Show simple item record

Communication competences in kindergarten curriculum
dc.contributor.advisorKropáčková, Jana
dc.creatorOtiepková, Markéta
dc.date.accessioned2017-05-16T09:10:39Z
dc.date.available2017-05-16T09:10:39Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/55932
dc.description.abstractPráce se zaměřuje na pojetí komunikačních kompetencí v kurikulárních dokumentech v etapě předškolního vzdělávání a seznamuje s možnostmi rozvoje těchto kompetencí dětí v prostředí mateřské školy. Teoretická část nastiňuje problematiku kurikula, klíčových a komunikačních kompetencí v kontextu preprimárního vzdělávání. Výzkumná část práce je prezentací kvalitativně-kvantitativního výzkumného šetření, jehož cílem bylo analyzovat pojetí komunikačních kompetencí v kurikulárních dokumentech mateřských škol a na základě přímého pozorování zjistit, jak pedagogové mateřských škol naplňují obsah komunikačních kompetencí v této etapě vzdělávání, jak tuto oblast diagnostikují a jaké příležitosti nabízí prostředí mateřské škol k rozvoji komunikačních kompetencí předškolních dětí ukončujících předškolní vzdělávání. Na základě analýzy kurikulárních dokumentů vybraných mateřských škol bylo zjištěno, že školy zahrnují do svých koncepčních materiálů oblast komunikačních kompetencí a přikládají ji velký význam, i když tyto dokumenty mají různou obsahovou i formální úroveň. Z pozorování a rozhovorů s respondenty jsme dospěli k závěru, že mateřské školy a jejich pedagogové zpravidla poskytují dětem kvalitní podmínky pro rozvoj jejich komunikačních kompetencí (pozitivní komunikační klima, správný mluvní vzor, primární...cs_CZ
dc.description.abstractThe thesis focuses on a concept of communicative competences in the curricula at the stage of pre-school education and introduces the possibilities of development of these competences in kindergarten. The theoretical part outlines issues of curriculum, key competences and communicative competences in the context of pre-primary education. The research is a presentation of qualitative-quantitative research, which aimed to analyze the concept of communicative competences in the curricula of kindergartens and based on direct observation to find out, how kindergarten teachers meet the communicative competences at this stage of education, how to diagnose them and what opportunities provides kindergarten environment to develop pre-school children communication competences. Based on the analysis of curriculum documents of selected kindergartens we found that schools include communicative competences in their conceptual materials and attach great importance to them, even if these documents have different content and formal level. From our observations and interviews with respondents, we concluded that kindergartens and their teachers usually provide good conditions for children to develop their communicative competences (positive communication climate, proper teacher speech pattern, primary prevention,...en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Pedagogická fakultacs_CZ
dc.subjectdítě předškolního věkucs_CZ
dc.subjectklíčové kompetencecs_CZ
dc.subjectkomunikační kompetencecs_CZ
dc.subjectkurikulumcs_CZ
dc.subjectkurikulární reformacs_CZ
dc.subjectmateřská školacs_CZ
dc.subjectpedagogická diagnostikacs_CZ
dc.subjectpreprimární vzdělávánícs_CZ
dc.subjectskryté kurikulumcs_CZ
dc.subjectučitelka mateřské školycs_CZ
dc.subjectcommunicative competencesen_US
dc.subjectcurriculumen_US
dc.subjectcurricular reformen_US
dc.subjecthidden curriculumen_US
dc.subjectkey competencesen_US
dc.subjectkindergartenen_US
dc.subjectkindergarten teacheren_US
dc.subjectpedagogical diagnosticsen_US
dc.subjectpre-primary educationen_US
dc.subjectpreschool childrenen_US
dc.titleKomunikační kompetence v kurikulu mateřské školycs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2013
dcterms.dateAccepted2013-06-11
dc.description.departmentKatedra primární pedagogikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Educationen_US
dc.description.facultyPedagogická fakultacs_CZ
dc.identifier.repId118726
dc.title.translatedCommunication competences in kindergarten curriculumen_US
dc.contributor.refereeHájková, Eva
dc.identifier.aleph001595862
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePedagogy of Pre-School Ageen_US
thesis.degree.disciplinePedagogika předškolního věkucs_CZ
thesis.degree.programPedagogikacs_CZ
thesis.degree.programPedagogyen_US
uk.faculty-name.csPedagogická fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Educationen_US
uk.faculty-abbr.csPedFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPedagogika předškolního věkucs_CZ
uk.degree-discipline.enPedagogy of Pre-School Ageen_US
uk.degree-program.csPedagogikacs_CZ
uk.degree-program.enPedagogyen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPráce se zaměřuje na pojetí komunikačních kompetencí v kurikulárních dokumentech v etapě předškolního vzdělávání a seznamuje s možnostmi rozvoje těchto kompetencí dětí v prostředí mateřské školy. Teoretická část nastiňuje problematiku kurikula, klíčových a komunikačních kompetencí v kontextu preprimárního vzdělávání. Výzkumná část práce je prezentací kvalitativně-kvantitativního výzkumného šetření, jehož cílem bylo analyzovat pojetí komunikačních kompetencí v kurikulárních dokumentech mateřských škol a na základě přímého pozorování zjistit, jak pedagogové mateřských škol naplňují obsah komunikačních kompetencí v této etapě vzdělávání, jak tuto oblast diagnostikují a jaké příležitosti nabízí prostředí mateřské škol k rozvoji komunikačních kompetencí předškolních dětí ukončujících předškolní vzdělávání. Na základě analýzy kurikulárních dokumentů vybraných mateřských škol bylo zjištěno, že školy zahrnují do svých koncepčních materiálů oblast komunikačních kompetencí a přikládají ji velký význam, i když tyto dokumenty mají různou obsahovou i formální úroveň. Z pozorování a rozhovorů s respondenty jsme dospěli k závěru, že mateřské školy a jejich pedagogové zpravidla poskytují dětem kvalitní podmínky pro rozvoj jejich komunikačních kompetencí (pozitivní komunikační klima, správný mluvní vzor, primární...cs_CZ
uk.abstract.enThe thesis focuses on a concept of communicative competences in the curricula at the stage of pre-school education and introduces the possibilities of development of these competences in kindergarten. The theoretical part outlines issues of curriculum, key competences and communicative competences in the context of pre-primary education. The research is a presentation of qualitative-quantitative research, which aimed to analyze the concept of communicative competences in the curricula of kindergartens and based on direct observation to find out, how kindergarten teachers meet the communicative competences at this stage of education, how to diagnose them and what opportunities provides kindergarten environment to develop pre-school children communication competences. Based on the analysis of curriculum documents of selected kindergartens we found that schools include communicative competences in their conceptual materials and attach great importance to them, even if these documents have different content and formal level. From our observations and interviews with respondents, we concluded that kindergartens and their teachers usually provide good conditions for children to develop their communicative competences (positive communication climate, proper teacher speech pattern, primary prevention,...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra primární pedagogikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV