Show simple item record

Technical aspects of cochlear implants in people with severe hearing impairment
dc.contributor.advisorPtáčková, Klára
dc.creatorVacková, Dagmar
dc.date.accessioned2017-05-16T17:01:11Z
dc.date.available2017-05-16T17:01:11Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/57773
dc.description.abstractCílem práce je vymezení technických aspektů kochleárního implantátu v souvislosti s dopadem na jeho uživatele. Hlavním přínosem této práce je skrze popsání jednotlivých částí implantátu a podstaty jeho fungování poukázat též na dopad jeho užívání na samotné uživatele. Zároveň též popsáním aktuálních novinek v oblasti kochleárních implantátů poukázat na stálý pokrok ve vývoji této neuroprotézy a jejího příslušenství. Bakalářská práce je zaměřena na rozdělení jednotlivých částí kochleárního implantátu a jejich technickou specifikaci. V práci je dále popsána podstata přenosu zvuku a samotného fungování implantátu a jeho nastavování. Pozornost je věnována výběru uživatelů kochleárního implantátu a postoji komunity Neslyšících k této kompenzační pomůcce. Omezení v životě uživatele kochleárního implantátu tvoří další část této práce. Jednotlivé teoretické informace jsou prokládány výpověďmi samotných uživatelek, které vyjadřují postoje a zkušenosti v jednotlivých oblastech běžného života. V závěru práce jsou uvedeny novinky v oblasti kochleárních implantátů. Jedná se hlavně o nejnovější řečové procesory a jejich příslušenství. KLÍČOVÁ SLOVA: Kochleární implantát, vnější část kochleárního implantátu, vnitřní část kochleárního implantátu, řečový procesor, vysílací cívka, komunita Neslyšících, uživatel...cs_CZ
dc.description.abstractThe objective of this work is to specify the technical aspects of cochlear implants in relationship to their impact on their users. The main contribution of this work is that through the description of individual parts of an implant and of the substance of its operation it draws attention to the impact of its usage on the user themselves. Simultaneously, by describing the current news in the area of cochlear implants it draws attention to the continuous development of this neuroprotheses and its elements. The bachelor's thesis is aimed at the division of individual parts of the cochlear implant and their technical specifications. In the thesis the core of the sound transmission and the operation of the implant and its adjusting are described. The attention is paid to the selection of the users of cochlear implants and approach of the community of the deaf people to this compensation aid. Limitations in the cochlear implant users form another part of this work. The individual theoretical pieces of information are interspersed with testimonies of the users themselves who express their attitudes and experience in individual areas of everyday life. At the end of the thesis news from the area of cochlear implants are stated. It deals, in particular, with the newest speech processors and their...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectKochleární implantátcs_CZ
dc.subjectvnější část kochleárního implantátucs_CZ
dc.subjectvnitřní část kochleárního implantátucs_CZ
dc.subjectřečový procesorcs_CZ
dc.subjectvysílací cívkacs_CZ
dc.subjectkomunita Neslyšícíchcs_CZ
dc.subjectuživatel kochleárního implantátucs_CZ
dc.subjectidentitacs_CZ
dc.subjectCochlear implanten_US
dc.subjectouter parts of the cochlear implanten_US
dc.subjectspeech processoren_US
dc.subjecttransmitting coilen_US
dc.subjectcommunity of deaf peopleen_US
dc.subjectcochlear implant useren_US
dc.subjectidentityen_US
dc.titleTechnické aspekty u kochleárních implantací u osob s těžkým sluchovým postiženímcs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-01-13
dc.description.departmentKatedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId121903
dc.title.translatedTechnical aspects of cochlear implants in people with severe hearing impairmenten_US
dc.contributor.refereeHádková, Kateřina
dc.identifier.aleph001675444
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineSpecial Pedagogyen_US
thesis.degree.disciplineSpeciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.programSpeciální pedagogikacs_CZ
thesis.degree.programSpecial Pedagogyen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csPedagogická fakulta::Katedra speciální pedagogikycs_CZ
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-discipline.enSpecial Pedagogyen_US
uk.degree-program.csSpeciální pedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enSpecial Pedagogyen_US
thesis.grade.csNeprospělcs_CZ
thesis.grade.enFailen_US
uk.abstract.csCílem práce je vymezení technických aspektů kochleárního implantátu v souvislosti s dopadem na jeho uživatele. Hlavním přínosem této práce je skrze popsání jednotlivých částí implantátu a podstaty jeho fungování poukázat též na dopad jeho užívání na samotné uživatele. Zároveň též popsáním aktuálních novinek v oblasti kochleárních implantátů poukázat na stálý pokrok ve vývoji této neuroprotézy a jejího příslušenství. Bakalářská práce je zaměřena na rozdělení jednotlivých částí kochleárního implantátu a jejich technickou specifikaci. V práci je dále popsána podstata přenosu zvuku a samotného fungování implantátu a jeho nastavování. Pozornost je věnována výběru uživatelů kochleárního implantátu a postoji komunity Neslyšících k této kompenzační pomůcce. Omezení v životě uživatele kochleárního implantátu tvoří další část této práce. Jednotlivé teoretické informace jsou prokládány výpověďmi samotných uživatelek, které vyjadřují postoje a zkušenosti v jednotlivých oblastech běžného života. V závěru práce jsou uvedeny novinky v oblasti kochleárních implantátů. Jedná se hlavně o nejnovější řečové procesory a jejich příslušenství. KLÍČOVÁ SLOVA: Kochleární implantát, vnější část kochleárního implantátu, vnitřní část kochleárního implantátu, řečový procesor, vysílací cívka, komunita Neslyšících, uživatel...cs_CZ
uk.abstract.enThe objective of this work is to specify the technical aspects of cochlear implants in relationship to their impact on their users. The main contribution of this work is that through the description of individual parts of an implant and of the substance of its operation it draws attention to the impact of its usage on the user themselves. Simultaneously, by describing the current news in the area of cochlear implants it draws attention to the continuous development of this neuroprotheses and its elements. The bachelor's thesis is aimed at the division of individual parts of the cochlear implant and their technical specifications. In the thesis the core of the sound transmission and the operation of the implant and its adjusting are described. The attention is paid to the selection of the users of cochlear implants and approach of the community of the deaf people to this compensation aid. Limitations in the cochlear implant users form another part of this work. The individual theoretical pieces of information are interspersed with testimonies of the users themselves who express their attitudes and experience in individual areas of everyday life. At the end of the thesis news from the area of cochlear implants are stated. It deals, in particular, with the newest speech processors and their...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogikycs_CZ
dc.identifier.lisID990016754440106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV