Show simple item record

Awareness of girls' and boys' attending selected secondary colleges of their obligations resulting from family law
dc.contributor.advisorHanušová, Jaroslava
dc.creatorKučerová, Alena
dc.date.accessioned2017-05-27T17:17:17Z
dc.date.available2017-05-27T17:17:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/71794
dc.description.abstractVýzkumná studie je zaměřena na povědomí dospívajících o povinnostech dítěte plynoucích z českého rodinného práva. Hlavním cílem je, pomocí analýzy znění jednotlivých ustanovení právní úpravy povinností dítěte v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zjistit faktické povědomí dospívajících o těchto povinnostech. Dílčími cíli je pak zjistit, zda povinnosti, dle jejich názoru, plní v praxi, získaná data porovnat a předložit konkrétní návrh výuky této problematiky, včetně navržení jeho zapracování do školních vzdělávacích programů vybraných škol. Výzkumné šetření je uskutečněno se vzorkem 120 šestnácti - osmnáctiletých studentek a studentů Obchodní akademie a Střední průmyslové školy v Praze, formou empirického šetření, metodou kvantitativní, prostřednictvím dotazníkového šetření písemnou formou. Vyplývá z něho, že ačkoliv dospívající nemají faktické povědomí o povinnostech plynoucích jim z rodinného práva, tyto povinnosti, dle jejich mínění, v praxi plní. Komparace výsledků šetření pak prokázala, že mezi daty získanými z vybraných škol nebyly, na hladině 5 %, zjištěny statisticky významné rozdíly. Závěrem je navržen projekt výuky dané problematiky, jako rozšíření učiva o právech dítěte, včetně jeho zapracování do školních vzdělávacích programů vybraných škol.cs_CZ
dc.description.abstractThis research study is focused on the awareness of adolescents on the child's duties which they stemming from a Czech family law. The main goal is, using of analysis of individual provisions of the legislation of the child's duties in the Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, to determine the awareness of adolescent about these duties. Intermediate objectives is to determine whether the duties according to their opinion, fulfils in practice, the acquired data to compare and submit proposal for a teaching of this issue, including the design of its incorporation in school education programmes in selected schools. The survey is carried out among 120 sixteen - eighteen year-old students' of the Business Academy and Secondary technical school in Prague, in the form of empirical investigation quantitative method, questionnaire survey in written. Stems from him, that although teens do not have awareness of the duties, an obligation in practice performs. Comparison of the results of the investigation then showed that the obtained data from the selected schools were, at the 5% level, found statistically significant differences. In conclusion is designed the project of teaching in this field, as an extension of the curriculum on Rights of the Child, including its incorporation into school study programs...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectDítěcs_CZ
dc.subjectdospívánícs_CZ
dc.subjectpovinnostics_CZ
dc.subjectpovědomícs_CZ
dc.subjectedukacecs_CZ
dc.subjectChilden_US
dc.subjectadolescenceen_US
dc.subjectdutiesen_US
dc.subjectawarenessen_US
dc.subjecteducationen_US
dc.titlePovědomí dívek a chlapců vybraných středních škol o povinnostech plynoucích jim z rodinného právacs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-05-20
dc.description.departmentKatedra pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.identifier.repId147480
dc.title.translatedAwareness of girls' and boys' attending selected secondary colleges of their obligations resulting from family lawen_US
dc.contributor.refereeKučírek, Jiří
dc.identifier.aleph002001251
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika - výchova ke zdravícs_CZ
thesis.degree.disciplineTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Pedagogy - Health Educationen_US
thesis.degree.programUčitelství pro střední školycs_CZ
thesis.degree.programTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csUčitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika - výchova ke zdravícs_CZ
uk.degree-discipline.enTraining Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools Pedagogy - Health Educationen_US
uk.degree-program.csUčitelství pro střední školycs_CZ
uk.degree-program.enTeacher Training for Secondary Schoolsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csVýzkumná studie je zaměřena na povědomí dospívajících o povinnostech dítěte plynoucích z českého rodinného práva. Hlavním cílem je, pomocí analýzy znění jednotlivých ustanovení právní úpravy povinností dítěte v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zjistit faktické povědomí dospívajících o těchto povinnostech. Dílčími cíli je pak zjistit, zda povinnosti, dle jejich názoru, plní v praxi, získaná data porovnat a předložit konkrétní návrh výuky této problematiky, včetně navržení jeho zapracování do školních vzdělávacích programů vybraných škol. Výzkumné šetření je uskutečněno se vzorkem 120 šestnácti - osmnáctiletých studentek a studentů Obchodní akademie a Střední průmyslové školy v Praze, formou empirického šetření, metodou kvantitativní, prostřednictvím dotazníkového šetření písemnou formou. Vyplývá z něho, že ačkoliv dospívající nemají faktické povědomí o povinnostech plynoucích jim z rodinného práva, tyto povinnosti, dle jejich mínění, v praxi plní. Komparace výsledků šetření pak prokázala, že mezi daty získanými z vybraných škol nebyly, na hladině 5 %, zjištěny statisticky významné rozdíly. Závěrem je navržen projekt výuky dané problematiky, jako rozšíření učiva o právech dítěte, včetně jeho zapracování do školních vzdělávacích programů vybraných škol.cs_CZ
uk.abstract.enThis research study is focused on the awareness of adolescents on the child's duties which they stemming from a Czech family law. The main goal is, using of analysis of individual provisions of the legislation of the child's duties in the Act No. 89/2012 Coll., Civil Code, to determine the awareness of adolescent about these duties. Intermediate objectives is to determine whether the duties according to their opinion, fulfils in practice, the acquired data to compare and submit proposal for a teaching of this issue, including the design of its incorporation in school education programmes in selected schools. The survey is carried out among 120 sixteen - eighteen year-old students' of the Business Academy and Secondary technical school in Prague, in the form of empirical investigation quantitative method, questionnaire survey in written. Stems from him, that although teens do not have awareness of the duties, an obligation in practice performs. Comparison of the results of the investigation then showed that the obtained data from the selected schools were, at the 5% level, found statistically significant differences. In conclusion is designed the project of teaching in this field, as an extension of the curriculum on Rights of the Child, including its incorporation into school study programs...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogikycs_CZ
dc.identifier.lisID990020012510106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV