtenářstvícs_CZ
dc.subjectliterární výchovacs_CZ
dc.subjectrodinacs_CZ
dc.subjectmateřská školacs_CZ
dc.subjectučitelcs_CZ
dc.subjectdětská knihacs_CZ
dc.subjectpředčítánícs_CZ
dc.subjectilustracecs_CZ
dc.subjectliteratura pro dětics_CZ
dc.subjectumělecká hodnota knihycs_CZ
dc.subjectliteracyen_US
dc.subjectreadingen_US
dc.subjectliterary educationen_US
dc.subjectfamilyen_US
dc.subjectkindergartenen_US
dc.subjectteacheren_US
dc.subjectchildren's booken_US
dc.subjectillustrationen_US
dc.subjectchildren's literatureen_US
dc.subjectartistic merit of booken_US
dc.titleVztah rodičů současných předškoláků k dětské knizecs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-14
dc.description.departmentKatedra české literaturycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId144597
dc.title.translatedRelationship between the parents of pre-scholars to the children booken_US
dc.contributor.refereeZimová, Lucie
dc.identifier.aleph002027236
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePedagogika předškolního věkucs_CZ
thesis.degree.disciplinePedagogy of Pre-School Ageen_US
thesis.degree.programPedagogikacs_CZ
thesis.degree.programPedagogyen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPedagogika předškolního věkucs_CZ
uk.degree-discipline.enPedagogy of Pre-School Ageen_US
uk.degree-program.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enPedagogyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csDiplomová práce se zabývá problematikou předčtenářské gramotnosti a je zaměřena na faktory a činitele, kteří ji rozvíjí. První kapitola řeší teoretické vymezení a význam výchovy ke čtenářství. V druhé kapitole práce nastiňuje podoby předškolní literární výchovy a to, jak je literární výchova zahrnuta v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Kapitola třetí je věnována primárnímu a nejdůležitějšímu činiteli, který na rozvoj čtenářství dítěte působí, a tím je rodina. Ukazuje možnosti, jakým způsobem lze vztah ke knihám v rodině podporovat, jakou roli hraje vztah samotných rodičů ke čtení a zdůrazňuje význam předčítání a vyprávění v rodinném kruhu. Následující kapitola se zabývá součinností mateřské školy s rodinou při rozvoji čtenářství dítěte, blíže se věnuje vlivu osobnosti učitele a nabízí možnosti práce s knihou v celodenním režimu mateřské školy. Poslední dvě kapitoly teoretické části charakterizují specifika dětské literatury a poskytují přehled typologie literatury pro předškolní děti. Výzkumná část práce popisuje průběh šetření, který je zaměřen na zjišťování důležitých kritérií při výběru dětské knihy. Součástí šetření je přiložený dotazník, který byl cílený na rodiče současných předškoláků. Smyslem dotazníku bylo zjistit, čím a kým jsou rodiče ovlivněni při pořizování knih,...cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis deals with pre-reading literacy and focuses on the factors and actors that it develops. The first chapter deals with the theoretical definition and importance of education to the reading. The second chapter outlines the literary form of preschool education and how the literary education is included in the general educational program for preschool education. The third chapter is devoted to the primary and most important factor that the development of a child's reading act, and that is the family. It shows the possibilities of how children can relate to the books in the family to support the role of the relationship of their parents to read and stresses the importance of reading and storytelling in the family circle. The following chapter deals with the cooperation of nursery school and family in the development of a child's reading, closer is about the influence of teacher's personality and it offers opportunities to work with the book in full day kindergarten regime. The last two chapters of the theoretical part characterizes the specifics of children's literature and provide an overview of the typology of literature for preschool children. The research part describes the process of investigation, which is aimed at determining the important criteria in the selection of children's books....en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra české literaturycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV